Salamon ima vinograd

    PJESMA NAD PJESMAMAsalomon 1

 

              “PJESMA NAD PJESMAMA” 8; 11

               “SALAMON IMA VINOGRAD…”

“U Ball Hamonu,

 dao ga je čuvarima,

 i svaki mora donijeti za urod

 tisuću srebrnjaka.”

 

Nebeski Zaručnik Isus Krist objavljuje u

biblijskoj knjizi proroka Izaije 5; 7

 

“Vinograd Gospoda nad vojskama

 dom je Izraelov;

 izabrani nasad njegov

 ljudi Judejci.”

 

Abrahamov i Sarin unuk, mlađi sin njihova sina

Izaka, zvao se Jakov. U hebrejskom jeziku ime

Jakov prevodi se kao: varalica, onaj koji

varajući postiže cilj. Ovo znakovito ime

očitovalo se u Jakovljevom životu kad je na

prijevaru izmamio povlastice prvorođenog

sina, od svog brata Ezava. Radi ove prijevare

morao je bježati daleko od rodnog kraja, od

oca i voljene majke, jer ga je brat Ezav u svom

ogorčenju, htio ubiti. Dok je bježao obratio se

Bogu tražeći oprost, zaštitu i milost za sebe.

 

Te prve noći kad je zaspao u pustinji s kamenom

pod glavom, objavio mu se Bog i obećao da će

biti s njim u svim prilikama. Jakov je godinama

bio u progonstvu, oženio se, stekao brojnu obitelj,

a Bog je njegov naporan rad blagoslovio s

mnogo stoke i drugoga blaga. Gledajući na

Boga i Božju milost prema njemu grešniku u

danima progonstva, jedina želja koju je imao

Jakov bila je da uzvrati Bogu ljubav poštenim

i čestitim životom.

 

Kad se odlučio vratiti natrag, u rodni kraj, još

uvijek je trpio strah od osvete svog brata Ezava.

Krenuo je na put s brojnom obitelji u kojoj je

bilo mnogo djece, sa svim stadima i krdima

stoke, sa slugama i sluškinjama koje je stekao.

Kad se približio rodnom kraju dočuo je da mu se

približava i ide u susret brat Ezav s velikom

grupom svojih ljudi. Prestravljen, poduzimao je

mjere sigurnosti prestrojavajući ljude tako da bi

zaštitio obitelj i djecu. Noć koja je prethodila

susretu s bratom, bila je za Jakova noć

stravičnog iščekivanja. U tim trenutcima

k Jakovu je došao Isus da ga ohrabri i oslobodi

očaja. U svojoj užasnutosti od moguće tragedije

i bratove odmazde nad njegovom obitelji,

Jakov je zgrabio Isusa kao što bi davljenik

dograbio spasitelja i nije ga puštao. Da bi ga

se oslobodio Isus je Jakovu “uganuo bedro pri

zglobu tako da se Jakovu kuk iščašio dok su se

hrvali”. Na Isusovu riječ:

“Pusti me, jer zora sviće.”

Jakov je odgovorio čuvenom rečenicom:

“Neću te pustiti dok me ne blagosloviš.”

U ovim trenutcima Jakov je primio blagoslov

od Isusa, ali mu je Isus promijenio ime.

Od tog trenutka prevrtljivi varalica Jakov, to

nije više bio čak niti imenom. Isus mu je dao

novo ime: IZRAEL što znači POBJEDNIK

Uz ovo ime Jakov je primio i Božji blagoslov,tako

da je susret s bratom Ezavom prošao u miru,

suzama radosnicama i bratskoj ljubavi.

O ovom Jakovljevom iskustvu čitamo u

biblijskoj knjizi Postanak 32;4-33.

 

Svaki čovjek koji sebe preda Bogu, doživjet će

ovu preobrazbu, da od varalice i osobe

neizgrađenog, pokvarenog karaktera, postane

IZRAEL – POBJEDNIK, dijete Božje. Kao što mladi

zaručnik ima vinograd koji donosi obilan rod, te

ga je mogao iznajmiti za tisuće srebrnjaka, tako

Isus ima svoj vinograd, koji čine POBJEDNICI,

LJUDI IZRAELCI, JUDEJCI. Jakov, Izrael, imao je uz

drugih jedanaest i sina Judu. JUDA je ponio

ZASTAVU VJERE IPRIPADNOSTI ŽIVOME BOGU od

svog oca Izraela. Među Judinim potomcima i

u njegovom plemenu rođen je Spasitelj svijeta,

Isus Krist.Bog ima svoj vinograd za koji se BRINE,

KOJI ODRŽAVA I ČUVA. Isus kaže:

Ivan 15;1- 8

 

“Ja sam pravi trs, i moj je Otac vinogradar.

