Tvoj nebeski zaručnik

TAKO JEDNOSTAVAN,

A TAKO MOĆAN JE,

TVOJ ISUS!

 tnz1_thumb2

 

TVOJ NEBESKI ZARUČNIK!

  

Da, Isus čuje svaku iskrenu molitvu i ODAZIVA SE.

Svaka riječ, iz biblijske knjige “Pjesma nad

pjesmama” koja opisuje nastanak, razvitak i

uspješnost ljubavne veze između dvoje mladih,

zaručnika i zaručnice, svaka riječ ove knjige,

primjenjiva je na duhovni život svakog čovjeka.

U prvom poglavlju knjige, “Pjesma nad pjesmama” 

1.8, zapisana je rečenica koju prijateljice upućuju

mladoj zaručnici:

“Ako ne znaš, o najljepša među ženama…”

 

Prijateljice su svjesne ljepote mlade zaručnice

i ovim riječima potiču njezino samopoštovanje.

Ljude, koji Ga iskreno prizivaju, Isus naziva svojom

Crkvomsvojom zaručnicom koja se sprema za

svadbu. Nju krasi posebna ljepota koja se može

samo kod nje naći, a očituje se u čistoći istine

biblijskog naučavanja. Sam Isus je pripremio

ljepotu svojoj zaručnici, da bi ona bila ljepša od

svih. Ta posebnost budi odgovornost,

ali i samopoštovanje.

 

Kroz proučavanje biblijskih knjiga, vraćati ćemo

se knjizi “Pjesma nad pjesmama”, jer cijela Biblija,

Sveta Božja riječ jeste pjesma nad pjesmama.

Savez i iskustvo života s Isusom Kristom jesu

pjesma nad pjesmama.

 

Čitamo i proučavamo biblijsku knjigu

“Pjesma nad pjesmama” 1,9-11     

 

Usporedio bih te s konjima

pod kolima faraonovim,

o prijateljice moja.

 

Lijepi su obrazi tvoji

među naušnicama,

vrat tvoj pod ogrlicama.

 

Učinit ćemo za tebe

zlatne naušnice

s privjescima srebrnim.”

 

Da, ovaj mladić je čuo poziv mlade djevojke,

na koji se odaziva. Njegove riječi otkrivaju

da je on već motrio,gledao ovu djevojku i sad

kao da nema dovoljno riječi kojima bi izrazio

svoj dojam. Mladić ushićeno progovara:

“USPOREDIO BIH TE…” s onim najljepšim,

s onim što ga se najdublje, najsnažnije dojmilo:

konji pod faraonovim kolima!!!

 

Zamislimo na trenutak kakvi su konji jednog

moćnog vladara. Sigurno je da su:

-rasni

(vrsta s najboljim odlikama kao što su ljepota,

brzina, snaga, izdržljivost…)

-njegovani

-bogato ukrašeni

-dresirani

-skupocjeni

(imaju visoku cijenu na tržištu)

 

Mladića se duboko dojmila ova djevojka

-iz ugledne (npr. kneževske) obitelji

-njegovana, lijepa

-nakićena bogatim nakitom

-dobro odgojena

-dragocjena

(nema cijene kojom bi se mogla kupiti.

Može se zadobiti samo dragošću i ljubavlju).

 

Dok djevojka strepi pred mladićevim

odgovorom, on ističe njezine vrijednosti dajući

obećanje da će uzdizati njezinu posebnost.

Pjesma nad pjesmama 1,11:

 

“Učinit ćemo za tebe zlatne naušnice

s privjescima srebrnim.”

 

Kakva podudarnost!

 

Mada je ovo njegovo prvo obraćanje djevojci,

mada ju naziva tek prijateljicom,

mladić ju prihvaća takvu kakva jest,

da bi brinuo o njoj,

počevši od onog što je djevojci najvažnije:

od ljepote…

Da, mudrost je očuvati ono što imaš.

To je veličina i uspjeh.

Nitko se u tome nije dokazao koliko ISUS.

 

Nakon što su se odvratili od Boga,

Bog je imao pravo prve ljude jednostavno

poništiti. Učiniti svojom božanskom moći kao

da ih nije bilo. Potom je mogao stvoriti nove

ljude.

Ali: Isus želi očuvati ono što je Njegovo!!! 

Knjiga proroka Izaije 48,11:

 

“Sebe radi činih tako, sebe radi!

Ta zar da se ime moje obeščasti?

Slave svoje drugome ne dam!”

 

Kao što je ovaj mladi zaručnik prihvatio dragu

mu djevojku, Bog prihvaća čovjeka takvog

kakav jest. Nježno ga privija ka svom božanskom

okruženju, da bi ga volio, njegovao, brinuo se o

njemu i vratio njegovu karakteru prvobitnu ljepotu.

Isus ne gleda na to što smo “crni” od grijeha,

On gleda u nama ono što ćemo biti u Njegovim

rukama. Jedini živi Bog Isus Krist to može i hoće

učiniti: sačuvati i odnjegovati božansku ljepotu

u karakteru svih koji to žele.

 

Apostol Pavao je dao opis te čudesne

preobrazbe u ljudima, koju čini Isus:

(Novi Zavjet) – Druga poslanica Korinćanima 3,18

 

“A mi svi, koji otkrivena lica odrazujemo

 kao ogledalo slavu Gospodnju,

 preobražavamo se u tu istu sliku,

 uvijek sve slavniju,

 jer dolazi od Gospodina,od Duha.”

