POMOĆ BLIŽNJIMA

 

Psalam 112;4-9

“Čestitima sviće ko svjetlost u tami:

 blag, milosrdan i pravedan Gospod.

 Dobro je čovjeku koji je milostiv

 i daje u zajam,

 koji poslove svoje obavlja pravedno.

 Do vijeka neće on posrnuti:

 u vječnome će spomenu biti pravednik.

 Žalosne se vijesti neće bojati,

 mirno je njegovo srce uzdajuć se

 u Boga.

 Hrabro mu je srce, ničeg se ne boji,

 neprijatelje svoje prezire.

 On prosipa, daje sirotinji:

 pravednost njegova ostaje do vijeka,

 njegovo će se čelo slavno uzdići.