VII – Božja ljubav pobjeđuje

 

OD DANIELA DO NAS I DO BUDUĆNOSTI

VII DIO

BOŽJA LJUBAV POBJEĐUJE

 

daniel 7

 

Ovo su proučavanja biblijske knjige proroka Daniela kako ih je ponudila Božja Riječ Biblija.

Ova proučavanja biblijske knjige proroka Daniela, možda će biti u skladu sa nekima od mnogih proučavanja, a možda i neće. Bitno je da budu poticaj svakome na osobno proučavanje Biblije. Neka svatko, moleći se Bogu za Duha Istine, razumije, shvati i prihvati Istinu, jer Isus je rekao:

Ivan 14; 16 i 17

16“Ja ću moliti Oca i dat će vam drugog Branitelja koji će ostati s vama zauvijek:

17DUHA ISTINE…“

Ivan 8; 31 i 32

31“Nato Isus reče židovima koji su mu vjerovali: „Ako ustrajete u mojoj nauci, uistinu ste moji učenici;

32UPOZNAT ĆETE ISTINU, A ISTINA ĆE VAS OSLOBODITI.“ („izbaviti“ prijev. Karadžić)

U dosadašnjim temama koje obrađuju Biblijsku knjigu proroka Daniela, zamjetljivo je ponavljanje Biblijskih podataka, ponekih misli ili zaključaka. Neka ovo pridonese tome, da oni koji čitaju teme o Danielu zasebno, ne budu ni u čemu uskraćeni. U ostalom, u 2, 7 i 8 poglavlju ove Biblijske knjige, Bog govori o istom predmetu, o društvenim uređenjima i njihovom odnosu prema njemu – Bogu, ali na različit način.

Iz Biblijske knjige proroka Daniela shvaćamo, da je naša sadašnjost nastavak prošlosti prema proročkoj objavi.

Kako vrijeme bude odmicalo, to će biti sve jasnije.

Nakon svih svjetskih carstava iz prošlosti, sadašnji svijet prepoznajemo u slici stopala kipa iz Nabukodonozorova sna, „dijelom od željeza, dijelom od gline.“ Kroz ovu sliku očituje se naš svijet, neke od jakih i stabilnih država, ali i one koje su slabe i nesamostalne, ovisno o tome kako su se ljudi postavili prema Bogu, te koliko su dopustili da ih „smrvi“ zvijer sa deset rogova među kojima je izrastao onaj „mali rog.“ Ovo je slika zadnjeg društvenog uređenja prije dolaska Isusa Krista na oblacima, sa svim anđelima. Ovaj Kristov dolazak u slavi, prikazan je u Nabukodonozorovu snu slikom kamena odvaljenog „bez ruke“, što će biti posljednji udarac svakoj bezbožnosti na Zemlji.

Radi bržeg shvaćanja i izbjegavanja rasprava koje vode um u neželjenom smjeru, Isus je ljudima govorio u „slikama“ – uprizorenjima. Poruke koje je Isus dao putem proroka – isto je dao u slikama – prizorima.

Prizori iz životne stvarnosti, u svrhu usporedbe, najbrži su način osvjedočenja ljudi u nepobitnu istinitost Božjih riječi.

Prizori koje je Isus dao proroku Danielu, (npr. lav sa krilima, surova zvijer sa deset rogova na glavi među kojima izrasta jedan mali rog sa očima kao čovječje i ustima koja govore velike hule…) prizori su koji pružaju UMOVIMA MNOGOSTRUKA SAZNANJA.

Ova proučavanja knjige proroka Daniela, OTVORENA SU, KAO ŠTO IH OTVORENO I NEULJEPŠANO OBJAVLJUJE BIBLIJA.

Svima nam je od životne važnosti upoznati Božju istinu.

Sveti Duh će okrenuti mnoge ljude iz svih nacija, narodnosti i vjeroispovijesti, sa svih krajeva svijeta – od utjecaja izmijenjenog kršćanstva – ka istinskom kršćanstvu.

Veliki i mali, svećenici, vjerništvo, ljudi sa visokih položaja, jednostavni i obični ljudi, te mnogi drugi, prihvatit će Kristovu vjeru objavljenu Biblijom i održat će ju po svaku cijenu.

Krista će dočekati neizbrojivo mnoštvo iskrenih vjernika, što uskrslih, što živih – svud po Planetu, ko što je Bog objavio Abrahamu.

Zašto u knjizi proroka Danijela nije imenovana četvrta zvijer – rimsko carstvo, kao što su imenovana ostala svjetska carstva: Babilonsko, Medoperzijsko, Grčko?

