V – Rogovi

 

OD DANIJELA DO NAS I DO BUDUĆNOSTI

 

V DIO

 

ROGOVI

 

dan. rogovi

 

BOG JE DANIELU NA VIŠE NAČINA OBJAVIO BUDUĆNOST SVIJETA SVE DO USPOSTAVE BOŽJEG KRALJEVSTVA:

– Kroz kip iz Nabukodonozorovog sna,

– kroz slike četiri NEMANI (zvijeri) koje izlaze iz MORA – slike

svjetskih carstava,

– kroz viđenje o OVNU I JARCU

– kroz OBJAVU O MALOM ROGU

– kroz OBJAVU VREMENSKOG RAZDOBLJA OD 2300 DANA=

GODINA, KAD ĆE „SVETIŠTE BITI OČIŠĆENO“.

Kad god je Bog želio Danielu dati pravi dojam moći pojedinih zemaljskih vlasti, služio se slikomROGA na glavi neke NEMANI – ZVIJERI, koja bi imala OSOBINE JOŠ NEKOLIKO DRUGIH ZVIJERI. Ponovimo još jednom ove Božje objave, razmišljajmo o njima da bi od Svetog Duha primili važna saznanja i odredili se prema njima po Božjoj volji.

DANIEL 7;5

Kad eno DRUGA NEMAN: gle, sasvim drukčija, KAO MEDVJED, s jedne strane uspravljena, tri joj rebra u raljama, među zubima. I bijaše joj rečeno: „Ustani, nažderi se mesa.““

DANIEL 8;3

Podigoh oči, i gle: OVAN stajaše kraj rijeke. IMAŠE DVA ROGA: OBA ROGA VISOKA, NO JEDAN VIŠI NEGO DRUGI, A ONAJ VIŠI NARASTAO POSLIJE.“

DANIEL 8;20

Ovan što si ga VIDIO – NJEGOVA DVA ROGA TO SU KRALJEVI MEDIJE I PERZIJE.“

DANIEL 7;6

Gledah dalje i evo: TREĆA NEMAN KAO LEOPARD, na leđima joj četiri ptičja krila: IMAŠE ČETIRI GLAVE, i dana joj je moć.“

DANIEL 8;5

Dok sam promatrao, gle: JARAC DOLAZI SA ZAPADA POVRH SVE ZEMLJE, ne dodirujući tla; JARAC IMAŠE SILAN ROG MEĐU OČIMA.“

DANIEL 8; 21 – 22

RUTAVI JARAC JEST KRALJ GRČKE; veliki ROG među njegovim očima jest prvi kralj;

22slomljeni ROG I ČETIRI ROGA ŠTO IZBIŠE NA NJEGOVU MJESTU, to su četiri kraljevstva što će izići iz njegova naroda, ali neće imati njegovu moć.“

DANIEL 7;7 i8

Zatim u noćnim viđenjima, pogledah, kad eno: ČETVRTA NEMAN, STRAHOVITA UŽASNA, IZVANREDNO SNAŽNA, IMAŠE VELIKE GVOZDENE ZUBE; ŽDERAŠE, MRVLJAŠE, A ŠTO PREOSTADE, GAZILA JE NOGAMA. RAZLIKOVALA SE OD PRIJAŠNJIH NEMANI I IMAŠE DESET ROGOVA. Promatrah joj ROGOVE; i gle: među njima PORASTE JEDAN MALI ROG; i pred tim se rogom iščupaše TRI PRIJAŠNJA ROGA. I gle, NA TOME ROGU OČI KAO OČI ČOVJEČJE I USTA KOJA GOVORAHU VELIKE HULE.“

