UVOD U 1844. VII dio

1844

VII. dio

 

                                                                             

„…Zašto da umirete, dome Izraelov? 32 Ja ne želim smrti nikoga koji umre – riječ je GOSPODA GOSPODA. Obratite se, dakle, i živite!“ (Ezekiel 18:31,32)

„Srce moje poput frule dršće za ljudima…“ (Jeremija 48; 6)

„Raširih na te skute svoje i pokrih ti golotinju. Prisegoh ti i sklopih savez s tobom- riječ je GOSPODA GOSPODA – i ti moja postade.“ (Ezekiel 16:8)

Tek kada smo pokriveni „skutima“ KRISTOVE pravednosti, kada prihvatimo KRISTOVU prisegu i savez, kojemu je jamstvo krv KRISTOVA, tek tada mi postajemo KRISTOVI – kada prihvatimo…

Kad je u Izraelu muškarac ogrnuo ženu svojim ogrtačem – to je bio znak sklapanja bračnog zavjeta, koji je svet pred BOGOM.

Sve svoje vjerne BOG želi odjenuti potrebnom odjećom da bi savez- veza između vjernih i NJEGA bila JAVNA i PRAVOMOĆNA iza koje stoji On, BOG STVORITELJ i Vladar cijelog svemira.

Kao što odjeća može biti prljava ili čista BOG je grijeh usporedio sa prljavom odjećom koja znači bijedu i zapuštenost.

Izaija 64:5

„Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša k’o haljine okaljane.“

Slika bijelih haljina u Bibliji predstavlja veličanstvenu KRISTOVU pravednost.

Zaharija 3:3-5

„3 A Jošua bijaše obučen u prljave haljine dok stajaše pred anđelom GOSPODNJIM. 4 Anđeo se obrati onima koji pred njim stajahu i reče im: „Skinite s njega te prljave haljine.“ I reče mu: „Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!“ 5 I nastavi: „Stavite mu čist povez oko glave!“ Oni mu staviše čist povez oko glave i odjenuše ga u dragocjene haljine u nazočnosti anđelovoj.“

Ljudi moraju odjenuti svoj um i srce („čist povez na glavu“) KRISTOVOM pravednošću, što će se očitovati u njihovom načinu življenja, da bi KRISTOVA čistoća i pravednost bile očite u svemu što čovjek jest („čiste dragocjene haljine“).

Kao što je odjeća očita na svakom odjenutom čovjeku tako i KRISTOVA pravednost (NJEGOVA potpuna ispravnost u mislima, riječima, postupcima, djelima…) mora biti očita u postupcima, navikama, riječima i običajima onog tko prihvati KRISTOVU pravednost.

Rimljanima 3: 21-26

„A sada se nezavisno od zakona očitovala BOŽJA pravednost za koju svjedoče zakon i proroci; 22 I to pravednost BOŽJA po vjeri u ISUSA KRISTA za sve koji vjeruju – nema razlike; 23 jer svi su sagriješili i lišeni su BOŽJE slave – 24 i svi su opravdani darom NJEGOVE milosti, otkupljenjem u KRISTU ISUSU.

25 NJEGA je BOG izložio da svojom krvi bude pomirilište po vjeri, da učini očitom Svoju pravednost jer je ostavio nekažnjene prošle grijehe u vrijeme BOŽJE strpljivosti – 26 da učini očitom Svoju pravednost u sadašnje vrijeme i da dokaže da je pravedan i da opravdava onoga koji vjeruje u ISUSA.“

KRISTOVA pravednost nas mora doticati u našem svakodnevnom življenju, da bismo spoznali, shvatili, razumjeli KRISTA – život.

Efežanima 3:18,19

„…da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima koja je tu širina, duljina, visina i dubina, 19 i upoznati ljubav KRISTOVU koja nadilazi spoznaju, da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od BOGA.“

Rimljanima 2:13

„Nisu naime pred BOGOM pravedni oni koji slušaju zakon, nego će oni biti priznati pravednima koji vrše zakon…“

U pogledu KRISTOVE pravednosti, čovjek mora nešto učiniti: mora ju prihvatiti za svoju vlastitu.

Sagledajmo to kroz slijedeće primjere:

Adam je od BOGA dobio ženu i zadatak:

Postanak 1:28

„Plodite se i množite i napunite zemlju i sebi je podložite!“

Postanak 4:1

„Čovjek pozna svoju ženu Evu a ona zače i rodi Kaina…“

Da bi Adam ostvario BOŽJI plan za njega i Evu, „plodite se i množite“, da bi „poznao“ (spoznao, upoznao i doživio svoju ženu u potpunosti) morao ju je dodirnuti.

Da bi spoznali, shvatili, upoznali KRISTOVU pravednost, moramo posegnuti za njom, moramo ju usvojiti za sebe. Ona nas doslovno, poput odjeće mora dodirnuti. Moramo vjerovati da je svaka KRISTOVA riječ, misao, djelo, postupak… savršen i da je životno bitno da sve usvojimo, jer jest.

Otkrivenje 3:18

„Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš i da se obučeš u bijele haljine, i da sakriješ svoju sramotnu golotinju…“

Ovo je dio ISUSOVE poruke onima koji su vrijeme posebne BOŽJE milosti namijenjene ljudima za izgradnju Božanskog karaktera, iskoristili za stjecanje materijalnog: novčana sredstva, kuće, automobili… ISUS ih poziva da se obogate vječnim vrijednostima koje samo ON posjeduje, da izgrade povjerenje u NJEGA i usvoje KRISTOVU pravednost namjesto sebičnih hirova i pohlepe.

Otkrivenje 3:5

„Pobjednik će tako biti obučen u bijelu haljinu; njegova imena sigurno neću izbrisati iz knjige života. Štoviše, njegovo ću ime priznati pred svojim OCEM i NJEGOVIM anđelima.“

Otkrivenje 6:11

„Tada je svakome od njih dana bijela haljina i rečeno im je da se strpe još malo vremena…“

Daniel 7:22

„Dok ne sjede Pradavni, koji dosudi pravdu svecima SVEVIŠNJEGA…“

Istinska pravednost dolazi od BOGA. Samo BOG posjeduje pravednost. Samo ono što je od BOGA – ispravno je i pravedno je.

Svima koji su usvajali BOŽJU pravednost i prihvaćali ju svojim životima, BOG će dosuditi pravednost – postupali su pravedno, ispravno.

Otkrivenje 19:7,8

„Veselimo se, kličimo od veselja i zahvalimo BOGU, jer dođe Janjetova svadba i NJEGOVA se zaručnica opremila; dano joj je da se obuče u blistav, čist lan! Lan zapravo označuje pravedna djela svetih.“

Prihvaćajući KRISTOVA načela, navike i običaje, koje je namijenio ljudima da bi opstali u ovo vrijeme sotonskih prijevara na Zemlji, ljudi će postupati ispravno, pravedno.

1844. g. pa nadalje, BOG je odpočeo odijevati i pokrivati KRISTOVOM pravednošću sve što je učenje tadašnjeg KRŠĆANSTVA ostavilo „golo“; nepokriveno Biblijskim istinama.

„KRIST je došao da nas učini „učesnicima u BOŽANSKOJ prirodi“, a NJEGOV život nam svjedoči da čovječansko ako je združeno sa Božanskim ne mora griješiti.“ (E. White: „Put u bolji život.“, str. 156)

AMEN

Nastavit će se