Daniel je primio Božje objave o odnosu svijeta prema Bogu, počevši od Danielovog vremena, pa do kraja vremena. Danielu je rečeno da su ove istine:

„ZA VRIJEME POSLJEDNJE“ Dan. 8; 17

još je dobio obvezu o postupanju sa ovim objavama;

Viđenje o večerima i jutrima o kojem je bilo govora ISTINITO JE:

no, ti ga zapečati, jer je za daleke dane.“

„Daleki dani“ su stigli za života Kristovog učenika apostola Ivana.

Odpečaćenje, objavu istina predanih Danielu, primio je apostol Ivan, dok je boravio kao zatočenik Rimskih vlasti, na otoku Patmosu u Grčkoj. Grčka je tada bila, kao i sav svijet, pod vlašću Rimskog carstva. Ivan je, kao židov i Isusov učenik, dobro poznavao knjigu proroka Daniela. Ispunjenje Danielovog proroštva Ivan je prepoznao u slučaju svog naroda, Isusa Krista, u svom slučaju, u cijelom svijetu.

Otvoreno imenovanje četvrte zvijeri ONEMOGUĆILO BI PRODOR ISTINE O BOGU u to vrijeme i u svim narednim vremenima do Isusovog dolaska, jer do tada će trajati religijska nadmoć Rima po svemu svijetu. Daniel 7; 20 – 22.

No, Sveti Duh koristi vrijeme i Biblijske objave, da bi nejasno postalo jasno.

O prepoznatljivosti izmijenjenog kršćanstva u nauci religijske sile četvrtog svjetskog – Rimskog carstva, Bog je otvoreno progovorio putem knjige „Velika borba“, spisateljice Ellen White. Ova knjiga pruža, sukladno sa Biblijom, uvid u odnos ljudi prema Bogu kroz povijest i sve do Isusovog dolaska, te uvid u dobre ili loše posljedice odnosa ljudi prema Bogu.

Ellen White je jedna od osnivatelja adventnog pokreta i Adventističke crkve od 1844 godine, tako da ovu knjigu možemo nabaviti u svakoj kršćanskoj Adventističkoj crkvi.

Evo završnice događanja u vremenu pred Kristov dolazak.

Po isteku 2300 večeri i jutara, znači dana, odnosno proročkih godina, Svetinja će se očistiti.

To je poruka proroštva kog je anđeo Gabriel predao Danielu. To vrijeme se navršilo 1844 godine. Tada već odavno nije bilo židovskog hrama čija bi se Svetinja mogla očistiti, te je jasno da je riječ o čišćenju Nebeske Svetinje, kamo se uznio Isus Krist po svom uskrsnuću.

1844 godine i nadalje, Bog budi svijest pobožnih ljudi i otkriva im Biblijske istine, da bi, kao što je imao svoj „pokazni“ narod Izrael, nanovo oblikovao svoj pobjednički narod, „duhovni Izrael“, utemeljen na Isusovoj vjeri i Božjim zapovijedima, otkrivenima kroz Sveto Pismo – Bibliju i svjedočanstvo Svetog Duha. Od dana pedesetnice, do danas, Sveti Duh silno osvjedočava one koji rođenjem i tijelom ne pripadaju židovima, ali pripadaju Isusu Kristu. Baklju Božje istine od 1844 nosili su, između ostalih, Ellen White i njezin suprug James White. Uz mnoge druge, koje je Sveti Duh pokrenuo iz raznih vjerskih zajednica, oni su pozorno proučavali Bibliju uz molitvu, potaknuti propovijedima Viliama Millera o ponovnom dolasku Isusa Krista.

Marljivo i istrajno proučavajući Bibliju, oni su usklađivali svoje živote sa saznanjima o Božjoj volji. Uz molitvu i proučavanje Biblije primili su mnoge objave koje su putem Svetog Duha, Bog Otac i Bog Sin objavili ljudima, kroz Ellen White. Među brojnim dragocjenim objavama je i saznanje o Danielovu proroštvu o 2300 dana. Shvatili su, da će po isteku 2300 dana, koje se navršilo 1844, nastupiti čišćenje jedine, vječne, Nebeske Svetinje. Shvatili su da je 1844 godine otpočeo sud koji je vidio prorok Daniel i o kom je zapisao:

Daniel 7; 9 i 10

Gledao sam:

Prijestolja bjehu postavljena

i pradavni sjede.

Odijelo Mu bijelo poput snijega;

vlasi na glavi kao čista vuna.

Njegovo prijestolje kao plamenovi

ognjeni

i točkovi kao žarki oganj.

