STANJE MRTVIH – USKRSNUĆE

STANJE MRTVIH – USKRSNUĆE

Iako je stanje mrtvih poražavajuće, ono nije konačno. O stanju čovjeka nakon smrti Isus je poučio ljude slijedeće:

Biblijska Knjiga : Propovjednik 9;5,6,10.

Živi barem znaju da će umrijeti, a mrtvi ne znaju ništa, niti imaju nagrade, jer se zaboravlja i spomen na njih.

6 Davno je nestalo i njihove ljubavi i mržnje i zavisti i više nemaju udjela ni u čem što biva pod suncem.“

10 I što god nakaniš učiniti, učini dok možeš, jer nema ni djela ni umovanja, ni spoznaje ni mudrosti u podzemlju u koje ideš.“

Propovjednik 12;7

I vrati se prah u Zemlju kao što je iz nje i došao, a duh se vrati Bogu koji ga je dao.“

Razmatrajmo Isusov ponovni dolazak, dolazak u slavi. Uovoj temi Biblija objavljuje podatke vezane za uskrsnuće mrtvih.

Tko će vidjeti Isusov slavni dolazak? Toliko ljudi je živjelo i pomrlo u prošlosti, a da nisu vidjeli Isusa. Tko će od sada Živih dočekati Isusov dolazak?

Potražimo odgovore iza kojih stoji Bog, a nalaze se na stranicama Biblije:

Otkrivenje 1;7

 

Evo dolazi u pratnji oblaka!

I vidjet će ga svako oko i oni koji su ga proboli. Zbog njega će proplakati svi narodi na zemlji.

Da. Amen!

 

 

Mada su oni koji su proboli Isusa kad je umro na križu, već odavno umrli, ovaj tekst objavljuje da će i oni vidjeti Isusa kad bude dolazio na planetu Zemlju u svojoj kraljevskoj slavi.

Kako je Bog objavio da „mrtvi ne znaju što biva pod suncem“ , „oni koji su ga proboli“ vidjet će Isusov dolazak tako što će ih Bog za ovu prigodu vratiti u stanje živih – uskrsnućem.

 

 

Matej 25; 31, 32, 33

 

Kad Sin čovječji dođe sa svojim sjajem u pratnji svih anđela, sjest će na prijestolje svoje slave.

32 Tada će se pred njim skupiti svi narodi, a On će ih razlučiti jedne od drugih kao što pastir luči ovce od jarca.

33 Postavit će ovce sebi s desne strane, a jarce s lijeve.“

 

 

Sagledajmo još pomnije ovo skupljanje naroda pred Isusom. Hoće li na Zemlji biti mjesta za sve ljude svih vremena, uskrsnule i one živuće?

Čitamo da će Isus “razlučiti“, razdvojiti ljude jedne od drugih prema ljubavi i zahvalnosti koju su, ili nisu iskazivali prema bližnjima – time prema njemu.

 

Pri dolasku u slavi, Isus će se, u pratnji svih anđela, zadržati iznad planete Zemlje. Njegove vjerne a umrle Isus će uskrsnuti, dok će žive preobraziti u posebna, vječna, bezgrešna tjela. Sve će ih zajedno, „razlučiti“, odvojiti od nevjernika i svi će vjerni biti uzneseni gore, Kristu:

 

Otkrivenje 15; 2 – 4

 

 

Također spazih nešto kao stakleno more pomješano s vatrom i pobjednike zvjeri, njezina kipa i broja njezina imena. Gdje stoje na staklenom moru s citrama Božjim. 3 Oni pjevaju pjesmu, Mojsija, sluge Božjega i pjesmu janjeta:

Velika su i divna Tvoja djela Gospodaru Bože, Svemogući!

Pravedni su i ispravni Tvoji putovi,

Kralju naroda!

4 Tko da te Gospodaru, ne poštuje i

Tvoje ime ne slavi’

Ti si, naime, jedini svet;

Da svi će narodi doći i pokloniti se

Pred Tobom,

Jer si pokazao svoja pravedna djela.

 

 

Shvatljivo je, da će se dolazak Isusa Krista, Kralja svemira, odvijati u nazočnosti svih ljudi ikad rođenih na ovoj planeti. Onima koji su se radosno predali Kralju ljubavi i života, bit će pripremljeno prihvatilište poput „staklenog mora“, a Kristovi neprijatelji će ovaj slavni događaj promatrati sa zemlje uništene zlom.

 

Na pojavu slavnog Kristovog lika i brojnih anđela, Kristovi prijatelji i Kristovi neprijatelji, tek uskrsnuli ili živi, reagirat će posve različito. Bit će to slićno događaju Kristova uskrsnuća opisanog u:

Matej 28; 1 – 8

 

Po suboti , u svanuće prvog dana sedmice, dođoše Marija iz Magdale i druga Marija da pregledaju grob.

