UVOD U 1844. VIII dio br. 1

UVOD U 1844.

 

 

VIII DIO BR. 1

 

 

„Okupah te u VODI, krv saprah s tebe i ULJEM te pomazah. 10Obukoh te u šarene haljine, na noge ti obuh sandale od fine kože; opasah te bezom i pokrih te prijevjesom svilenim. 11Uresih te nakitima: na ruke ti stavih narukvice, oko vrata ogrlice; 12prstenom ti nos uresih, uši naušnicama, a glavu ti ovjenčah vijencem najljepšim. 13I tako se sva u srebru i zlatu pojavi, u haljini od beza, svilom izvezenoj. Za hranu ti dadoh najfinije brašno, med i ulje. Bila si tako lijepa, prelijepa, za kraljicu podobna!“

(Ezekiel 16, 9-13)

 

PROBUĐENJE I OBNOVA BOŽJEG NARODA

 

Isus je često govorio u usporedbama,

u slikama. O tome je Isus rekao svojim učenicima: Matej 13; 13, 14, 15, 34 i 35

 

 

„Njima govorim u usporedbama zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. 14 Na njima se ispunjava proročanstvo Izaije proroka:

 

„Ušima će te slušati a nećete razumjeti, očima će te gledati, a nećete vidjeti. 15 Jer je odrvenjelo srce ovog naroda; uši mu otvrdnule, oči se zatvorile – da očima jednom ne vidi, da ušima ne čuje i srcem ne razumije, pa da se ne obrati i da ga ne ozdravim.“

 

Sotoni, zlikovcu je cilj da svojim zavodničkim djelovanjem tako zavede  umove ljudi, da budu slijepi kraj zdravih očiju, gluhi pored svojih zdravih ušiju. Ono što je pravo, doživljavaju kao iskrivljeno, jer ne žele više od trenutnog doživljaja i ne pitaju se o korisnosti onoga što doživljavaju. Zadovoljni su trenutnim osjećajima i ne misle o svom trajnom stanju. Sotonino zavodničko djelovanje uništava svaki razum tako da ljudi više nisu sposobni ocjeniti što je razumno i u njihovu korist, a što ne. Sve što sotona želi je odvojiti ljude od Božje blizine, od blizine dobrote i mira, zadovoljstva koje čovjeka izgrađuje.

Potpuni poraz za sotonu je kad se čovjek obrati Bogu da ga Bog vodi.

 

Ono što sotona koristi da pažnju Božjih ljudi usmjeri na bezbožne ljude je materijalno blagostanje:

 

PSL. 73; 1-10, 11 i 12

 

„Kako je dobar Bog čestitima, Bog onima koji su čista srca!

2 A meni umalo ne spotakoše noge, umalo se ne poskliznuše koraci moji.

3 Jer se uzbunih zbog bezbožnika videći, kako bezbožnici dobro žive.

4 Ne znaju oni za nevolju, zdravo im je i jao tijelo.

5 Ne kušaju boli drugih ljudi i ne muče se kao drugi ljudi.

6 Zato im je vrat obavijen ohološću kao ogrlicom, obučeni su u nasilje kao u haljine.

7 Iz zla srca rađa se zloća njihova, prepuni se loših naslada.

8 Rugaju se i govore pakosno, i s visine silom se groze

9 Usta svoja dižu već i u nebo, i jezik njihov pruža se po zemlji.

10 Zato se narod moj obraća k njima i pije izobilja vodu nauke njihove.

11 Govore: “Ah, kako bi to znao Bog? Zar uopće ima znanja u Svevišnjega?”

12 Eto, tako je s bezbožnicima; nesmetano jednako umnožavaju bogatstvo.“

 

Kad god čovjek ne razmišlja o Bogu i onome što je Božje, kad god ne čini kako je Božja volja, sotona je tu sa svojim lažnim prikazima blagostanja opsjedajući um i srce čovjeku.

Vratimo se Isusovim načinu govora u usporedbama:

 

Matej 13; 34, 35

 

„Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba –

35 da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.“

 

Usporedbe su bile slikovit način da Isus usmjeri pozornost ljudima tamo gdje je život – ka Bogu.

 

Neki prijevodi Biblije nazivaju usporedbe „priče“ (Karadžić), dok je Isus upotrijebio i izraz „slike“:

 

 

Ivan 16; 25

„Ovo sam vam govorio u slikama.

Dolazi čas kad vam više neću govoriti u slikama, nego ću vam otvoreno govoriti o Ocu.“

 

Usporedbe ili slike kojima se Bog služio u Svetom Pismu, potiču zainteresiranost čovjeka za pravu poruku:

 

Ivan 7; 37, 38, 39 (prijevod Karadžić)

 

„A u posljednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: ‘ko je žedan neka dođe k meni i pije.

 

38 Koji me vjeruje, kao što pismo reče, iz njegova tijela poteći će rijeke žive vode.“

 

39 A OVO REČE ZA DUHA kojega poslije primiše oni KOJI VJERUJU U IME NJEGOVO: JER DUH SVETI JOŠ NE BJEŠE NA NJIMA, JER ISUS JOŠ NE BJEŠE PROSLAVLJEN.“

 

Samo Biblija, Sveto Pismo objavljuje način vjerovanja u Boga, kako je ispravno i koji je utemeljio Isus.

Tko ispuni svoj um istinama Biblije, taj će primiti Svetog Duha koji će oblikovati njegov karakter prema Kristovom karakteru, u koji će u čovjeka ugraditi vrijednosti koje ima samo Bog.