10Rijeka ognjena tekla,

izvirala ispred njega.

Tisuću tisuća služahu Njemu,

mirijade stajahu pred njim.

Sud sjede,

knjige se otvoriše.“

Ovo je sud svima koji su stupili u zavjetni odnos sa Kristom, a odvija se na prijestolju Nebeskog Oca. Na tom sudu, Isus Krist, Sin Božji, posreduje za vjerne, pozivajući se na zasluge svoje krvi. Kada na ovom sudu bude riješen zadnji slučaj, Svetinja će biti očišćena, a Isus će sa svim anđelima krenuti po one kojima je sud dosudio Spasenje u Kristovoj krvi. Vjernima će biti dosuđena Kristova pravda, za koju su se odredili, po kojoj su živjeli:

Daniel 7; 21, 22

„I gledao sam kako ovaj rog ratuje

protiv Svetaca te ih nadvladava, 22dok ne dođe

Pradavni, koji dosudi pravdu Svecima Svevišnjega, i dok ne dođe vrijeme kad Sveci zaposjedoše kraljevstvo.“

‘Da, svima koji su u milosti Božjoj vjerno držali i štovali Božji zakon objavljen na Sinaju, svima koji su svoj karakter uskladili sa Kristovim, kroz Bibliju, svima koji su radi Kristove ljubavi tražili oprost i očišćenje od zlog i pogrešnog u svojoj ljudskoj prirodi, koji su svoje živote živjeli po Kristovoj svjetlosti, na ovom SUDU PRED KRISTOV DOLAZAK, NA OVOM PREDADVENTNOM SUDU, svima njima bit će potvrđena pravednost usvajanja Božje volje.

Sada, dok TRAJE NEBESKI SUD, prije Kristova dolaska u slavi,

„Ovaj rog ratuje protiv Svetaca te ih nadvladava“ ( Daniel 7; 21 ).

Vjernima neće biti lako održati se u Kristovoj pravednosti, ali svi koji to istinski žele, primit će silu i pomoć Svetoga Duha.

Sotona putem izmijenjenog kršćanstva vrši otvorene ili prikrivene pritiske na sve koji žele održati Božje zapovijedi uključujući i četvrtu o svetkovanju subote.

Sav svijet je tako ustrojen da je vjernima gotovo nemoguće uskladiti održanje vjere i biti dio društvene zajednice. Ono što posebno obilježava sadašnje vrijeme ratovanja „roga protiv Svetaca“, jesu neprekidna nastojanja izmijenjenog kršćanstva, rimokatoličke crkve sa svim njenim utjecajem, da se u cijelom svijetu ustanovi odnos sa Bogom po njenom, a ne po Biblijskom učenju. Posebno su prisutna nastojanja da se u cijelom svijetu ustanovi zakon o svetkovanju nedjelje kao Božjeg dana odmora.

Ovim zakonom, kroz zavedene i prevarene ljude, sotona će posljednji put, pred cijelim svemirom, OTVORENO STATI NASUPROT BOŽJEM ZAKONU I ZAPOVIJEDI O SVETKOVANJU SUBOTNJEG DANA.

Mogu li ljudi, i pored jasne objave u Božjoj Riječi, biti zavedeni i prevareni? Svi kojima Biblija ne bude životno mjerilo, bit će prevareni i zavedeni izmijenjenim kršćanstvom. Ono će u mnogočemu biti odgovarajuće Biblijskim istinama, ali će Božji zakon biti razoren. Prijevara će biti gotovo sveopća. Samo oni, koji su dobro utvrđeni u poznavanju Biblijskih istina, neće biti prevareni, „ISTINA ĆE VAS OSLOBODITI“.

Uza sve, zakonodavci zakona o nedjelji, imat će prijeteći stav prema svima koji ne ispoštuju taj zakon. Sotona će se putem religijskih ustanova, crkava, koje ne naučavaju deset istinskih Božjih zapovijedi, te u svezi sa građanskim vlastima, nasilno okomiti na istinske vjernike. Sve ovo naučava biblijska knjiga Otkrivenje, koja je objava ispunjenja knjige proroka Daniela.

