Uvodni dio

UVODNI DIO

 

uvod 1

 

Kućna Crkva je Kristova zamisao.

Njegova je želja svakodnevno biti s ljudima, donositi im

umno prosvjetljenje, utjehu, ohrabrenje i izlječenje…

iskazivati im pažnju i ljubav.

 

 

U evanđelju po Mateju 1,23:

 

Evo djevica će začeti i roditi Sina i dat će

 Mu ime Emanuel – što znači:

 BOG JE S NAMA.”

 

 

Kad je Isus okupio oko sebe dvanaest učenika,suradnika,

odmah je posjetio domove ponekih.

Posjetio je domove i mnogih drugih koji su Ga pozvali.

Prigodom kućnih posjeta, Isus je učio ljude o Kraljevstvu Božjem.

Subotom je Isus, piše u Lukinom evanđelju, odlazio u sinagogu i

sudjelovao u svečanom bogoslužju, ali i u sve druge dane,

Isus je upućivao ljude na Kraljevstvo Božje,

onako, kako nam se Otac Nebeski objavio

Pismom – pisanom rječju, Biblijom.

 

 

Isus je rado posjećivao dom Lazara,Marije i Marte.

U ovoj kućnoj Crkvi, radostan i u miru,

poučavao je svoje prijatelje o Očevoj volji.

Nakon Kristova uznesenja, na propovijedanje Kristovih

učenika, mnoštvo ljudi odazvalo se Kristovoj objavi

o Kraljevstvu Božjem.

Jedan dan u crkvi – to je bilo premalo za sva saznanja

koja su željeli dosegnuti i za zajedništvo.

U bibliskoj knjizi Djela apostola u Novom Zavjetu

čitajmo o tome.

 

 

Djela 2,46 i 47:

 

“Kao što su svaki dan

 postojano – kao po dogovoru –

 bili u hramu,

 tako su po kućama lomili kruh i zajedno

 uzimali hranu vesela i priprosta srca.

 Hvalili su Boga i zato uživali

 naklonost svega naroda.

 A Gospodin je SVAKI DAN pripajao

 Crkvi one koji se spasavahu.”

 

 

Kristova Crkva ponikla je iz domova onih koji su

“prigrlili” vjeru po učenju apostola.

Temelj njihova učenja bio je Spasitelj i Otkupitelj

ljudi – Isus Krist, Sin Božji –

KOJI JE BIO – KOJI JEST – I KOJI ĆE DOĆI.

 

Internet Crkva, kućna Crkva, po uzoru na Kristovu prvu,

apostolsku, kućnu Crkvu,

nastavlja proučavati i poučavati o Božjem Kraljevstvu,

čiju će ustanovu na Zemlji uskoro ostvariti Isus Krist,

po objavi koju je čovječanstvu dao putem

Svetog Pisma, Biblije.

 

 

Da bi kućna Crkva bila obnovljena i da bi zaživjela

u domovima i srcima ljudi,

molimo Svemogućeg Boga za očišćenje, milost,

mudrost i nadahnuće istim Svetim Duhom kojim

je nadahnjivao svoje apostole.

 

 

Sva hvala, slava i čast pripada Ocu, Sinu i Svetom Duhu!

Amen.

  uvodni dio