 

Takav čovjek je nepresušni izvor blagoslova za svoju obitelj i bližnje:

 

PSL. 84; 6, 7, 8

 

 „Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove!

7 Prolaze li suhom dolinom, u izvor je vode promeću i prva je kiša u blagoslov odijeva.

8 Snaga im raste od časa do časa: dok ne ugledaju Boga na Sionu.“

 

Biblijski tekst sa početka ove teme oslikava ženu odjevenu i nakićenu po običajima i navikama bezbožnih naroda. Bog koristi ovaj prikaz razmetanja dragocjenostima zato što su ovi običaji i navike ZAVODILE BOŽJI NAROD u zamku:

 

S A M O P O U Z D A N J A

 

EZEKIEL 20; 7

 

„ODBACITE OD SEBE SVE GADOSTI ŠTO VAM OČI PRIVLAČE,  I NE KALJAJTE SE KUMIRIMA EGIPATSKIM,  JER – JA SAM GOSPOD, BOG VAŠ!“

 

Bezbožni ljudi žele navesti jedni druge na zavist, prikazujući sebe uz pomoć zlata i sličnih dragocjenosti, posebno vrijednima. Tako je i sa ženom opisanom u Biblijskoj knjizi Otkrivenje:

 

Otkrivenje 17; 3-5

„I odnese me u duhu u pustinju. Tu vidjeh Ženu koja sjede na skrletnu Zvijer, punu BOGOHULNIH IMENA, sa sedam glava i deset rogova.

4 ŽENA BIJAŠE ODJEVENA U GRIMIZ I SKRLET, SVA U ZLATU, DRAGOM KAMENJU I BISERJU. U RUCI JOJ ZLATNA ČAŠA PUNA GNUSOBE I NEČISTI BLUDA NJEZINA.

5 NA ČELO JOJ NAPISANO IME – TAJNA: “BABILON VELIKI, MATI BLUDNICA I GNUSOBA ZEMLJINIH.“

 

Nisu samo zlato i slične dragocjenosti ono što čime ljudi žele prikazati sebe boljima od drugih: tu je i povezanost sa moćnicima, bolji uvjeti života, posjedovanje boljeg imovinskog stanja, tjelesni izgled, mnogo toga sotona koristi da navede ljude da se ovako ili onako drže bolji od drugih i da su čak uvjereni u to. Slika raskalašenosti u slici ove žene prikaz je ustanove koja ima veliku moć i ovlast koju održava putem dragocjenosti i materijalnog blaga. Na njoj su imena koja sramote, grde i naružuju pravog Boga. Uporno se drži svog otpadništva od Boga – bluda. Tu odurnost i nečistoću duhovnog bluda tako je usavršila,  da kao majka rađa bludnice i otpadnike od Boga.

 

Stoga Bog pokazuje sliku jedne drugačije žene:

 

Otkrivenje 19; 7, 8

„…Njegova se zaručnica opremila; 8 dano joj je da se obuče u blistav, čist lan! Lan zapravo označuje PRAVEDNA DJELA SVETIH!“

 

Ovom slikom Bog pokazuje ženu – ZARUČNICU BOŽJEG SINA. Ova žena je bila u čvrstoj vezi sa Bogom. Mada nježne, ranjive ženske prirode (karaktera) ona je izabrala činiti volju i što je po volji svetog Boga, oslanjajući se na Njega kao Onog koji ima snažan, muževan, nepokolebljiv i SVET KARAKTER. Sjedinjena sa voljom svog Zaručnika, činila je ono što je pravo pred Bogom, stoga ju Bog odjeva u vječnu svetost i neporočnost, kao u čist, blistav lan – bez i jedne mrlje. Ovo je slika Crkve Božje čiji su vjernici odani svom živom, istinskom Bogu, koji je sama ljubav i dobrota. Ljudi su to,  koji su prepoznali da je u Bogu sve samo ljubav i dobrota, ti ljudi odbacuju svo blještavilo i sjaj tjelesnoga, smrtnoga i prihvaćaju Boga u sjaju Njegove čiste ljubavi.

 

Slikom iz Biblijske knjige proroka Ezekiela koju imamo na početku ove i ostalih tema naslovljenih 1844., Bog nam daje poruku koja je sadržana i u slici Janjetove Zaručnice koju smo upravo sagledali:

U slici iz Biblijske knjige proroka Ezekiela, BOG DAJE SVOM NARODU OBJAVU DA JE ZA SVOJ NAROD UČINIO SVE DIVNO. ON JE POTPUNO ZBRINUO SVOJE VJERNE PRIJATELJE. BOG SE POBRINUO ZA SVE NJIHOVE ŽIVOTNE POTREBE. TO BOŽJE ZBRINJAVANJE VJERNIH LJUDI OBUHVAĆA SVAKI DIO LJUDSKOG BIĆA.

ONO ŠTO NIJE O TOME OBJAVIO KROZ PROROKA EZEKIELA, BOG NAM JE OBJAVIO KROZ PROROKA NAŠEG VREMENA ELLEN WHITE (ELEN VAJT) OD 1844. GODINE SVE DO KRAJA POSTOJANJA GIJEHA NA OVOJ PLANETI.

 

Prije daljnjeg proučavanja slike o nakićenoj ženi iz uvodnog biblijskog teksta, proučavat ćemo Božje stavove kojima se Bog odredio prema nakitu u Njegovom narodu.

AMEN

 

nastavit će se