 On siječe svaku mladicu na meni koja ne

 rađa roda, a PROČIŠĆAVA svaku koja rađa

 rod, da rodi više roda. Vi ste već čisti

 ZBOG RIJEČI KOJU SAM VAM REKAO.

 Ostani te u meni i ja ću ostati u vama!

 Kao što mladica ne može sama od sebe,

 ako ne ostane na trsu, roditi roda, tako ni vi,

 ako ne ostanete u meni. 

 

 Ja sam trs, vi ste mladice.

 Tko ostaje u meni i ja u njemu, rodi mnogo roda.

 JER BEZMENE NE MOŽE TE NIŠTA UČINITI.

 Ako tko u meni NE OSTANE, bacit će se kao

 mladica napolje i osušit će se. Takve potom

 skupe i u oganj bace da gore.

 AKO OSTANETE U MENI I AKO MOJE RIJEČI

 OSTANU U VAMA, TRAŽITE ŠTO GODHOĆETE

 I BIT ĆE VAM.

 Otac moj proslavit će se time što će te roditi

 mnogo roda I POKAZATI SE MOJI UČENICI.”           

 

Kao i na samo početku knjige „Pjesma nad

pjesmama“, zaručnica se suočava sa svojom

obitelji, svojom braćom. Braća su bila riješena

još od djetinjih dana svoje sestre, poduprijeti ju

u njenim životnim nastojanjima.

 

“Pjesma nad pjesmama” 8; 8 i 9

 

“Imamo malu sestru

 koja još nema grudi,

 što ćemo učiniti sa svojom sestrom

 kad bude riječ o njoj?

Ako bude poput zida,

 sagradit ćemo na njemu

 krunište od srebra;

 ako bude poput vrata,

 utvrdit ćemo ih

 cedrovim daskama.”

 

Gradovi onog vremena bili su ograđeni JAKIM,

SNAŽNIM ZIDOVIMA u svrhu zaštite i obrane

grada. Na tim zidanim ogradama nalazila su se

VRATA kroz koja se ULAZILO u grad i IZLAZILO iz

grada. Na tim zidovima bile su i KULE u kojima

je bilo pohranjeno ORUŽJE i ostalo potrebno za

obranu grada.

“Pjesma nad pjesmama” 8; 10

 

“Ja sam zid i grudi su moje kule:

 tako postadoh u očima njegovim

 kao ona što nađe smirenje.”

 

Mlada zaručnica objašnjava svojoj braći da ju

neće morati podupirati i učvršćivati” kao što to

biva s drvenim vratima koja se svakodnevno

habaju otvaranjem i zatvaranjem. Ona nije

osoba u čiji će život netko „ulaziti i izlaziti“ kao

na vrata. Zaručnica sebe doživljava kao jak i

neprobojan zid, a svoje grudi uspoređuje s 

kulama( oružnicama ). Ona je spremana stati

za svoj život i braniti svim bićem grad koji se

zove ljubav. Odluka za Krista, jača je i čvršća

od bilo kojeg zida koji okružuje neki stari grad i

vremenom oboje postanu ruševina.

Vrijeme je da odluku za Krista i savez ljubavi

s Njim, nepokolebljivo objaviš svima. Vrijeme je

da, neovisno o tvojoj mladosti zauzmeš stav

osobe koja zna što hoće i koja se poziva na čistu

i jasnu Božju Riječ. Apostol Pavao je rekao svom

mladom suradniku, Kristovom učeniku Timoteju:

Timoteju I 4; 12

 

“Neka te nitko ne prezire zbog tvoje mladosti!

 Štoviše, budi uzorom vjernicima u riječi,

 u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći!”

 

Isto je tako kad je tko u zrelijoj životnoj dobi.

Isus je rekao Nikodemu, uvaženom židovskom

učitelju:

Ivan 3; 7

 

Ne čudi se što ti rekoh:

 Treba da se odozgo rodite.”

 

U biblijskoj knjizi „Pjesma nad pjesmama“,

u knjizi o ljubavi između dvoje mladih, završni

događaji su vrlo uspješni. Ljubav je pobijedila

na svim područjima: podozrivost zaručničine

braće, njezine dileme i strahove, zaručnikovu

suzdržanost. Ljubav je pobijedila.

