Planet zemlja opasno mjesto

PLANET  ZEMLJA  OPASNO  MJESTO  

PRVO NASTANJENO MJESTO NA ZEMLJI-EDENSKI VRT

KRV U EDENSKOM VRTU

KRV NA BRDU GOLGOTI

slika za internet

 

Zamislimo ljepotu Edenskog vrta. Bio je ukrašen

različitim biljnim i životinjskim vrstama. Tu je bilo i

dvoje prekrasnih ljudi, a s njima Bog, Stvoritelj koji

ih je upućivao u tajne životnih zakona. Poput

Adamovog bila, u Edenskom vrtu je pulsirao 

sklad svega stvorenog: mirisi, boje, zvuci,

svjetlost… Životinje su se umiljato kretale po

prelijepoj travi. Mirno i bez straha odabirale su

vlati i hranile se. Adam ih je zadivljeno promatrao,

dajući im imena prema dojmovima i želji svog

srca. Tako ih je Adam zvao svaku po imenu a

one su mu prilazile radosno i pitomo.  

Jednog dana dok su mnoge životinje mirno

pasle u blizini, između Stvoritelja, Adama i

Eve, vodio se neobičan, bolan razgovor. Jedna

od životinja je bezazleno doskakutala do njih.

Dok su joj blistave oči tražile razdragane

poglede Adama i Eve, na ovu životinju oborila

se smrt. Ona se nijemo srušila pred njima i njezina

krv je nečujno kliznula po vlatima trave Edenskog

vrta. Adam i Eva su bili cijelim bićem potreseni

ovim prizorom. Da,oni su trebali biti mrtvi.

Njihova krv je trebala poteći…

Ovo se trebalo dogoditi s njima, no njihova

kazna je pala na nevinog. Ovim činom Bog je

čovjeku pokazao put oprosta, spasenja i

izbavljenja od smrtne kazne.

 

ŠTO SE TO DOGODILO?

ŠTO JE SREĆU EDENSKOG VRTA PRETVORILO

U NESREĆU?

Dok je Bog stvarao Zemlju i sve na njoj, Adam

i Eva nisu bili očevici toga. Oni su stvoreni

šestog, zadnjeg, dana  Božjeg stvaranja

zemaljskih sadržaja. Kad im je Bog predao u

ruke njihov dom, Edenski vrt i svu Zemlju,

uputio ih je u pravila za očuvanje sreće.

Adam i Eva su trebali vjerovati Bogu i

prihvatiti Božje upute, da bi sreća postojala.

Kako bi uvijek imali na umu samo dobro,

Bog je za njih pripremio jedan divni

podsjetnik: nasred vrta posadio je jedno

stablo. Ono je bilo jedino od svih stabala u

Edenu, s kog Adam i Eva nisu smjeli jesti.

Postanak 2.16-17

 

“Gospod, Bog, zapovijedi čovjeku:

“Sa svakog stabla u vrtu slobodno jedi,

ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo!

U onaj dan u koji s njega okusiš,

 zacijelo češ umrijeti!

 

Bog je za Adama i Evu posadio stablo

upozorenja da nasuprot dobru koje uživaju,

postoji zlo koje razara dobro, sve do uništenja.

Poučio ih je da nasuprot sretnom životu koji

im je On-Bog, dao, postoji smrt koja nastaje

uslijed odvajanja od Boga nevjerovanjem. 

Stanje smrti je poražavajuće stanje ništavila.

Da bi djecu zaštitio od zla, Otac Nebeski dao

im je svoju prvu roditeljsku i Božansku zapovijed,

koja se ne mijenja, a njezino kršenje ima kobne

posljedice. Djeca su ovo trebala ozbiljno

prihvatiti, vjerovati Ocu i vječno sretno živjeti.

 

ZAŠTO LJUDI NE POŠTUJU PRAVILA SREĆE?

 

Zato što Božji suparnik, sotona, stoji nasuprot

Bogu i svim Božjim djelima. On sve razara,on

sve kvari, on laže o Stvoritelju, a ljudi mu ipak

daju pozornost.

ZAŠTO?

