Uvod u 1844 III dio

1844 III dio

On pogleda opet na nevolju njinu

kad njihove molitve začu…“

Kad bi Božji narod doveo sebe u stanje najvećeg pokvarenjaštva i najvećeg otpadništva od Boga, Bog ih je pozivao na:

PROBUĐENJE I OBNOVU

U njihovim umovima i srcima, da bi bili jedno sa Bogom – izvorom života.

– Dogodilo se to u Egiptu

– U Kanaanskoj zemlji

– A događa se i danas u Božjem narodu svugdje na ovom Planetu.

POSLJEDICE OPONAŠANJA BEZBOŽNIKA

I odvajanje od Boga Njegovih zakona i načela, nakon izlaska iz Egipta, bile su;

– izumiranje u pustinji svih koji su izašli iz Egipta osim Kaleba i Jošue Nunova;

Brojevi 32; 10 – 13

Onog dana Gospod planu gnjevom. Zakle se i reče:

11 Ljudi što su izašli iz Egipta kojima je dvadeset ili više godina, JER ME NISU VJERNO SLJEDILI, nikad neće vidjeti zemlju što sam je pod zakletvom obećao Abrahamu, Izaku i Jakovu!

12 Gospoda su jedino vjerno slijedili Kenižanin Kaleb, sin Jefuneov, i sin Nunov Jošua.

13 Gospod je gnjevom planuo na Izraelce PA IH JE PUSTINJOM POVLAČIO ČETRDESET GODINA, SVE DOK NE POMRIJE SAV NARAŠTAJ ŠTO JE U OČIMA BOŽJIM ZLO POSTUPIO.

Kada ljudi ne iskažu povjerenje Bogu i prirodnim zakonitostima zdravlja uma i tijela, postaju Božji neprijatelji u čijim srcima raste ogorčenje, i gomila se mržnja prema Bogu. Bog je u svojoj milosti dopustio da otpali Izraelci podignu svoju djecu u pustinji i taj naraštaj je poveo u obećanu zemlju.

POSLJEDICE OPONAŠANJA BEZBOŽNIKA i otpadništva od Boga u Božjem narodu,

– bile su najtragičnije u Kanaanskoj zemlji:

Psl 106; 35 – 40

S poganima miješahu se,

naučiše djela njina.

36 Štovahu likove njihove

koji im postaše zamka.

37 Žrtvovahu sinove svoje

i svoje kćeri zlodusima.

38 Proljevahu krv nevinu,

krv sinova i kćeri svojih,

koje žrtvovahu likovima Kanaanskim.

Zemlja bješe krvlju okaljana,

39 djelima se svojim uprljaše,

učiniše preljub svojim nedjelima.

40 Na svoj narod Gospod srdžbom planu,

zgadi mu se njegova baština.“

U Kanaanskoj zemlji Izraelci su hlepili za običajima bezbožnika i usvojili njihovu surovost i svirepost. Ujedno, dobro znajući za živog Boga, nastojali su tu odvratnu kulturu prozivati bogoštovljem pravome Bogu. Bog se gnušao na to odvratno, bezumno bogoštovlje i u potpunosti ga odbacio. Kako da darovatelj života, jedini Bog, prihvati uništavanje života i klanje bespomoćne djece? Oponašajući bezbožnike Izraelci su vjerovali u ovaj sinkretizam*. Bog ih je prepustio njihovom izboru i oni su napokon na svojoj koži osjetili surovost i svirepost idolopoklonika. Bili su prognani, pobijeni, mučeni, opljačkani od onih koje su oponašali.

*sinkretizam: spajanje raznovrsnih, protuslovnih nazora, nespojivih među sobom.

POSLJEDICE OPONAŠANJA BEZBOŽNIKA

i otpadništva od Boga u Božjem narodu danas:

– U vrijeme koje prethodi drugom Kristovom dolasku

Matej 24; 10

I mnogi će tada posrnuti u vjeri;

izdavat će jedni druge i mrzit će se međusobno.“

Timoteju I ,4; 1

Duh izričito veli da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i pristati uz prijevarne duhove i ĐAVOLSKE NAUKE.

Nastojeći ugađati sebi, svojim osjetilima (taština), čovjek postaje umno i tjelesno bolestan. Taština, ( uzdizanje sebe), odvaja čovjeka od Boga, te postaje sotonina žrtva među lukavim i podmuklim ljudima koji su odbacili Boga. Prije nego što ga gurnu u smrt, sotonske sluge zadobivaju povjerenje naivca naoko zabavnim i zanimljivim sadržajima. Ti bezbožni sadržaji nisu na korist ni tjelesnom ni umnom zdravlju osobe. Naprotiv: vode u ovisnost, duhovnu sljepoću, bolest i smrt. Osoba postaje okrutna i sve koji razmišljaju drugačije, zatire nebirajući način.

Onaj, tko na vrijeme prepozna da više ne vlada sobom u korist svog dobra i dobra drugih, još može POTRAŽITI BOGA SVIM UMOM I SVIM SRCEM, KAJUĆI SE I ŽALEĆI što je ikad pomislio da je bez Boga bolje.

Svi zajedno možemo se diviti veličanstvenoj Božjoj ljubavi i milosti kojom prašta i prihvaća pokvarene umove i srca ljudi, da bi u njima izgradio svoje Božanske osobine.

No, Bog je silan i nenadmašan borac za živote ljudi.

Bogu je neopisivo stalo do toga da ljudi prepoznaju laž i podvalu, da se tome svom snagom odupru u zajednici sa njim, te da već sada otpočnu vječni život mira i zadovoljstva sa Bogom.

Psl. 106; 44, 45

On pogleda na nevolju njinu

kad njihove molitve začu,

45 i sjeti se svog Saveza sa njima

sažali se na njih u velikom milosrđu svome.

Poradi ovako divne Božje ljubavi i privrženosti, nastavimo proučavati Božji odnos prema ljudima otpalim od njegove istine, kako bismo se oslobodili svakog straha i nesigurnosti u odnosu na povratak Bogu po Njegovoj riječi i objavi koju je dao kroz Ellen White za način života Božjeg naroda u zadnjim danima povjesti grešne planete zemlje.

Amen.

Nastavlja se…