DANIEL8; 9 – 12, 23

Iz jednog od njih IZBI MALEN ROG, (daniel 8;23 „i potkraj njihova kraljevanja…) ALI TAJ SILNO PORASTE prema jugu i istoku, prema DIVOTI.10ON PORASTE SVE DO NEBESKE VOJSKE, obori na zemlju neke iz Vojske i od zvijezda pa ih zgazi nogama. 11PORASTE SVE DO ZAPOVJEDNIKA VOJSKE, ODUZE MU SVAGDAŠNJU ŽRTVU I RAZORI MU NJEGOVO SVETO MJESTO. 12Vojska se digla na žrtvu svagdašnju zbog opačine, NA ZEMLJU OBORILA ISTINU, i uspije u svemu što činjaše.“

DANIEL 8; 23 – 27

I potkraj njihova kraljevanja, KAD BEZAKONICI NAVRŠE MJERU, USTAT ĆE KRALJ DRZAK I LUKAV.“

ZAMJETIMO!!! ZA RAZLIKU OD OVNA, ČIJI SU ROGOVI IMENOVANI(Medija i Perzija) ili jarca, čiji je rog imenovan (kralj Grčke), pripadnost malog roga nije imenovana – nju razotkriva povijest svijeta: iza Grčkog nastupa Rimsko svjetsko carstvo, a iza njega: Božje kraljevstvo. Sva proročanstva objavljena Danielu nakon Grčkog svjetskog carstva, a prije Isusovog kraljevstva, mogu se događati SAMO U OKVIRIMA VLADAVINE RIMA. Nakon kraljeva Grčke, ustaje kralj „DRZAK I LUKAV“:

24 „Njegova će moćPORASTI, ALI NE SVOJOM SNAGOM;

NESMILJENO ĆE PUSTOŠITI, USPJEVAT ĆE U SVOJIM POTHVATIMA,

ZATIRAT JUNAKE

I NAROD SVETACA.

25ZBOG NJEGOVE LUKAVOSTI PRIJEVARA ĆE USPIJEVATI U NJEGOVOJ RUCI. ON ĆE SE UZNIJETI U SVOM SRCU, IZ ČISTA MIRA UPROPASTIT ĆE MNOGE. SUPROSTAVIT ĆE SE KNEZU NAD KNEZOVIMA, ALI ĆE – NE RUKOM – BITI SKRŠEN.“

Daniel je dobio temeljito objašnjenje svih proročanstava koja mu je Bog objavio i predao putem anđela:

DANIEL 7;17 i 18

ONE ČETIRI GOLEME NEMANI JESU ČETIRI KRALJA KOJI ĆE SE DIĆI NA ZEMLJI. 18ALI ĆE OD NJIH KRALJEVSTVO PREUZETI SVECI SVEVIŠNJEGA I ONI ĆE GA POSJEDOVATI ZA VIJEKE VJEKOVA.“ (Sveci Svevišnjega su Isusovi vjernici koji su se posvetili istinom Božje Riječi.)

Još jednom susrećemo opis pogubnog, četvrtog kraljevstva. Za razliku od kratkih opisa Medo-Perzijskog i Grčkog, Bog je dao Danielu, u više navrata, vrlo istovjetan i opširan opis Rimskog kraljevstva:

DANIEL 7;23 – 27

On reče:

ČETVRTA NEMAN

BIT ĆE ČETVRTO KRALJEVSTVO NA

ZEMLJI,

RAZLIČITO OD SVIH KRALJEVSTAVA.“

SJETIMO SE!!! Neki od kraljeva Babilona, Nabukodonozor, te kralj Medije – Darije, kralj Perzije – Kir, obratili su se i dali slavu jedinom postojećem, živom Bogu koji je na nebesima. I: „Daniel bijaše sretan za vladanja Darija i za vladanja Kira Perzijanca.“Kroz ove ljude Bog je u miru i blagosti dopirao do srca ljudi cijelog svijeta. No, poslije njih, svijet su zaposjeli nasilni ljudi – koji nisu marili za Božje zakone ljubavi – kraljevi Grčke.

A kad ovi BEZAKONICI NAVRŠE MJERU!!!

