VI – Proroštvo o 2300 večeri i jutara

 

OD DANIELA DO NAS I DO BUDUĆNOSTI

 

VI DIO

 

PROROŠTVO O 2300 VEČERI I JUTARA, DANA = GODINA

 

dan. proroštvo 2300

 

DANIEL 8; 9 – 14

Iz jednog od njih IZBI malen rog, ali taj SILNO PORASTE prema jugu i istoku, prema DIVOTI. 10On PORASTE sve do NEBESKE VOJSKE, OBORI na zemlju neke iz vojske pa ih ZGAZI NOGAMA. 11PORASTE sve do zapovjednika vojske, ODUZE mu svagdašnju žrtvu i RAZORI njegovo sveto mjesto. 12Vojska se digla na žrtvu svagdašnju zbog opačine, na zemlju OBORILA istinu, i uspije u svemu što činjaše.

13Tada čuh gdje JEDAN SVETAC GOVORI, A DRUGI SVETAC UPITA ONOGA KOJI GOVORAŠE:

Dokle će trajati ovo viđenje o svagdašnjoj žrtvi i o OPAČINI ŠTO PUSTOŠI I GAZI SVETIŠTE I VOJSKU?“

14Odgovori: „JOŠ DVIJE TISUĆE I TRI STOTINE VEČERI I JUTARA, TADA ĆE SVETIŠTE BITI OČIŠĆENO.“

U Biblijskoj knjizi proroka Daniela, zapisano je, kad je Daniel primio ove proročke objave, koje sadrže ponovni, slikoviti prikaz rođenja MALOG ROGA:

IZBI MALEN ROG“,

rast i razvoj MALOG ROGA: „SILNO PORASTE“,

djelovanje MALOG ROGA: „OBORI, ZGAZI, ODUZE,

RAZORI.“

U proročkoj objavi Danielu 7; 8, opisan je MALI ROG KOJI IMA OČI KAO ČOVJEČJE I USTA KOJA GOVORE HULE, ali u opisu nisu spomenute NOGE, osim nogu ČETVRTE NEMANI.

U ovoj proročkoj objavi Daniel 8; 9 – 14, MALI ROG GAZI NOGAMA. Zapravo, on se služi NOGAMA ČETVRTE NEMANI, još bolje, ČETVRTA NEMAN JE U SLUŽBI MALOG ROGA – ONI SU JEDNO TIJELO: I NOGE I GLAVA S MALIM ROGOM.

Ovo proroštvo objavljuje: razorno djelovanje četvrte nemani putem MALOG ROGA, mržnjom usmjerenom na Božju zemaljsku svojinu.

Vremensko razdoblje koje je objavljeno Danielu, u kom će MALI ROG napredovati u svojim razornim poduhvatima u odnosu na ISTINU, – ISUSOVU VJERU, jest 2300 večeri i jutara = dana, godina.

Proročkom objavom koju čitamo, (Daniel 8; 9 – 12), Bog je objavio da će četvrta neman, putem malog roga, mržnjom prema Božanskom na zemlji, da će doprijeti do DANIELOVE DOMOVINE – DIVOTE – IZRAELA.Da će opustošiti Božji grad Jeruzalem, te sveto mjesto živog Boga, hram Božji, u kom su svakodnevno prinošene žrtve čistih životinja, ukazujući na krv Isusa Krista, čistu i svetu, koja će biti prolivena za:

OČIŠĆENJE, OPROST, SPASENJE GREŠNIKA.

Ove proročke objave Daniel je primio, kad su on i židovski narod VEĆ BILI ZAROBLJENICI, A JERUZALEM I BOŽJI HRAM U NJEMU, bili su razoreni.

Proučavajući proročke zapise proroka Jeremije, Daniel je znao da će ovo zarobljeništvo trajati sedamdeset godina. Potom je Božji narod trebao biti slobodan i vratiti se u svoju domovinu. To vrijeme se približilo. No, Bog mu upućuje objavu o daljnjem razaranju Jeruzalema i Božjeg hrama. Stoga se Daniel obraća Bogu molitvom za sebe i Božji narod, a Bog upućuje Anđela Gabriela sa detaljnim objašnjenjem za Daniela.