 

Pred mladim parom je bilo da izgrade

povjerenje jedno u drugo. To isto stoji pred

tobom i Isusom. On želi da vjeruješ Njegovoj

riječi i ti želiš to isto. Stoga Isus kaže:

Izaija 55,10.11-

 

“Kao što daždi i sniježi s neba bez prestanka

dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni,

da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo,

tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne

 vraća k meni bez ploda, nego čini ono što

 sam htio i obistinjuje ono zbog

 čega je poslah.”

 

Psalam 93.5

 

Tvoja su obećanja vjere predostojna,

svetost je ures Doma Tvojega,

Gospod, u sve dane!”  Amen.

 

“Pjesma nad pjesmama” 1,12-17

 

Čitajmo zajedno:

 

12. “Dok se kralj odmara                  

na svojim dušecima,                 

(tada) nard moj miriše.           

13.  Dragi mi je moj stručak smirne

što mi među grudima počiva.

14.  Dragi mi je moj grozd ciprov

u vinogradima engedskim.

15.  Gle kako si lijepa,

prijateljice moja,

gle kako si lijepa,

imaš oči kao golubica.

16.  Gle kako si lijep, dragi moj,

gle kako si mio.

Zelenilo je postelja naša.

17.  Grede kuća naših cedri su,

a natkrovlje čempresi.”

 

12.stih – kao miris do njega dopire njezina čežnja

13 i 14. – doživljaj prisnosti, bliskosti, intimnosti

15.stih – doživljaj divljenja i nježnosti

16.stih – doživljaj predanosti

17.stih – doživljaj stvarnosti

 

Premda ljubav zahtjeva odgovornost,

dvoje zaljubljenih u ovoj pjesmi vjeruju

da je njihovoj sreći potrebno vrlo malo.

Ljubav prema Isusu prerasta, iz poziva i čežnje,

u odnos prisnosti, bliskosti i intimnosti srca:

ti znaš o kome je riječ, ti Ga poznaješ jer slušaš

Njegov glas iz Biblije, ti čuješ riječi miline i

dragosti, ti znaš da si Mu drag/draga.

Ovoj divnoj, božanskoj osobi rado se predaješ,

bez posebne pripreme, bez rituala ili

ceremonija, On, Isus,osvojio je tvoju skromnu

stvarnost.

Savez s Isusom je predaja bez granica.

 

 MOJE OSOBNO ISKUSTVO

 

Kao tvoja prijateljica, ne želim te uvjeravati

u ljubav Isusa Krista.

Neka On, živi Bog, to učini (što i hoće) u tvom

srcu. Želim ti prenijeti moje iskustvo.

Bila sam najsretnija i najrasterećenija osoba na

svijetu, kad sam jedno, po jedno, odbacila sve

što je ometalo Isusa da bude prva osoba u mom

životu. Svojom vlastitom odlukom ušla sam u

Zavjet s Isusom. Zavjet sam učinila uvjerena u

Isusovu ljubav i dobru namjeru za mene.

Zavjet s Isusom znači i potpunu prisnost,

predaju cijelog sebe.

Iz Biblije znam da Isusu nije sakriven niti

jedan djelić mog bića.

Ja sam kao novorođenče u rukama brižnog

Oca.

Uspješan odnos ljubavi, utemeljen je na

potpunoj iskrenosti, bliskosti, prisnosti i predanju.

Isprepleteni su i prisutni: brižni,

zaštitnički stav roditelja i oduševljeni,

intimni stav zaljubljenog.

Ja se još uvijek razvijam i rastem u ovome.

 

Kroz svoju Svetu Riječ Bibliju,

Isus otkriva istinsko značenje pojma ljubav,

koji je puno dublji i širi od našeg shvaćanja

ljubavi:

Efežanima poslanica 3,14-19:

 

“Zato sagibam svoja koljena pred Ocem

od koga svako očinstvo u nebesima i na

zemlji ima ime.

Neka vam dadne prema bogatstvu svoje slave

da se ojačate u snazi po Njegovu Duhu u

nutarnjega čovjeka.

Da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri

da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete

sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima

koja je tu širina, duljina, visina i dubina i

upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi

spoznaju,da budete ispunjeni do sve

punine koja dolazi od Boga.”

 

 

Nakon međusobne i obostrane izjave

naklonosti, divljenja, želje za predajom,

na trenutak stječemo dojam da djevojka gori

većom ljubavlju za mladićem no on za njom.

“Pjesma nad pjesmama” 1,12

 

“Dok se kralj odmara

na svojim dušecima,

(tada) nard moj miriše:”

 

On, kao da je na tren pobjegao od svega,

dok nju razdire čežnja za njegovom blizinom.

Kad uputimo Isusu poziv za Njegovu živu

prisutnost u našem životu, kad putem Biblije

čujemo prve objave Božje ljubavi prema

nama, pitamo se – što sad?

U nama gori vatra prve ljubavi i želja da

dosegnemo nebo.

Da li Isus oklijeva, da li je to sve stvarno

istina ili igra zablude?

Zašto se ne dogodi nešto veliko, snažno.

Zašto Isus ne odgovori na moje predanje

svojom silinom?

Isus ne šuti.

Na mnogo mjesta u Bibliji iskazuje nam

divljenje i ljubav. Ali, On čeka da Mu onaj

koji ga je pozvao u svoj život, daruje potpuno

povjerenje i preda svoju volju.

Od samog početka Isus gradi našu strpljivost.

 

Donesi što prije odluku o predanju Kristu.

I kao zaručnica iz ove Pjesme, ne brini o

posljedicama, već neka ti jedina briga bude

tvoj Isus.  Amen!

 

 

tnz2_thum3