2 Ujedanput se zemlja silno potrese, anđeo Gospodnji siđe s neba, pristupite odmaknu kamen i sjede na nj.

3 Lice mu je sjalo kao munja a odjelo mu bijaše bijelo kao snijeg. 4 Od straha pred njim zadrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi. A anđeo reče ženama: „Nebojte se! Znam da tražite razapetog Isusa.

6 On nije ovdje! Uskrsnuo je kako je rekao! Dođite i vidite mjesto gdje je bio položen, 7 Zatim krenite žurno i recite učenicima njegovim: „Uskrsnuo je od mrtvih i, eto, pred vama ide u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti.“ Eto, to vam rekoh!“ One sa strahom i ujedno s velikom radošću, smjesta ostaviše grob te otrčaše da to jave njegovim učenicima.“

 

 

Pri pojavi samo jedno Božjeg anđela, koja je uzrokovala snažni potres zemlje, Kristovi neprijatelji su popadali bez svijesti, u strahu, shvativši nadmoćnost Boga kog odbacuju.

Pojava Krista i svih svetih anđela, pri njegovom dolasku u slavi, uzrokovat će nezapamćeno razorne potrese zemlje, a Kristovi neprijatelji koje je Bog uskrsio, da bi vidjeli Kristovu slavu, užasnuti će uzvikivati potresima raznesenom stijenju i planinama u eksploziji:

 

Otkrivenje 6; 14 – 17

 

Sa svojih se mjesta pokrenuše sve gore i svi otoci.

15 Zemaljski kraljevi, velikaši, vojskovođe, bogataši, moćnici, svi robovi i slobodni – sakriše se po špiljama i gorskim pećinama

16 Govoreći gorama i pećinama: „Padnite na nas i sakrijte nas od lica Onoga koji sjedi na prijestolju i od Janjetove srdžbe,

17 Jer dođe veliki dan nihove srdžbe!

Tko može opstati?“

 

 

Mada su pojava samo jednog anđela, potres i onesvješteni stražari uzrokovali u prvom trenutku strah kod dvije vjerne Kristove sljedbenice, one su ostale prisebne, te su kroz riječi anđela o uskrslom Kristu, primile veliku radost i požurile da sve objave Kristovim učenicima.

 

Planet Zemlja će biti razmrskana silnim potresima pri Isusovom dolasku u slavi, ali će Kristovi prijatelji svih vremena radosno promatrati slavu svog Spasitelja. Njegove rječi bit će:

 

Izaija 25;9

I reći će se u onaj dan:

Gle, ovo je Bog naš

U Njega se uzdasmo, On

Nas je spasio;

Ovo je Gospod u koga se

Uzdasmo!“

O uskrsnuću vjernih Krist nas je poučio i kroz apostola Pavla:

I Korinćanima 15; 20 – 28 (i nadalje)

Ali sad, Krist je uskrsnuo od mrtvih. On je prvenac umrlih.

21 Budući da je po čovjeku došla smrt, po čovjeku dolazi i uskrsnuće mrtvih.

22 Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti.

23 Svaki u svom redu: prvenac Krist, potom, u vrijeme Njegova dolaska, Kristovi pripadnici.

24 Zatim će doći svršetak, kada predapošto uništi svako poglavarstvo, svaku vlast i silu – Kraljevstvo Bogu i Ocu.

25 Da, On mora kraljevati, dok „Ne položi svoje neprijatelje pod noge“.

26 Neprijatelj koji će posljednji biti uništen jest smrt,

27 jer „Sve je podložio pod noge njegove“. Akad rekne: „Sve je podloženo“ izuzima se, jasno, onaj koji mu je sve podložio.

28 Kad mu bude sve podoženo, tada će se o sam Sin podložiti Onome koji je njemu sve podložio, da bude Bog sve u svemu.“

Riječ „podloženo“ – znači stavljeno pod Božju upravu. Isus je na sebe uzeo zadaću da vrati Bogu Ocu sve što Mu je sotona otuđio, ukrao, uništio.

Isus je otpočeo sa povratom ljudi Bogu Ocu.

Kad je dopustio da ga muče, paze, ponižavaju, vrijeđaju i ubiju na križu, Isus je izborio pobjedu nad sotonskom ovlašću prema ljudima i svemu na zemlji.

Polaganjem svog života za griješnike i njegove krivice, On, bez krivice, nevin, omogućio je svakom čovjeku koji to prihvati, oprost grijeha i vječni život.

U ovom vremenskom razdoblju, koje možemo sa velikim razlogom zvati: „vrijeme Božje milosti“, ljudskom rodu ponuđeno je veliko i velićanstveno izbavljenje. Ono će se očitovati pri Kristovom dolasku u slavi, na koji ljudski rod neće još dugo čekati. Bilo živi, ili uskrsnuli, tom prigodom nađimo se među Kristovim vjernima.

AMEN