Kao što je bilo u prošlosti, kao uvijek, sotona će pokušati iskorijeniti istinsku vjeru među ljudima. Mnogi vjerni će kao u prošlosti, svojim stradanjem braniti Istinu. Jer Božja istina je život čovjeku. Mnogi vjerni završit će po tamnicama, mnogi će se skrivati, spašavajući živote, po vrletnim mjestima. U tom stanju bit će vjerni Božji ljudi kad svijetlost Isusovog dolaska obasja cijelo nebo nad planetom. Raskinut će se okovi na rukama i nogama utamničenih vjernih, kao u vrijeme apostola. Zidovi tamnica će se sasuti u prah, a vjerni će ugledati svog Spasitelja na nebu, okruženog anđelima. Kao munje, dolijetat će anđeli do vjernih i uznositi ih na podij sličan staklenom moru u Kristovoj blizini. U „trenutku oka“, kako piše apostol Pavao,

„Ali ćemo se svi preobraziti, u jedan hip, u tren oka…“ ( I Korinćanima 15; 51, 52 )

Vjerni će primiti vječna neraspadljiva tijela.

Svi spašeni bit će sabrani na „staklenom moru“, i zajedno sa Kristom i anđelima bit će uzneseni na prijestolje Boga Oca.(OTKRIVENJE).

Od tada, za vjerne zemljane, počinje vječni život u okolnostima raja.

Dali se vrijedi žrtvovati za Božju istinu? O, da! Što može biti ispravnije i pravednije od božje istine? Sve ostalo za što su se ljudi u svojim kratkim životima žrtvovali, propast će kao posljedica nevjerstva i laži. Nažalost, nevjerstvo će uništiti i ljude tijekom sedam zala i Kristovog dolaska.

Na zemlji će, čitav milenij – tisuću godina, boraviti samo sotona i njegovi demoni, pali anđeli. Za to vrijeme,

vjerni će biti gosti neba. Tih tisuću godina, trajat će sud svim ljudima koji su odbacili Kristovu ljubav i njegovu spasonosnu žrtvu.

Otkrivenje 20; 1 – 3

Potom opazih anđela gdje silazi s neba

držeći u ruci ključ od bezdana1* i velike verige.

2On uhvati zmaja, staru zmiju – a to je đavao, sotona – i sveza ga za tisuću godina te ga baci u bezdan, 3 koji nad njim zaključa i zapečati, da više ne zavodi naroda dok se ne navrši tisuću godina. Poslije toga ima biti odvezan kratko vrijeme.“

Za ovih tisuću godina, vjerni će se družiti sa Kristom i Anđelima na Božjem prijestolju:

Otkrivenje 20; 4 – 6

4 Zatim opazih prijestolja“, i onima što sjedoše na njih „bi dana vlast da sude“…

Tko je sjeo na nebesko prijestolje sa Kristom da sudi nevjernicima?

Otkrivenje 20; 4 – 6

„…Opazih i duše pogubljenih zbog Isusova svjedočanstva i Riječi Božje, i sve koji se nisu poklonili zvijeri ni njezinu kipu i koji nisu primili žiga na svom čelu i na svojoj ruci. Oni oživješe i kraljevaše sa Kristom tisuću godina. Ostali mrtvaci ne oživješe dok se nije navršilo tisuću godina. Ovo je prvo uskrsnuće. 6Blažen i svet tko je sudionik ovog prvog uskrsnuća! Nad ovima druga smrt nema vlasti, nego će biti „svećenici Božji“ i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina.“

Otkrivenje 20; 7 – 15

A kad prođe tisuću godina, sotona će biti pušten iz svoje tamnice. 8Izići će da zavodi narode „na četiri kraja zemlje“ – „Goga i Magoga“ – da ih skupi za rat tako mnogobrojne kao pijesak morski.“

Koga će sotona zavesti ako je tisuću godina bio posve sam na opustošenoj i razorenoj planeti? Tisuću godina su vjerni sa Kristom sudili bezbožnike svih vrsta. Razmotren je svaki zločin, svako zlodjelo, svako nasilje, grubost, sebičnost…Po isteku tisuću godina i ovaj sud završava, a bezbožnici uskršavaju da prime presudu Nebeskog suda. Tada ih sotona još jednom poziva u rat protiv Boga i vjernih, koji se sa Kristom spuštaju iz svemira ka Planetu Zemlji u veličanstvenom gradu Novom Jeruzalemu.

Otkrivenje 20; 11 – 15

„I opazih mrtvace, male i velike, gdje stoje pred prijestoljem. I „otvoriše se knjige“. I druga“ knjiga“, knjiga „života“, bi otvorena. Tada su mrtvaci suđeni prema onome što je napisano u knjigama, „po svojim djelima“.

13More predade mrtvace koji su se nalazili u njemu; Smrt i Podzemlje predadoše mrtvace koje su držali. I bili su suđeni, svaki „po svojim djelima“.

Što je bila presuda zločincima, demonima, sotoni?

