PJESMA NAD PJESMAMA I SPOLNOST

„PJESMA NAD PJESMAMA“ I SPOLNOST 

 

 

Izraz nježnih osjećaja zaručnika i zaručnice u Biblijskoj knjizi „Pjesma nad pjesmama“ moguće je doživjeti površno, samo kao porive spolnosti i ništa više.

 

Što je spolnost i gdje joj je mjesto među suprotnim spolovima?

 

Kad je Bog stvarao ženu Adamu, druga „prema njemu“ suprotnog spola, poslužio se samim Adamom.

Postanak 2; 21, 22

 

„Tada Gospod, Bog, pusti tvrd san na čovjeka te on zaspa, pa mu izvadi jedno rebro, a mjesto zatvori mesom. Od rebra što ga je uzeo čovjeku napravi Gospod Bog ženu pa je dovede čovjeku.“

 

Susret Adama sa ženom koju mu je Bog doveo izazvao je kod Adama oduševljenje, radost, prihvaćanje…

Postanak 2; 23

 

„Nato čovjek reče:

„Gle, evo kosti od mojih kostiju,

mesa od mesa mojega!

Ženom neka se zove,

od čovjeka kad je uzeta!“

 

Adam, čovjek stvoren Božjom rukom, prepoznaje u ženi stvorenoj Božjom rukom, dio sebe.

Adam je, prije ovoga, bio pozvan od Boga da imenuje svaku životinju koju je Bog stvorio. Niti jednu od njih on nije prihvatio kao dio sebe, niti jednoj nije dao ime po sebi. Ali Evu Adam doživljava tako blisko, tako prisno kao samog sebe. Ovaj snažni doživljaj potpunog prihvaćanja, navodi Adama da Evi daruje ime po sebi.

Bilo je to prvo vjenčanje u povijesti ljudskog roda, po primjeru kojeg neki ljudi i danas ulaze u bračnu zajednicu.

Ozareni radošću zajedništva Adam i Eva stajali su sretni pred svojim stvoriteljem, pred Bogom, pažljivo upijajući Božje upute za njihov zajednički život:

Postanak 1; 28

 

„I blagoslovi ih Bog i reče im: „Plodite se i množite i napuni te Zemlju i sebi je podložite!…“

 

Prvi bračni par na planeti Zemlji bio je tako savršeno usklađen da je Bog blagoslovio njihovo međusobno prihvaćanje i pritom ih uputio u bračne i životne dužnosti.

Jedna od bračnih dužnosti je bila, da svoje zajedništvo prošire spolnim sjedinjenjem i tako donesu nove ljude na ovu planetu.

Ovo je jedini primjer zajedništva između muškarca i žene koji Bog može prihvatiti i blagosloviti.

Stvoreni od ljubavi, stvoreni iz ljubavi, stvoreni da ljube, Adam i Eva su primjer bračnog bezazlenog, nevinog, čistog, i svetog zajedništva.

Kao što je bila nevina i čista radost njihovog duhovnog sjedinjenja, tako je trebalo biti nevino i čisto sjedinjenje njihovih tijela kako ih je uputio Bog.

Kroz model Adamovog i Evinog braka, Bog je dao uputu za bračnu ustanovu kroz sva vremena.

Postanak 2; 24

 

„Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu, i bit će njih dvoje jedno tijelo.“

 

U Biblijskoj knjizi „Pjesma nad pjesmama“, očito je da odgovorne osobe ne biraju ne biraju do cilja kraće a nesigurne putove. U ovoj Biblijskoj knjizi, put do trajnog zajedništva zahtjeva snažno uključivanje osjetila vida i sluha, te upućivanje svih dojmova na ispitivanje umu i savjesti.

Kroz ove teme učimo da upoznavanje karaktera drage osobe, ne dopušta divljenju da ono bude temelj vezanosti. Dvoje mladih ljudi dali su sebi dovoljno vremena da utvrde svoju odanost i vjernost jedno drugom. „Pjesma nad pjesmama“ otkriva puno divljenja ali i puno suzdržanosti i opreza dvoje mladih koji su poštivali jedno drugo i nisu htjeli unesrećiti jedno drugo.

