Uvod u 1844. II dio

1844 II dio

 

 

Tko je ta što dolazi iz pustinje, naslonjena na dragoga svoga?“

(Pjesma nad pjesmama 8;5)

 

 

Da bismo bolje shvatili Božju namjeru za ljude, pođimo nanovo u POVJEST i sagledajmo Božje objave o Njegovom odnosu prema ljudima.

Sagledajmo i Božja OČEKIVANJA o odnosu ljudi prema njemu.

U oba slučaja možemo shvatiti da su ljudi privrženi Bogu bili ljudi uma, snage , zdravlja, dobrote, ljubavi Ljudi koji su odbacivali Boga, (narodi koji su živjeli npr u Kanaanskoj zemlji: Heititi, Amorejci, Perižani…)zahvaljujući bogatom prirodnom okruženju, bili su tjelesno snažni, ali su bili iznakaženih umova do te mjere, da su svoju malu djecu klali i žrtvovali nekim svojim idolima: izmišljenim bogovima. Bili su surovi, grubi i podmukli jedni prema drugima. Ali pođimo tragom Božje riječi Biblije u kojoj nas Bog poučava o svemu. Slijede Božje objave svima koji žele biti Njegovi i upozorenja o posljedicama odbacivanja Boga ljubavi.

Izlazak 19;3 – 6

A Mojsije se popne k Bogu. Gospod ga zovne s brda pa mu rekne: „Ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj: 4Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima; kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. 5Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj savez, vi će te mi biti PREDRAGA SVOJINA MIMO SVE NARODE – ta moj je sav svijet! 6Vi će te mi biti KRALJEVSTVO SVEĆENIKA, narod svet. Tim riječima oslovi Izraelce.

ULOGA SVEĆENIKA je da objavljuju ISTINU O BOGU. Da bi to mogli učiniti, MORAJU DOBRO POZNAVATI ISTINU.

ISTINU O BOGU moguće je shvatiti SAMO USVAJANJEM I PRIMJENOM BOŽJIH RIJEČI; JASNE OBJAVE KOJU BOG DAJE O SEBI; ZA LJUDE.

SLIJEDIMO NADANJE BOŽJE OBJAVE LJUDIMA IZ BIBLIJE:

Izlazak 23; 20 – 33

Šaljem, evo, svoga anđela pred tobom, da te čuva na putu i dovedete u mjesto koje sam priredio, 21Poštuj ga i slušaj! Ne buni se protiv njega, JER VAM NEĆE OPRAŠTATI PREKRŠAJE: TA MOJE JE IME U NJEMU. 22AKO MU SE BUDEŠ VJERNO POKORAVAO I BUDEŠ VRŠIO SVE ŠTO SAM NAREDIO,

-Ja ću biti neprijatelj tvojim neprijateljima i protivnik tvojim protivnicima.

23Anđeo će moj ići pred tobom i dovesti te do Amorejaca, Hetita, Perižana, Kanaanaca, Hivijaca, i Jebusejaca da ih uništim.

24NEMOJ SE KLANJATI NJIHOVIM KUMIRIMA* NITI IM ISKAZUJ ŠTOVANJE;

NE POSTUPAJ KAKO ONI RADE; NEGO NJIHOVE KUMIRE PORUŠI I STUPOVVE IM PORAZBIJAJ.
25 ISKAZUJ ŠTOVANJE GOSPODU, BOGU SVOME, PA ĆU BLAGOSLIVLJATI TVOJ KRUH I TVOJU VODU I UKLANJATI OD TEBE BOLEST.

26U TVOJOJ ZEMLJI NEĆE BITI POMETKINJE; JA ĆU UČINITI PUNIM BROJ TVOJIH DANA.

27 Pred tobom ću odaslati stravu svoju; u metež ću baciti sav svijet među koji dospiješ, i UČINIT ću da svi tvoji neprijatelji BJEŽE PRED TOBOM.

28 Stršljene ću pred tobom odašiljati da ispred tebe tjeraju u bijeg Hivijce, Kanaance i Hetite.

29 Neću ih otjerati ispred tebe u jednoj godini, da zemlja ne opusti i divlje se životinje ne razmnože na tvoju štetu.

30 Tjerat ću ih ispred tebe malo – pomalo dok ti potomstvo ne odraste, tko da zemlju zaposjedneš.

31 Postavit ću ti granicu: od Crvenog do Filistejskog mora, od pustinje do rijeke. PREDAT ĆU, NAIME, STANOVNIŠTVO ZEMLJE UTVOJE ŠAKE, A TI GA ISPRED SEBE TJERAJ.

