Sveto pismo – biblija Božja riječ

SVETO PISMO – BIBLIJA

BOŽJA RIJEČ

 sp1_thumb

 

 

Kućna Crkva je Kristova zamisao. Njegova je želja

svakodnevno biti s ljudima,donositi im umno

prosvjetljenje, utjehu, ohrabrenje i izlječenje…

iskazivati im pažnju i ljubav.

U evanđelju po Mateju 1,23:

 

“Evo djevica će začeti i roditi Sina

 i dat će Mu ime Emanuel – što znači:

 BOG JE S NAMA.”

 

Kad je okupio oko sebe dvanaest učenika,

suradnika, odmah je posjetio domove ponekih.

Posjetio je domove i mnogih drugih koji su Ga

pozvali. Prigodom kućnih posjeta, Isus je učio

ljude o kraljevstvu Božjem. Subotom je Isus, piše

u Lukinom evanđelju, odlazio u sinagogu i

sudjelovao u svečanom bogoslužju, ali i u sve

druge dane, Isus je upućivao ljude na kraljevstvo

Božje, onako, kako nam se Otac Nebeski objavio

Pismom-pisanom riječju, Biblijom.

 

Isus je rado posjećivao dom Lazara, Marije i Marte.

U ovoj kućnoj Crkvi, radostan i u miru, poučavao je

svoje prijatelje o Očevoj volji. Nakon Kristova

uznesenja, na propovijedanje Kristovih učenika,

mnoštvo ljudi odazvalo se Kristovoj objavi o

kraljevstvu Božjem. Jedan dan u crkvi je bilo premalo

za sva saznanja koja su željeli dosegnuti i za

zajedništvo. U biblijskoj knjizi Djela apostolska u

Novom Zavjetu čitajmo o tome.        

Djela 2,46 i 47:

 

“Kao što su svaki dan postojano – kao po

 dogovoru – bili u hramu, tako su po kućama

 lomili kruh i zajedno uzimali hranu vesela

 i priprosta srca.

 Hvalili su Boga i zato uživali naklonost

 svega naroda.

 A Gospodin je svaki dan pripajao

 Crkvi one koji se spašavahu.”

 

Kristova Crkva ponikla je iz domova onih koji su

“prigrlili” vjeru po učenju apostola. Temelj njihova

učenja bio je Spasitelj i Otkupitelj ljudi – Isus Krist,

Sin Božji  KOJI JE BIO-KOJI JEST-IKOJI ĆE DOĆI.

Internet Crkva, kućna Crkva, po uzoru na Kristovu

prvu, apostolsku, kućnu Crkvu, nastavlja proučavati

i poučavati o Božjem kraljevstvu, čiju će ustanovu

na Zemlji uskoro ostvariti Isus Krist, po objavi koju je

čovječanstvu dao putem Svetog Pisma, Biblije.

 

Da bi kućna Crkva bila obnovljena i da bi zaživjela

u domovima i srcima ljudi, molimo Svemogućeg

Boga za očišćenje, milost, mudrost i nadahnuće istim

Svetim Duhom kojim je nadahnjivao svoje apostole.

 

 

Sva hvala, slava i čast pripada Ocu,

Sinu i Svetom Duhu!

Amen!

 

 

 sp2_thumb

 

*Bog je dao sposobnost ljudima da se održavaju na životu,

   daje im mudrost i potrebnu snagu duhovnu i tjelesnu

 

**Biblijska knjiga, jedna od više njih, pismo-poslanica koju je

    pisao apostol Pavao.

    Novi zavjet sadržava još poslanica koje su pisali ostali apostoli