Kada izgrađenom povjerenju dodaju iskreno divljenje, tada mladi parovi mogu stupiti pred Boga da zatraže blagoslov, a potom se, u blagoslovljenoj bračnoj zajednici spolno sjedinjuju.

Spolnost je dio ljubavi pred kojim idu povjerenje i potpuno prihvaćanje.

Adam je cijeloga sebe predao Evi. Ni jednog trenutka nije žalio što više nema jedno rebro, već je cijelim bićem pripao Evi i ona njemu.

Još veću ljubav od Adamove očituje Isus Krist. On je cijeloga sebe, svo svoje Božansko biće dao za ljudski rod. Ako itko ikad može reći da zna što je ljubav, Isus sigurno može. No, Isus kaže:

Matej 24; 12

 

„Razmatrat će se bezakonje i ljubav će kod mnogih ohladnjeti.“

 

Slika ljubavi u našem vremenu je slika upražnjavanja tijela, spolnosti, bez izgrađene vjernosti, dosljednosti, oduševljenja, radosti, povjerenja, požrtvovnosti, samopoštovanja i poštovanja druge osobe.

Tjelesno općenje bez bez odgovorno izgrađene veze za koju osobe stoje svojim životima, jest samo razvrat, blud. Ovo je velika opasnost za mentalno i tjelesno stanje čovjeka. Bog upućuje upozorenje kroz apostola Pavla:

Korinćanima I 6; 13 i 18 – 20

 

„A tijelo nije za bludnost, nego za gospodina, i gospodin za tijelo.“ Bježite od bludnosti! Svaki drugi grijeh koji čovjek učini izvan tijela je; a bludnik griješi protiv vlastitog tijela. Ili ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u vama i koji vam je dan od Boga? Ne znate li da ne pripadate sami sebi jer ste kupljeni? Proslavite, dakle, Boga svojim tijelom.“

 

Ljudi se više i ne trude oko ljubavi u kojoj nije zastupljena spolnost, kako je ta ljubav temelj ostalim ljubavima. Veze među najbližima su neodržne;

u velikoj su krizi odnosi između djece i roditelja. Obitelji postaju ratna žarišta što se širi na cjelokupnu ljudsku zajednicu.

Spolnost je svedena na razvrat, a razvrat je Bog ovog vremena. Odlučno ga podržavaju: moda odjevanja, glazba, duhan, alkohol i svakovrsne droge.

Ali, hvala Bogu, Isus nije rekao da će ohladnjeti ljubav svih, štoviše, nadajmo se da su mnogi još uvijek razočarani kad uz spolnost dobiju nezainteresiranost, neprihvaćanje, nepoštovanje, laž. To je razlog za žurno djelovanje kako bi ljudi vratili pravi smisao ljubavi, a spolnosti dali njezino pravo mjesto. Ovo će biti uspješno samo ako dođemo Isusu Kristu da bi smo od njega učili o ljubavi. Naša sreća je u tome što Isus to silno želi.

 

Molitva:

 

Oče naš nebeski, neka je hvaljeno

i slavljeno Tvoje ime.

Smiluj nam se.

Na ovoj planeti nasljeđujemo

potpuno pogrešan odnos prema svemu.

O, Gospode Isuse, Ti sve možeš,

Ti sve znaš.

Hvala Ti Isuse što možemo još uvijek

dolaziti k Tebi i moliti za promjenu u

našim umovima i srcima.

Otvori nam umove i srca za Tvoju

sveobuhvatnu riječ.

Tvoj Sveti Duh neka nas nauči i učini

da prihvatimo pravi smisao ljubavi:

iznad svega prema Tebi, potom prema

svakome od bližnjih.

Neka ova molitva uvijek bude pred Tobom,

Oče naš.

Usliši ju brzo i promijeni nas neovisno o

okolnostima.

Molimo Oče Nebeski u Isusovo ime.

 

Amen.