(Bog je dopustio sotoni da čini bezakonje putem ljudi koji su u tome uživali i u nasilju su sebe smatrali bogovima.)POSLIJE, „KAD BEZAKONICI NAVRŠE MJERU, ZLO ĆE KRENUTI NADALJE UZLAZNOM LINIJOM, KROZ DRSKOG I LUKAVOG KRALJA.

Za njegova kraljevanja, RAZLIČITOG od prijašnjih kraljeva nad svijetom, svijet će zadesiti velika nesreća: TJELESNO I RELIGIJSKO NASILJE:

Progutat će svu zemlju,

zgazit je i smrviti.“ (potpuna, totalna, sveprisutna vlast.)

24 „A deset rogova:

Od ovoga kraljevstva nastat će deset kraljeva,“ (kao što se grčko kraljevstvo razdijelilo na četiri kralja, Rimsko kraljevstvo se na kraju svoje političke vladavine razdijelilo na deset novonastalih država, koje znamo kao države sadašnje Europe.)

A IZA NJIH će se podići jedan drugi RAZLIČIT OD ONIH PRVIH

I OBORIT ĆE TRI KRALJA.“ (Rimska vlast se preoblikovala tako da će od svih novonastalih deset državnika, U PRVI PLAN IZBITI JEDAN DRUGI VLADAR, POSVE RAZLIČIT OD OVIH DESET.)

DANIEL 8;9

Iz jednoga od njih IZBI MALEN ROG…

U ovim reorganizacijama Rimskog kraljevstva neki narodi su zbrisani, istrijebljeni sa lica zemlje. Biblija ih ne imenuje, ali povijest – kojoj je Bog dao tu ulogu, bilježi, da se radi o Herulima, Vandalima i Ostrogotima. Ova tri „ROGA“ su „IŠČUPANA“. Ovi događaji zabilježeni su 493g. 534., te 538g. poslije Krista.

Od ovog vremena, sve do 1798., politiku Rima vodi ustanova papstva – zapravo PAPA.

Prvi Papa, povijest bilježi, bio je zapravo biskup, Silvestar I. Primio je na poklon jednu palaču i neke nekretnine od Rimskog cara Konstantina. Šira povijest donosi cjelovitu sliku o jačanju i razvitku ustanove papstva.

U ČEMU JE RAZLIČITOST OVOG VLADARA U ODNOSU NA OSTALIH DESET NASTALIH OD RIMSKOG KRALJEVSTVA?

Proroštvo glasi:

DANIEL 7;8

PROMATRAH JOJ ROGOVE, I GLE: MEĐU NJIMA PORASTE JEDAN MALI ROG; I PRED TIM SE ROGOM IŠČUPAŠE TRI PRIJAŠNJA ROGA. I GLE, NA TOME ROGU OČI KAO OČI ČOVJEČJE I USTA KOJA GOVORAHU VELIKE HULE.“

MADA JE PAPSTVO OSMIŠLJENA USTANOVA KOJA IMA DRŽAVU VATIKAN POD SVOJIM USTROJEM, DUŽNOST PAPE OBNAŠAJU LJUDI, A PRISUTAN JE U CIJELOM SVIJETU.

RAZLIČITOST PAPSKE VLASTI U ODNOSU NA OSTALE VLADARE JE U NJEZINOJ RELIGIJSKOJ PRIRODI,

PROROŠTVO OBJAVLJUJE PRIRODU – NARAV – OVE RELIGIJE:

DANIEL 7; 25

On će huliti na Svevišnjega, zatirati svece Svevišnjega; pomišljat će da promjeni blagdane i zakon,“

(Rimski kralj Konstantin je 321g. svojom uredbom promijenio svetkovanje subote, Božjeg dana odmora, u svetkovanje nedjelje, za dan odmora. Ovim je promijenjen Božji zakon od 10 Božjih zapovijedi. Religijska vlast Rima je ovo prihvatila i podržala je Konstantinovu uredbu.)

