TRAJNA MOLITVA POZIVANJA NA KRISTOVE ZASLUGE

TRAJNA MOLITVA POZIVANJA NA KRISTOVE ZASLUGE

 

Oče naš, koji jesi na nebesima,

neka se sveti Ime Tvoje,

neka dođe kraljevstvo Tvoje,

neka bude volja Tvoja,

kako je na nebu,

tako i na zemlji.“

 

U Isusovo Ime te zovem.

Dolazim Ti sa mojim sinovima

i kćerima.

Sa svima u molitvenoj obitelji,

sa svima koji dolaze u Internet – Crkvu

Puls ljubavi.

Primi nas radi svete, dragocjene krvi

Isusa Krista, Tvoga Sina.

 

Tvoj Sveti Duh

neka se moli sa mnom sada Tebi Oče

uzdisanjem silnim, neiskazanim“,

neka otvori moj um i srce,

da shvatim i razumijem Tvoju volju

i da ju živim.

 

Oče Nebeski,

moja volja je skrhana,

ali Tvoja volja je snažna.

Zašto molim, da živim Tvoju volju.

Daj mi Tvoju svetu volju Bože.

Ona neka bude moja.

 

Oče Nebeski, obradovao si me.

Usrećio.

Hvala Ti što je kod Tebe

ZADOVOLJSTVO,

Zadovoljstvo koje sadržava:

RADOST,

DOBROTU,

BLAGOST,

SILNU, PRIVRŽENU, BRIŽNU LJUBAV,

VJERU ISUSOVU,

MIR,

UZDRŽANJE,

STRPLJENJE,

KROTKOST.

 

Sve je ovo u Tvojoj ovlasti,

sve je to dio Tebe BOŽE.

Duh Tvoj Sveti, neka nam

daruje ovo ZADOVOLJSTVO NEBA,

neka preporodi moj um i srce,

umove i srca

mojih sinova i kćeri

i svih u molitvenoj obitelji,

 

SVIH U INTERNET-CRKVI PULS LJUBAVI.

Obogati naše umove i srca

 

OVIM DRAGOCJENIM PLODOM

SVETOG DUHA, za kog si objavio

u Bibliji, Galaćanima 5; 22

PROTIV OVIH NE POSTOJI ZAKON“.

 

PA KOJI ZAKON BI OSUDIO radost neba,

dobrotu, blagost i ljubav neba,

vjeru, mir, uzdržanje, strpljenje,

krotkost neba?

 

OBNOVI NAS BOŽE

Ovim divnim rodom Tvog

Svetog Duha,

naše umove, naša srca,

riječi, postupke, naše misli,

radi Kristove Svete Krvi,

ne radi nas,

Ti, Oče, tako učini,

da naši karakteri budu

jedno sa Tvojim.

Ničim nismo zaslužili,

nismo toga vrijedni, nismo dostojni,

ali Isus je svoj život dao,

krvlju svojom izborio je

ovu pobjedu u grješnicima.

 

Isus nam je, krvlju svojom,

osigurao oprost, očišćenje,

spasenje.

Radi Kristove Krvi Oče,

molim te učini.

Preporodi nas.

 

OČISTI NAS

u svetoj krvi Kristovoj,

koga od čega treba,

i sve nas,

od bilo koje sličnosti sa

bezbožnim svijetom:

koji psuju Tvoje ime,

čisti nas od svake sličnosti

sa bezbožnima koji žive bez

Tvog zakona: Deset Zapovijedi.

Čisti nas od svake sličnosti

sa svijetom laži, prijevara,

ubojstava, mržnje, zavisti,

od svijeta podmuklosti,

od bilo kakve sličnosti sa

svijetom bludništva…

 

Čisti nas Oče u Isusovoj

dragocjenoj krvi.

Od gaženja prirodnih zakona

koje si dao za zdravlje uma i tijela.

Ovo molimo u Isusovo ime,

kao i sve do sada.

 

Oče, molimo Te!

 

Oče, hvala Ti za Sina,

čije si patnje gledao

u dubokom bolu očinske ljubavi,

samo da bi mi bili spašeni.

Hvala Ti za tu svetu ljubav

Oče Nebeski.

Hvala Ti za Tvoju svetu ljubav

Gospode Isuse Kriste.