Vrijeme je da objaviš svima da je u tvom životu

Kristova ljubav pobijedila na svim područjima.

Tvoja obitelj, tvoji poznanici, prijatelji…od tebe

mogu doznati da je Isus živi Bog, neopisivo

moćan. On je Nebeski Zaručnik koji se priprema

doći po svoju Zaručnicu – svoju Crkvu, vjerne

koji Ga iskreno slijede. Oni su Njegov vinograd

koji donosi bogat urod plemenitih, karakternih

vrijednosti koje ostaju za svu vječnost.

Gledajući zid vjere kojim si okružio/la svoj život,

i drugi će čeznuti da steknu zajedništvo s Isusom.

Tvoj Nebeski Zaručnik budno je pratio rast i

dozrijevanje tvoje odluke. Njegovi službenici,

anđeli, u svakom trenu bili su ti blizu, čuvali te

i štitili. Sveti Duh davao ti je saznanja i spoznaje

putem Božje Riječi, tako da je tvoje povjerenje u

Boga i tvoja ljubav prema njemu, bivalo sve jače

i snažnije.

Ovog trena kad je tvoja odluka o zavjetu Bogu

čvrsta i nepokolebljiva, ti shvaćaš da si našla/o

“smirenje”.Anđeli slave! Cijelim svemirom se ori

pjesma slavljenja pobjede dobra nad zlom u još

jednom ljudskom biću!

 

Možda si zbunjen/a i kažeš: „Ali to nije tako u

mom okruženju. Ljudi se ne raduju sa mnom.

Ja sam usamljen/a u svojoj radosti“ ali ne!

Zemaljska radost treba krenuti od tebe

slavljeniče/ce! Svakog dana Božji vjerni u

svojim srcima i ustima pjevaju Bogu.

Tako je u kućnoj Crkvi – svaki dan! Slavlje,

svaki dan! Radost, svaki dan!

Svakog tjedna vjerni se udružuju u molitvama,

proučavanju Riječi Božje i slavljenju Boga!

Tako se nebeska i zemaljska ljubav prema

Bogu spajaju u jednu koja će uskoro objediniti

sav svemir u vječnu neraskidivu zajednicu

ljubavi.

“Pjesma nad pjesmama” 8; 12

 

“Moj vinograd je preda mnom:

 tebi, Salomone tisuća,

 a dvjesta onima što čuvaju plodove.”

 

U očima ljudi Salomonov vinograd je bio vrlo

vrijedan i davali su po tisuću srebrnjaka za

najam. Ali zaručnica ima drugo vrjednovanje

vrijednosti. Njezin dragi njoj vrijedi tisuće, mada

i čuvari imaju svoju vrijednost. Kao što su mladi

zaručnik i zaručnica shvatili da su najvrjedniji

jedno drugom, ti i Isus ste najvrjedniji jedno

drugom. Tvoja odluka je tek početak jedne

divne, predane ljubavi izmeđutebe i tvog

Stvoritelja Isusa Krista. Neka se tvoj glas sjedini

s nebrojenima koji zovu: 

“Pjesma nad pjesmama” 8; 14

 

“Pohitaj moli moj.”

 

Otkrivenje 22; 20

 

“Dođi, Gospodine Isuse!”

 Amen.

 

MOLITVA:

 

Oče naš nebeski

u Isusovo ime hvala Ti

za svu ljubav koju iskazuješ

napaćenom čovječanstvu.

Hvala Ti što uz Tebe,

nevjerojatno postaje stvarno,

što Tvoja božanska ljubav

oblikuje i podiže čovjeka.

Hvala Ti Oče nebeski

za sva Tvoja otkrivenja ljudima,

osobito za Riječ Tvoju – Bibliju.

Hvala Ti Oče za Sina, za Svetog

Duha, za anđele.

Hvala Ti Isuse za požrtvovni život

u kom si i sebe dao da bi nama

bilo oprošteno, da bismo živjeli.

Hvala Ti Sveti Duše što nas braniš,

tješiš, poučavaš, osvjedočavaš.

Hvala Sveti Bože.

Hvala za divna obećanja i njihovo

ispunjenje Tvojim vjernima.

Utvrdi nas na putu vjere

i Duh Tvoj neka rodi u nama rod Duha.

Bože Svemogući, sačuvaj za vječnost

našu zajednicu s Tobom.

U Isusovo ime ovo molimo

i zahvaljujemo.

Amen.

 

salomon 2