Otkrivenje 20; 14 – 15

Tada su smrt i podzemni svijet bili bačeni u ognjeno jezero – OGNJENO JEZERO, TO JE DRUGA SMRT. 15I tko se god „ ne nađe upisan u knjizi života“, bi bačen u OGNJENO JEZERO“.

Nakon što će tisuću godina gledati posljedice zlodjela na Planetu Zemlji, „sotona će biti pušten iz svoje tamnice“. Tada će zadnji put u povijesti Zemlje, sotona potaknuti uskrsle bezbožnike na rat protiv Isusa i vjernih koji će biti iznad Planeta Zemlje u prelijepom gradu Novom Jeruzalemu. To će biti zadnji put da se zlo očitavalo u svemiru:

Otkrivenje 20; 9 i 10

I oni uziđoše, na široku površinu zemlje“ i opkoliše tabor svetih – „ljubljeni“ grad. Tada siđe vatra s neba i proguta ih. 10A njihov zavodnik, ĐAVAO, bi BAČEN U OGNJENO I SUMPORNO JEZERO, gdje se također nalaze zvijer i lažni prorok. I bit će mučeni dan i noć, u vijeke vjekova.“

Ovo je sud zlu i zlikovcima koji će konačno zapečatiti sudbinu svih koji se buntovno odnose prema Božjoj ljubavi i dobroti.

Izraz „u vijeke vjekova“ upućuje na konačnicu, na kraj. „SAD I NIKAD VIŠE“, „ZAUVIJEK SE ZAVRŠILO“, KRAJ ZAUVIJEK – ZA SVE VIJEKE.

U svemiru će zavladati Božji mir, radost i dobrota. Ljubav i život pulsirat će na svim planetima. Zemlja, sa tragovima zla, nestat će, a Bog će stvoriti sve novo. Evo izvještaja iz Biblije:

Otkrivenje 20; 11

Zatim opazih“ veliko bijelo „prijestolje“ i onoga koji je „sjedio“ na njemu. „Ispred njegova lica iščeznu zemlja“ i nebo. NI TRAG IM NIJE OSTAO!“

Otkrivenje 21; 5 – 8

Tada onaj koji sjedi na prijestolju reče: „EVO SVE „ČINIM NOVO“.

Da, vjerni će, iz zlatnog grada Novog Jeruzalema, promatrati, kao nekad anđeli, STVARANJE NOVE PLANETE ZEMLJE. Pred njihovim očima nicat će prizori neopisivih, rajskih ljepota, kakve je Bog i prvi put darivao ljudima. Svim žiteljima svemira, i svim anđelima, ovaj put, u divljenju, pridružit će se vojska Božjih vjernih zemljana. Više nikad nitko neće ugroziti njihov predivni dom.

Da sve ovo ne bi zvučalo bajkovito i nestvarno, sjetimo se, Bog je ova obećanja dao javno, pred cijelim svemirom. Njegova je riječ nepromjenjiva i istinita. Potvrda ovoga stoji i u slijedećoj izjavi koju je Bog uputio apostolu Ivanu:

Otkrivenje 21; 5 – 8

I nadoda: Piši: OVE SU RIJEČI POUZDANE I ISTINITE!“

6Zatim mi reče: „ Svršeno je! JA SAM ALFA I OMEGA, POČETAK I SVRŠETAK. Ja ću“žednome“ dati badava iz izvora „vode života“. Pobjednike će baštiniti ovo: 7JA ĆU MU BITI BOG, A ON ĆE MI BITI SIN. 8Što se tiče kukavica, otpadnika, odurnih stvorenja, ubojica, bludnika, vračara, idolopoklonika i svih lažaca, njihova je sudbina u jezeru koje gori ognjem i sumporom. To je druga smrt!“

ZAPAMTIMO: Bog je obećao vjernome da će mu biti Bog, a vjerni će mu biti: ne rob – već sin. Tko ne bi POHRLIO BOGU KOJI MU JE OTAC? JURNIMO SVI U NJEGOVO SIGURNO OKRILJE.“ SLAVA BOGU OCU, SLAVA BOGU SINU, SLAVA BOGU SVETOME DUHU!

Amen.

O proročanstvima iz biblijske knjige proroka Daniela, te o mnogim povijesnim podatcima, koji potvrđuju obistinjenje istih, te mnoge bitne i od životne važnosti, navode, nalazimo u knjizi VELIKA BORBA, spisateljice Ellen White. Možete ju zatražiti i putem „kontakt“ odjela na ovoj Internet stranici. Bog će vas posebno blagosloviti putem ovih istina.

1 Bezdan – Planet Zemlja opustošen razornim djelovanjem Božjih sudova na zemlji nakon uspostave nedjeljnog zakona