Hvala Ti Isuse što

živimo zahvaljujući Tvojoj ljubavi.

 

Hvala Ti Isuse za zahvalnost Tebi,

ona rasterećuje, osvježava.

Hvala Ti za milost nad planetom do sada,

hvala Ti za mir u svijetu

gdje god Ga održavaš,

za mir u ovoj zemlji,

Hvala Ti.

 

Molimo Te Oče, učini,

da naša ljubav prema Tebi,

prema Tebi Gospode Isuse –

silno raste,

da nikad ne prestane rasti.

Molimo Te, učini nam ovo

svima koji smo dio Internet

crkve Puls ljubavi.

Učini da Te ljubimo

svim umom, srcem, snagom,

svakom svojom pomisli –

jer Ti si toga dostojan Bože.

Učini da Te neprekidno tražimo,

da pored svega, svakog trena,

budeš u našim mislima.

 

Učini Oče, radi Kristove

dragocjene krvi.

 

Operi nas u toj krvi Oče,

očisti od svakog nezadovoljstva,

turobnosti, ljutine, bijesa, nervoze,

razdražljivosti, sebičnosti,

oholosti, pohlepe za novcem

ili drugim materijalnim.

 

Očisti nas Oče Nebeski

dragocjenom krvlju Tvoga Sina,

od svega što uništava i slabi

naše tijelo, posebno um:

– čisti nas od pogrešne hrane,

napitaka, obuće i odjeće,

od nikotina i svih sredstava

ovisnosti, Oprosti nam.

Daj nam silu da surađujemo

u tom očišćenju, odbacujući

ono što ponižava Tvoje

moralne, prirodne zakone

uma i tijela.

Učini da Ti budemo vjerni „u malome“.

 

Ti sve možeš Oče,

uzmi i nas za svoje vlasništvo,

učini da to bude naša volja

cijelog života.

Neka cilj ove molitve

bude CILJ NAŠEG ŽIVOTA.

 

Ti si taj „koji čini da hoćemo

i činimo kako je Tebi ugodno.“

 

Molim Te pogledaj na nas.

Na ovo malo stado sa

kojim Ti u molitvi dolazim.

Netko je nečim ranjen.

Strijele otrovnih laži

od sotone, pogodile su

nekog ovdje, nekog ondje.

Molimo Te, Oče, izliječi nas.

 

Spremi nas za susret sa Tobom.

Učini da Ti hrlimo u susret

cijelim bićem.

Daj nam snagu za svaki gubitak,

patnju i muku,

kroz saznanje da ćemo primiti

sto puta više“, već sada ovdje,

a kad dođeš – vječni život.

 

Održi našu vjeru Gospode Isuse.

Dodaj nam vjere. Oprosti nam.

 

Milostiv nam budi u svim našim

životnim potrebama.

Hvala Ti što se brineš za

naše životne potrebe.

Olakšaj nam životne terete,

okrijepi naše zdravlje.

 

Hvala Ti što nas prosvjetljuješ

Duše Sveti.

Hvala što sebi dovodiš ljude,

briši iz naših umova

svaki strah, strepnju, izbezumljenost.

 

Učini Isuse, da budemo slobodni,

silni i jaki u Tvojoj ljubavi.

 

Hvala Ti Oče što si Ti

otkriće našeg života,

kroz Tvoju divnu istinu.

 

Hvala Ti što je Tvoj plan

sa nama, vječni život na

novoj Zemlji u svršenim

pogodnostima zdravlja uma i tijela.

 

Hvala Ti Isuse što Tvoja misija,

Tvoja borba za nas, traje.

 

Isuse, pomozi nam da potpuno

prihvatimo Tvoju svetu Istinu.

 

Naša uzvratna ljubav neka raste u vječnosti.

 

Blagoslovi nas zajedno

sa našim obiteljima i svima

za koje Ti upućujemo molitve.

 

Hvala Ti za ovu molitvu,

Ti dodaj sve što nije rečeno.

Hvala Ti Oče

što činiš prije nego tražim“.

Ovo su riječi Tvog svetog Sina

koje nismo dostojni razgovarati.

 

Ali radi ljubavi Kristove Oče,

radi Njegove dragocjene krvi,

primi nas, vodi nas,

OSVOJI NAS.

Amen. Amen. Amen.