32Ne pravi savez ni s njima ni s njihovim kumirima.

33 NEKA NE OSTANU U TVOJOJ ZEMLJI DA TE NE NAVODE NA GRIJEH PROTIV MENE. AKO BI ŠTOVAO NJIHOVE KUMIRE TO BI TI BILA STUPICA.“

Ovo je bila objava živoga Boga Njegovom Izraelskom narodu. Bog je Izraelu ponudio svoju potpunu zaštitu, brigu i staranje u svemu u životu, ali uvjet je bio:

-NE VEZATI SE SA BEZBOŽNICIMA I NE OPONAŠATI NJIHOVE OBIČAJE.

Bog je želio da sačuva izrael, tako i svakog čovjeka svih vremena, u svom okrilju, daleko od bezbožnosti.

Prisjetimo se, putem Biblije, kako izgleda jedno od brojnih i različitih izražavanja štovanja izmišljenim bogovima:

Kraljevi I 18; 26, 28, 29

26 „Oni uzeše junca koji je njima pripao i pripremiše ga. Zazivali su ime Baalovo od jutra do podne govoreći: O Baale, usliši nas! Ali nije bilo ni glasa, ni odgovora. I skakahu i prigibahu koljenja pred žrtvenikom koji su načinili.“

28 A ONI OKRENIŠE VIKATI JOŠ GLASNIJE I PARATI SE NOŽEVIMA I SULICAMA, KAKO JE U NJIH OBIČAJ, SVE DOK IH NIJE OBLILA KRV.

29 KAD JE PROŠLO PODNE PALI SU U BUNILO I BJESNJELI SVE DOK NIJE BILO VRIJEME DA SE PRINESE ŽRTVA, ALI NIJE BILO NIKAKVA GLASA NI ODGOVORA NITI ZNAKA DA IH TKO GOD SLUŠA.“

Ovo se dogodilo kad je prorok Ilija pozvao Baalove proroke da prizovu svoga Boga da se očituje spaljivanjem prinesenog junca.

Ilija je isto pripremio junca, obilno nakvasio žrtvu i žrtvenik vodom. Mada su Baalovi proroci na opisan način pozivali svoga Boga, on se nije odazvao. Tada je progovorio prorok živoga Boga, Ilija:

Kraljevi I 18; 18, 37, 38

37 „Usliši me, Gospode; usliši me, da bi sav ovaj narod znao da si ti; Gospode, Bog i DA ĆEŠ TI OBRATITI NJIHOVA SRCA.

38 I oganj Gospodnji pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prašinu, čak i vodu u jarku isuši.

Živi Bog od svog čovjeka traži samo prihvaćanje i ljubav izraženu vršenjem riječi, za sve drugo brine se živi Bog. On ne želi da njegovi ljudi putem lažnog bogoštovlja budu žrtve ludila.

Zato je Bog dao strogu liniju razdvajanja između njemu vjernih i onih koji idu putem laži.

Mada živimo daleko od Ilijinog vremena bogoštovlje slično ovom koje su iskazali baalovi proroci, možemo susresti čak i u kršćanstvu. Ljudi putem različitih predmeta koje obožavaju, pozivaju Boga u svoj život. Danas postoje različita tjelesna i umna iživljavanja da bi se okajao grijeh. Ali Bog Stvoritelj ne prihvaća takvo bogoštovlje. Neki ljudi imaju čudesne odgovore na svoje bogoštovlje: pojava likova mrtvih, glasovi koji se čuju, predmeti koji se pomiču, kipovi koji plaču, čudesna ozdravljenjaAli iza svih ovih mističnih pojava stoji Božji suparnik – sotona, koji na ovaj način želi utvrditi ljude u pogrešnom odnosu prema Bogu.

Isus Krist je putem evanđelja ostavio jasne upute o bogoštovlju koje vjerni trebaju obnašati sve dok On ne dođe. Poučio nas je da se nijedna „točkica(npr.) njegova zakona nikada neće izmijeniti.

Kako smo u opasnosti sa svih strana, da padnemo pod utjecaj lažnog bogoštovlja kao Božji narod nekad, budno istražimo Božju volju za njegov narod, kako ju je odmah na početku objavio Izraelcima.

Amen.

Nastavit će se…