ZATO ŠTO LJUDI ZANEMARUJU POSLUŠNOST

BOŽJIM UPUTAMA.

U svojoj prvoj prijevari koju je postigao nad

mladim bračnim parom ovdje na Zemlji, sotona

nije negirao postojanje Boga, već je Boga

proglasio lašcem, neiskrenim, tiraninom koji

prisiljava ljude da poštuju Njegovu volju.

Svoju podlu namjeru u odnosu na Adama i

Evu, sotona je ostvario tako što im se nije

predočio osobno. On je znao da bi ovi

bezazleni, savršeni ljudi, uočili na njegovom

licu pečat zlobe, te da bi odstupili pozivajući

Boga. Ovim bi njegova zla namjera zauvijek 

propala, a on bi sa Zemlje bio protjeran,

kao što je odbijanjem žitelja bio protjeran sa

svih nastanjenih planeta u svemiru.                                                                                                    

Kako ne bi izgubio posljednju priliku da

ustoliči svoju vladavinu zla, sotona se lukavo

skriva iza zmije koja je bila vrlo lijepa životinja.

Tako sakriven on progovara Evi kad je zastala

i osmatrala drvo za kog je Bog rekao:

“Ne jedite s njega !”

Ovdje sotona započinje svoju kobnu predstavu

upućujući Evi izazovna pitanja.

EVA JE ZAČUĐENA!

DOGAĐA SE NEŠTO SUPROTNO BOŽJEM UČENJU!

NEPRIRODNO!

 

Životinja, bezumni, nijemi stvor govori!

Samo trenutak Evine pozornosti bio je dovoljan

sotoni da ju navede u sumnju premaBogu i

nakršenje Božje zapovijedi.

Postanak 3; 1-7

 

“Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori 

Gospod, Bog.Ona reče ženi:

“Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s

jednog drveta u vrtu?”

Žena odgovori zmiji:

“Plodove sa stabla u vrtu smijemo jesti.

Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je 

Bog:

“Da ga niste jeli. I ne dirajte u nj da ne umrete!”

Na to će zmija ženi: “Ne, nećete umrijeti!

Nego zna Bog: onog dana kad budete s njega

jeli otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi,

koji razlučuju dobro i zlo.”

Vidje žena da je stablo dobro za jelo, za oči

zamamljivo,a za mudrost poželjno; ubere ploda

njegova i pojede.

Dade i svom mužu, koji bijaše s njom, pa je i on jeo. 

Tada se oba dvoma otvore oči i upoznaju

da su goli. Spletu smokova lišća i

naprave sebi pregače.”

 

Od tada do danas, a danas više no ikad,

sotona se služi  NATPRIRODNIM I NEPRIRODNIM

DA ZADOBIJE POZORNOST LJUDI,

NAGOVARAJUĆI LJUDE DA SE OGLUŠE I DA

PREKRŠE IZRIČITE  ZAPOVJEDI NEBESKOG OCA.

Samo JEDAN POGLED NA NATPRIRODNO I

NEPRIRODNO RAĐA U ČOVJEKU ZNATIŽELJU 

KOJA BUDI SAMOVOLJU,ŠTO ČOVJEK SMATRA

NAPRETKOM I POSTIGNUĆEM.

Zapravo, zanemarivanje Božje volje donosi

smrt čovjeku. Ipak, ova prastara sotonska

prijevara pogađa ljudski rod od malih nogu

čovjeka do odrasle dobi.

Posve maloj djeci pripremaju se programi u

kojima životinje govore ili imaju ljudske

osobine.Tako ljudi ljude od malena uče DA

USVAJAJU LAŽ  KAO SASTAVNI DIO LJUDSKE

OSOBNOSTI KAO ONO ŠTO JE PRIRODNO.

ALI LAŽ NIJE PRIRODNA NITI PRIROĐENA

ČOVJEKU. NEMA LAŽI KOJA JE BEZAZLENA,

OSOBITO AKO SE UPUĆUJE DJECI.

SAV LJUDSKI ROD SE NAVIKNUO OSLANJATI

NA LAŽ I TIME SMRTNO POSTRADAO.