Božja objava putem anđela Gabrijela otkriva vremensko razdoblje od 490 godina u kojima će Bog voditi svoj narod u obnovu Jeruzalema i hrama, ali i u duhovnu obnovu. Ovo razdoblje od 490 godina, objavljeno je na proročki način:

DANIEL 9; 24

SEDAMDESET JE SEDMICA ODREĐENO TVOM NARODU I TVOM SVETOM GRADU…“:

DANIEL 9; 25 – 27

Znaj i razumij:

Od časa kad izađe riječ „NEKA SE VRATE I NEKA OPET SAGRADE JERUZALEM“

pa do kneza Pomazanika:

SEDAM SEDMICA,

A ONDA ŠEZDESET I DVIJE SEDMICE

i bit će opet sagrađeni trg i opkop,

i to u teško vrijeme.“

A poslije šezdeset i dvije sedmice BIT ĆE POMAZANIK POGUBLJEN, ALI NE ZA SEBE.

Narod jednog kneza koji će doći…“

(Sjetimo se riječi proroštva: DANIEL 8; 23

I potkraj njihova kraljevanja, kad bezakonici navrše mjeru, ustat će kralj, drzak i lukav.

24Njegova će moć porasti, ali ne svojom snagom

uspijevat će u svojim pothvatima, ZATIRAT JUNAKE I NAROD SVETACA…“)

Čitajmo dalje objavu upućenu Danielu 9; 26 – 27

Razorit će grad i svetište:

svršetak im je u propasti,

a do svršetka rat

i određena pustošenja.

27I sklopit će savez s mnogima za JEDNU SEDMICU:

a u polovici sedmice PRESTAT ĆE ŽRTVA I PRINOS:

na vrhu Hrama bit će grozota pustoši

sve do svršetka, dok se ODREĐENO PUSTOŠENJE NE OBORI NA PUSTOŠNIKA.“

7 proročkih sedmica = 7×7 dana u sedmici = 49 dana = godina

62 proročke sedmice = 62×7 dana u sedmici = 434 dana = godina

1 proročka sedmica = 1×7 dana u sedmici = 7 dana = godina

70 proročkih sedmica = 70×7 dana u sedmici = 490 dana = godina.

Daniel je upozoren: „ZNAJ I RAZUMIJ“,

upozoren je da će razdoblje od 490 godina posebne Božje milosti njegovom narodu, započeti od časa kad „IZAĐE RIJEČ“:

NEKA SE VRATE I NEKA OPET SAGRADE JERUZALEM…“

Ovu naredbu izdao je PERZIJSKI KRALJ KIR, 457g. pr. Kr. a zapisana je u Biblijskoj knjizi: „EZRA“:

EZRA 1; 1 – 4

Prve godine Perzijskog kralja Kira,

da bi se ispunila riječ Gospodnja objavljena na Jeremijina usta, nadahnu Gospod Perzijskog kralja Kira, te on objavi po svemu svojem kraljevstvu, USMENO I PISMENO: 2Sva zemaljska kraljevstva dade mi Gospod, Bog nebeski. On mi naloži da mu sagradim Dom u Jeruzalemu u Judeji. 3Tko je god među vama od svega Njegova naroda, Bog njegov bio s njim! NEKA IDE U JERUZALEM U JUDEJI, NEKA GRADI DOM GOSPODU, BOGU IZRAELOVU, BOGU KOJI STOLUJE U JERUZALEMU. 4I gdje god se još zadržao ostatak toga naroda, neka ga stanovništvo mjesta u kojima boravi podupre srebrom i zlatom, imanjem i stokom i dragovoljnim prinosima za Dom Božji u Jeruzalemu.“

Ovim proglasom otpočeo je period od 490 godina u vremenskom razdoblju od 2300 godina – kako je Bog objavio Danielu.

U ovih 490 godina obnovljen je Jeruzalem, sagrađen novi Hram živom Bogu, ali najvažnije od svega – u Božjem narodu je rođen kao čovjek, živio je i Boga Oca objavljivao: Isus – Sin Božji – Knez Pomazanik.