I SVECI ĆE BITI PREDANI U NJEGOVE RUKE

NA JEDNO VRIJEME I DVA VREMENA I POLOVINU VREMENA.“

To je vrijeme odmazde nad vjernima.

IZRAČUNAJMO OVO PROROČKO VRIJEME:

– Naučili smo da je PROROČKO RAČUNANJE VREMENA

objavljeno u Bibliji: DAN ZA GODINU

Ako godina ima 360 dana – tada kao dan, ili jedinicu

vremena – uzimamo 360 dana = 360 godina.

To bi značilo slijedeće:

– jedinica vremena ili jedno vrijeme 360 godina

dva vremena 720 godina

polovina vremena 180 godina

—————-

izračun proročkog vremena 1260 godina

Ovih 1260 godina, za vjerne i Bogu odane ljude bile su godine patnje i tame. Izračun ovog proročkog vremena poklapa se sa godinom 1798. Kad je tadašnji papa, koji je zastupao Rimsku vlast – odveden u ropstvo, od strane sudionika Francuske revolucije. Papstvu je ponovo vraćena politička vlast 1929.g.

Suočeni smo sa saznanjem da je Bog dao Danielu objave koje dotiču naše vrijeme.

SUOČENI SMO SA ISTINOM DA SE OBJAVE PREDANE DANIELU DOGAĐAJU U NAMA BLISKOJ POVJESTI, STOGA NAM TREBA BITI ITEKAKO VAŽAN SLIJED ISPUNJENJA POSLJEDNJEG DJELA PROROŠTVA, KOJE SE DOGAĐA VEĆ DANAS, SUTRA I U BLISKOJ BUDUĆNOSTI:

DANIEL 7; 26 – 27

Tada će sjesti Sud, vlast mu oduzeti, razoriti, sasvim uništiti. 27A kraljevstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku svetaca Svevišnjega.

Kraljevstvo njegovo kraljevstvo je vječno, i sve vlasti služit će mu i pokoravati se Njemu.“

DANIEL 7; 9 – 14

Gledao sam:

prijestolja bijahu postavljena i PRADAVNI SJEDE.

Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni

i točkovi kao žarki oganj. 10Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim.

SUD SJEDE,

KNJIGE SE OTVORIŠE.

11Ja gledah tada, zbog buke velikih HULA što ih GOVORAŠE ROG, i dok gledah, neman bi ubijena, njezino tijelo raskomadano i predano ognju. 12Ostalim nemanima vlast bi oduzeta, ali im duljina života bi na jedno vrijeme i rok.

13Gledah u noćnim viđenjima i gle, NA OBLACIMA NEBESKIM DOLAZI KAO SIN ČOVJEČJI.

On se približi PRADAVNOME I DOVEDU GA K NJEMU.

NJEMU BI PREDANA VLAST, ČAST I KRALJEVSTVO,

DA MU SLUŽE SVI NARODI, PLEMENA I JEZICI.

VLAST NJEGOVA VLAST JE VJEČNA I NIKADA NEĆE PROĆI, KRALJEVSTVO NJEGOVO NEĆE PROPASTI.“

Prošlost pokazuje da se ni jedna zemaljska vlast, koja je bila nasuprot Bogu nije održala, nije napredovala.

NALAZIMO SE NA KRAJU TAKVE PROŠLOSTI!

Dolazi vrijeme da vlada istina, pravda, ljubav. Dolazi vrijeme da vlada Isus, da vlada Bog.

Božje kraljevstvo obuhvatit će sve koji su se uskladili u svom karakteru i životu, sa Božjom voljom objavljenom u Bibliji. Svjedoci smo da su se proročanstva predana Danielu obistinila u dan, čudesnom točnošću. Tako će biti i sa proroštvom o Isusovom dolasku. Kao Daniel, kroz molitvu i proučavanje Biblije, predajmo svoje živote Bogu. Sad. Amen.

Nastavit će se…