Ivan 8;44

 

“Vi imate đavla za oca i hoćete da vršite želju

oca svoga.

On bijaše ubojica ljudi od početka i nije stajao

čvrsto u istini, jer u njemu nema istine.

Kad god govori laž, govori svoje vlastito,

jer je lažac i otac laži.”

 

Ovim riječima je Isus nekima od židovskog

naroda opisao sotonu. Kao i u Edenskom vrtu,

sotona svoju pažnju usmjerava na ono što je

ljudima bitno za održavanje životne snage i

zdravlja, na hranu. Po njegovom nagovoru 

ljudi se hrane onim što je zatrovano i ubojito

po zdravlje. Ovdje možemo pronaći razlog

što je planet Zemlja izvorište bolesti i smrti.

Uzimanje pogrešne hrane uzrokuje uz bolesti

i sklonosti ka alkoholu, pušenju duhana te

uzimanju još jačih opojnih sredstava koja

uništavaju čovjekov um i živce i dovode 

ljude do krajnjih granica nesposobnosti.

Tako Božji suparnik uništava ljude njihovim

vlastitim rukama.

 

Od Edena do danas , Bog je ljudima dao,

ne jednu, već deset zapovijedi bitnih za

održavanje izvornih ljudskih osobina koju je

Stvoritelj osmislio za čovjeka. Ovih deset Božjih

zapovjedi su ljestve kojima se čovjek uspinje 

iz blata sotonskih laži do Božjeg prijestolja. 

Kao nekad u Edenu, danas na cijeloj Zemlji,

pod utjecajem sotone, ljudi doživljavaju Božje

djelo kao nesavršeno i manjkavo.

Oni ga nastoje nadopuniti i izmijeniti svojim

ljudskim zamislima. Kad ljudi daju mjesto

sotonskom utjecaju, taj potiskuje Božju prisutnost

iz ljudskog uma i briše vjerovanje Bogu.

Iako je poduzeo sve mjere da sačuva ljude od

pogrešnog izbora, Bog im nikad nije uskratio

slobodnu volju.  Bogu Ocu, Sinu i Svetom Duhu

preostalo je da prihvate čovjekov izbor.

Adama i Evu je pritisnula njihova savjest.

Uplašili su se Boga. Grijeh je donio strah.

Da, uplašili su se krivice i Božjeg djelovanja:

Postanak 3; 9 i 10

 

“Gospod, Bog, zovne čovjeka:

‘Gdje si?’ Reče mu.

On odgovori: ‘Čuo sam Tvoj korak po vrtu:

Pobojah se jer sam gol, pa se sakrih.”

 

Iako su svi znali: Stvoritelj, Adam, Eva, sotona,

da na ljude treba sići kazna smrti – uništenja,

Bog je smrt istog trena preusmjerio na nevinu  

životinju, čistu i savršenu kakva je stvorena

po riječi Božjoj.

Postanak 3;21.

 

“I načini Gospod, Bog, čovjeku i njegovoj ženi

odjeću od krzna pa ih odjenu.”

 

Da bi ublažio već prve posljedice Evinog i

Adamovog grijeha, Bog im prijateljski

pomaže i krznom mrtve životinje umanjuje 

nelagodu, koju pod utjecajem sotone imaju

prema svojim tijelima iako su muž i žena.

Bog objavljuje Adamu, Evi i zmiji 

(iza koje se krije sotona), svakom zasebno,

posljedice nevjerstva koje će ih pratiti.

On objavljuje sotoni (zmiji) da će njegova

vlast nad ljudskim rodom biti ograničena,

a potom i posve uništena:

Postanak 3;14,15.

 

“Nato Gospod, Bog, reče zmiji: ‘Kad si to učinila,

prokleta bila među svim životinjama

i svom zvjeradi divljom!

Po trbuhu svome puzat ćeš

i zemlju jesti sveg života svog!

NEPRIJATELJSTVO JA ZAMEĆEM IZMEĐU

 TEBE I ŽENE IZMEĐU RODA TVOJEG I RODA

 NJEZINA: ON ĆE TI GLAVU SATIRATI A TI

 ĆEŠ MU VREBATI PETU.”