No, Židovi nisu prihvatili svoju duhovnu obnovu, kao što su prihvatili obnovu Jeruzalema i Hrama. Došlo je do podjele u Židovskom narodu. Jedni su ostali vjerni predajama starih o Mesiji koji će ih izbaviti od svakog zemaljskog ropstva – u to vrijeme Rimskog carstva, dok su oni drugi, uglavnom siromašni ljudi, prepoznali u Isusovom djelovanju liječenja, oživljavanja mrtvih, brizi o ljudima, u Isusovom uzvišenju Nebeskog Oca, vršenju Božjeg zakona, u Njegovoj nauci – prepoznali su Sina Božjega.

Prepoznali su ga i oni prvi kad su Ga u sprezi sa namještenicima Rimskog carstva, razapeli na Golgoti.

Tako je, kako je objavljeno Danielu, prestala „žrtva i prinos“Daniel 9; 27.

Bog Otac je dopustio smrt svog nevinog Sina, da bi se u Njegovoj krvi grešnici očistili od zla, da bi im bilo oprošteno, da budu spašeni, svi koji žele.

Božje Janje je žrtvovano za sve ljude svijeta, prinošenje žrtava u Jeruzalemskom Božjem Hramu, više nije bilo potrebno, jer se naviještanje Spasiteljeve žrtve ostvarilo.

U razdoblju od sedamdeset sedmica, Božji narod trebao je ostvariti sljedeće:

DANIEL 9; 24

Sedamdeset je sedmica određeno tvom narodu i tvom svetom gradu, da se dokrajči opačina da se stavi pečat grijehu da se zadovolji za bezakonje, da se uvede vječna pravednost, da se stavi pečat viđenju i prorocima, da se pomaže Sveti nad Svetima.“

Ovaj oblik obraćenja Bogu, primjenjiv je na sve ljude i važno ga je primijeniti:

– odbaciti „dokrajčiti“ svaku opačinu, sve što je naopako u odnosu na Biblijsku istinu,

– jasno imenovati sve što je grijeh u odnosu na Božju volju iz Biblije i odbaciti,

– prionuti i vršiti sve Isusove pouke iz Biblije, te životom vjere proslaviti Boga,

– svakodnevno obnavljati odluku o predaji svoje volje Bogu, imati život molitve, tražiti Božju volju u Njegovoj Riječi i živjeti ju,

– cijelim bićem prihvatiti Božje objave putem njegovih proroka, i te pouke živjeti,

– svakodnevno moliti za prisutnost Svetog Duha da bi nam izgradio um i srce – karakter, koji bi uzvisio Boga u nama.

Od 2300 godina, od kojih proroštvo obuhvaća 490 godina za Božji, Židovski narod, preostalih 1810 godina odnosi se na sve stanovnike svijeta, ujedno i na sve Židove, nekršćane, pojedinačno.

Tijekom ovih 1810 godina, svima je ponuđeno spasenje kroz krv Isusa Krista, zajednica sa Bogom i SAVEZ u Kristovoj krvi, te izgradnja duhovnog bića, karaktera, po uzoru na Krista.

Četvrta neman, zajedno sa MALIM ROGOM, odlučno se suprotstavljalaovoj Božjoj ponudi.

Nemilo je proganjala, uništavala i „zatirala“ (kao što objavljuje proroštvo), Kristove učenike. Oni su se razbježali svugdje svijetom, nakon Kristova uskrsnuća i uznesenja u Nebesku Svetinju. Kako su učenici bježali od Židova i Rimskih vlasti – evanđelje o spasenju kroz Krista, širilo se cijelim svijetom.

U godinama nakon Kristova uznesenja, Jeruzalem je opet bio razoren vojnim djelovanjem Rimskog časnika Tita, a od hrama Božjeg u Jeruzalemu, nije ostao, kako je Isus rekao, „ni kamen na kamenu“.

Božje svetište na zemlji bilo je uništeno.

BOŽJE SVETIŠTE NA NEBU, KAMO SE UZNIO ISUS PO USKRSNUĆU, NIKAD NEĆE BITI UNIŠTENO. „NEPOGREŠIVOM TOČNOŠĆU“ TAMO SU ZABILJEŽENA SVA PROTUBOŽANSKA DJELA ČETVRTE NEMANI, MALOG ROGA, svih njihovih podanika, koji su zatirali, mučili, ubijali…Bogu predane ljude.

Sve što se događalo tijekom progonstva Apostolske crkve, tamni srednji vijek, zatiranje istine o Bogu… Istekom 2300 godina, u nebeskom Svetištu bit će „raščišćeno“ sa svakim pojedinim slučajem prihvaćanja ili odbijanja istine o Bogu.

Danielu 8; 14:

Još dvije tisuće i tri stotine večeri i jutara; tada će svetište biti očišćeno.“

Kako je teklo vrijeme od 1810 godina, proroštva od 2300 godina mali rog četvrte nemani, u sili mržnje prema Božjoj istini, sve jasnije je dobivao određeni oblik – oči čovječje i usta koja govore hule.

Povijest bilježi napredak djelovanja četvrte nemani – Rimskog carstva – u drugom smjeru:

– r e l i g i j s k o d j e l o v a nj e:

313.g. Rimska crkva sjedinjena sa državom

321.g. Rimski car Konstantin uvodi u crkvu zakon o svetkovanju nedjelje, namjesto kršćanske subote. SVIJETU JE PONUĐENO IZMJENJENO KRŠĆANSTVO, A SVOJE NAMJERE POLITIKA RIMA OSTVARUJE KROZ USTANOVU PAPSTVA. TAKO JE:

330.g. Rimski car Konstantin predao Rim papi

508.g. Klovis pokorio papske protivnike

538.g. početak papske političke vlasti

Da bi smo znali što sve ovo znači za svijet, imajmo u vidu i to, da se papu smatra, i dokumentima Rimske crkve imenuje BOŽJIM NAMJESNIKOM NA ZEMLJI.

1798.g. Francuska revolucija – papstvu je zadana „smrtna rana“ odvođenjem tadašnjeg pape u ropstvo.

1929.g. papi je vraćena politička vlast.

Ali, zadržimo se na proroštvu o 2300 godina, koje je od 457.g. prije Krista, proglasom Kira o izgradnji Jeruzalema, završilo 1844.god.

Nakon što je 1798.g. Francuskom revolucijom papstvu onemogućeno eksplozivno djelovanje, te je osujećeno djelovanje četvrte nemani, Rima, putem malog roga, (rečeno Biblijskim, proročkim rječnikom), uznapredovala je Biblijska istina o Bogu. Svijetom su osnivana Biblijska društva, Biblijska istina je bljesnula. Mada je četvrta neman djelovala siloviti i nemilo – ironija je u tome, da je kršćanstvo Rima, bilo ugroženo od onih koji su potpuno odbacili Boga – Francuska revolucija.

U trenutku kad su drski nevjernici porazili sami sebe, Bog je djelovao silom Svetoga Duha i Biblijska istina našla je put do srca ljudi. 1844. godina, istek proročkog vremena od 2300 godina – vrlo je značajna u objavi Biblijske istine.

Razorna pustošenja četvrte nemani nad Božjom ustanovom u Jeruzalemu, nad vjernima svud po svijetu, obuhvaćena su slijedećim proroštvima:

– Daniel 7; 11 „Ja gledah tada, zbog buke velikih hula što ih govoraše ROG, i dok gledah, neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ognju.“

– Daniel 7; 26 „Tada će sjesti sud, vlast mu oduzeti, razoriti, sasvim uništiti.“

– Daniel 8; 25 „On će se uznijeti u svom srcu, iz čista mira upropastit će mnoge. Suprotstavit će se knezu nad knezovima, ali će – ne rukom – biti skršen.“

– Daniel 9; 27 „Na vrhu Hrama bit će grozota pustoši sve do svršetka, dok se određeno pustošenje ne obori na pustošnika.“

– Izmjenjeno kršćanstvo je preplavilo cijeli svijet, ali svi koji žele znati istinu, tko god bili, neovisno o rasi, naciji, vjeroispovijesti, neka se mole Bogu da ih dovede na put istine, i Bog će to učiniti. Amen.

Nastavit će se…