 

Sve ove godine u povijesti ljudskog roda traje

bespoštedan i krvav rat za ljude.

Ovaj rat je Stvoritelj Isus Krist poveo sa

svog božanskog prijestolja, objavio u edenskom

vrtu i završio smrću na križu, na brdu Golgota u

blizini Jeruzalema.

Tad je naplaćena cijena za grijeh ljudskog

roda. Isusova krv koja je kapala s križa na

zemlju brda Golgote, otkupila je svakog

čovjeka koji prihvaća Isusa za svog Spasitelja.

JEDINO ON, Sin Božji i Sin čovječji, nevin,

čist i savršen, mogao je svojim životom otkupiti

ljude od strašne kazne uništenja smrću.

On je to učinio. Jer nas ljubi!

Psalam .49;8-10.

 

Ta nitko sebe ne može otkupiti

ni za se dati Bogu otkupninu:

životu je cijena previsoka,

i nikada je neće platiti

tko želi živjeti do vijeka

i ne vidjeti jamu grobnu.”

 

MOLITVA:

Gospode Isuse, Spasitelju naš,

neka je hvaljeno i slavljeno

Tvoje sveto ime.

Učini da prepoznamo i shvatimo veličinu

Tvoje svete ljubavi.

Molimo Te da Ti uzvratimo silnom ljubavlju

iskazanom životom vjere i poslušnosti.

Hvala Ti u imenu Tvom svetom Isuse.

Amen

 

Adamu i Evi je isto tako,kao i sotoni,Bog usmjerio

pažnju na teške posljedice njihovog nevjerstva.

Bog je izrekao prokletstvo nad bitnim činiteljima

života u grijehu:

– nad razmnožavanjem (rađanjem djece)

– nad obrađivanjem zemlje (proizvodnjom hrane)

Postanak 3;16-19.

 

  A ženi reče:

“Trudnoći tvojoj muke ću umnožit,

u mukama djecu ćeš rađati,

žudnja će te mužu tjerati,

a on će gospodariti nad tobom.”

 A čovjek reče: “Jer si poslušao glas

svoje žene te jeo sa stabla s kojega sam ti

zabranio jesti rekavši: “S njega da nisi jeo!”

– evo: Zemlja neka je zbog tebe prokleta:

 s trudom ćeš se od nje hraniti

svega vijeka svog!

Rađat će ti trnjem i korovom,

a hranit ćeš se poljskim raslinjem.

U znoju lica svoga kruh svoj ćeš jesti

dokle se u zemlju ne vratiš:

ta iz zemlje uzet si bio-

Prah si,u prah ćeš se vratiti.”

 

Da Bog nije izrekao prokletstvo na nevjerstvo

Adama i Eve, u svakom novorođenom čovjeku

bi sklonost  ka grijehu toliko napredovala i rasla,

da bi ubrzo nastupilo samouništenje ljudskog

roda, što je bio sotonin cilj.

Čak i pod prokletstvom,ljudi su toliko umnožavali

grijeh da je Bog tadašnji svijet uništio vodenim

potopom,od kog je sačuvao samo osmero ljudi,

te nešto životinja, ptica…i obnovio život na zemlji.

Bog nije prepustio ljudski rod sotoninoj nemilosti.

Pratio je ljudski rod u svim prilikama pod

sotonskim tlačenjem i u svemu olakšavao patnje.

Brojnim uputama,savjetima,opomenama i

zapovijedima,Bog nepogrešivo vodi ljude iz

teških okolnosti u rasterečenje.

Bog je dao zapisati sve vrijedne i za sreću bitne

savjete, opomene, upute…u Bibliji.

No,one neće značiti puno čovjeku ako ih ne

primjeni u svom životu, vjerujući Bogu.

Sve do dolaska kralja svemira, Isusa Krista,

Bog će voditi one koji to žele.

Pri ponovnom susretu s Isusom, bit će okončano

sotonino tlačenje i uništavanje ljudskog roda.

Ljudi koji su stali uz Krista, naći će se zauvijek

u nježnom i sigurnom zagrljaju svog Spasitelja.

Amen.

 

 

slika za internet 1