II – Kip

 

OD DANIJELA DO NAS I DO BUDUĆNOSTI

 

II. DIO

 

KIP

 

daniel kip

 

Dok je Božji narod u Babilonskom zarobljeništvu ispaštao svoje otpadništvo od Nebeskog Oca, Bog je na svoj čudesan, Božanski način vodio svoje djelo.

U tom dijelu povijesti svijeta , Bog je surađivao sa mladim Danijelom, Židovskim zarobljenikom u Babilonu, koji se je odlučio za vjernost Nebeskom Ocu, neovisno o teškim okolnostima:

  • Daleko od voljenog zavičaja,

  • Odvojen od obitelji.

Bog je tako vodio događaje, da je dao Danijelu objavu sna moćnog kralja cijelog tadašnjeg svijeta, Nabukodonozora, iako kralj ni sam nije znao što je sanjao.

Ujedno Bog je objavio Danijelu potrebno značenje Nabukodonozorova sna.

Objava prvog Nabukodonozorova sna odnosila se na:

Danijel 2; 31-36

KIP“

Golem kip, vrlo blistav, stajaše pred tobom, strašan za oči,

32 Tome kipu:

GLAVA BIJEŠE OD ČISTOG ZLATA

prvo svjetsko kraljevstvo

BABAILONSKO KRALJEVSTVO:

Danijel 2;37,38

Danijel 7; 2-4

Danijel 4; 13

Danijel 5; 21

Danijel 4; 31

Bog je osobine svjetskih kraljevstava i vlasti, sve do Isusovog dolaska prikazao spajajući potrebne znakovitosti nekih životinja.

Znamo da su životinje i zvijeri vođene u njih ugrađenim nagonima.

One nemaju razum niti slobodnu volju da bi mijenjale svoje zvjerske osobine prema plemenitom uzoru.

Zvijer je zadovoljna samo kada ispuni svoj urođeni poriv i dotad nema mira.

Ona se ne može pokajati niti požaliti radi svojih zvjerskih djela.

Nažalost ovakvu prirodu, unatoč slobodnoj volji i mogućnosti promjene odluke u odnosu prema Božjoj volji – iskazali su i iskazivati će vladari nad narodima, sve do Isusovog dolaska i uspostave Božjeg Kraljevstva na Zemlji.

Izuzeti od ovoga, prema objavi proroka Danijela, jesu Babilonski kralj Nabukodonozor i Medijski kralj Darije.

Obojica su priznala Nebeskog Boga za jedinog, pravog, istinskog Boga, kome su se poklonili i po čijoj su se volji upravili.

Zlatna glava, srce životinjsko, lav sa orlovskim krilima, srce čovječje: Nabukodonozoru vraćen razum i kraljevska vlast kad se obratio živom Bogu i odrekao se oholosti i surovosti

PRSA I RUKE OD SREBRA

Drugo svjetsko kraljevstvo

MEDIJSKO – PERZIJSKO KRALJEVSTVO

Danijel 2;39

Danijel 7;5

Danijel 8; 3,4

Danijel 8;5-7

Danijel 8;20

Medvjed sa tri rebra u raljama.

Ovan koji se osilio i čini što hoće.

Jarac sa zapada udara, obara na zemlju i zgazi ovna (grčki kralj Aleksandar)

 

 

TRBUH I BEDRA OD MJEDI

Treće kraljevstvo

GRČKO KRALJEVSTVO:

Danijel 2;3

Danijel 7;6

Danijel 8; 5-8

Danijel 8; 21, 22

 

Leopard sa četiri ptičja krila.

Snaga i brzina kojom je Grk Aleksandar osvojio svijet.

U naponu snage i vrlo mlad on umire kao žrtva alkohola, vlast preuzimaju njegova 4 generala, „Ali nemaju njegovu moć“

GNJATI OD ŽELJEZA

Četvrto kraljevstvo

ČETVRTO KRALJEVSTVO NIJE IMENOVANO JER IZA GRČKOG, SVJETSKO KRALJEVSTVO JEST RIMSKO

Od 168. Godine pr. Kr. Do 476 g. pos. Kr

Svoju političku vlast sjedinjuje sa crkvenom vlašću 313. g. A od 34.g.pos. Kr. Nakon kamenovanja đakona Stjepana ova vlast otvoreno progoni Isusove učenike. Mnogi su mučenički ubijeni. Danijel 2;40-43 Bog daje sliku ovog kraljevstva kroz neplemenitu kovinu koja sve satire, mrvi i razbija. Radi političko-religijskog ustrojstva dosezat će na surov način sve dijelove svijeta. Danijel 7;7, 8 Prikazana je slikom „nemani“ strahovite, užasne… sa deset rogova između kojih je porastao jedan mali rog. Rogove nemani su njezina politička sila, a mali rog sa očima čovječjim i ustima koja su govorila velike hule je religijska sila ovog kraljevstva. Danijel 7; 15-25 Ovo kraljevstvo će na kraju svu vlast ustupiti religijskoj vlasti koja se otvoreno protivi Božjem zakonu i volji. 321.g. rimski kralj Konstantin promijenio je četvrtu zapovijed od Deset Božjih Zapovijedi i umjesto Subote, kao dana odmora, u sprezi sa rimskom Crkvom, odredio je Nedjelju. Slično je uradio i sa drugom zapovijedi Božjeg Zakona koja ne dopušta klanjanje kipovima i likovima, ali su ovaj čin uveli u svoje crkve. Kralj Konstantin 330.g. poslije Krista predaje Rim Papi, 508.g. Klovis je pokorio papine protivnike, 538.g. je početak papinske političke vlasti. Papinstvo doživljava težak udarac 1798.g. francuskom revolucijom, ali 1929.g. papi je vraćena politička vlast, itd.

Politička sila i vlast četvrtog kraljevstva – zadnjeg svjetskog kraljevstva, koje je bilo Rimsko kraljevstvo, doživljavala je različite organizacijske promjene. Njenim raspadom nastale su države današnje Europe, ali i religijska nadmoć opisana u:

Danijel 8; 23-25

23 I potkraj njihova kraljevanja,

Kad bezakonici navrše mjeru,

Ustat će kralj, drzak i lukav.

Nakon kralja Nbukodonozora koji se obratio Bogu i isto tako kralja Medoperzije, Darija, svijet se odvraćao od živoga Boga, bezbožnost i bezakonje su omogućili takvoga kralja, takvu vlast.

24 Njegova će moć porasti ali ne

Svojom snagom;

Nesmiljeno će pustošiti,

Uspijevat će u svojim pothvatima,

Zatirat junake

I narod svetaca-

Odmah po Kristovom raspeću, rimske vlasti su otpočele progon Isusovih učenika. Kroz svu povijest religijska sila rima odnosila se isto prema izvornom, istinskom kršćanstvu i oni koji su htjeli živjeti po Božjoj volji, bili su progonjeni, ubijani, zatirani (mračni srednji vijek…)

25 Zbog njegove lukavosti

Prijevara će uspijevati u njegovoj

Ruci.

On će se uznijeti u svome srcu, iz čista mira upropastit će mnoge.

Suprotstavit će se Knezu nad knezovima, ali će – ne rukom – biti skršen

 

Ovo proroštvo koje je anđeo Gabrijel predao Danijelu, objavljuje lukav način pridržavanja ovlasti nad svijetom Rimskog Kraljevstva, putem religije.

To je ujedno i drzak čin, jer se radi o religiji koja, kako piše:

Nemilo pustoši, zatire junake i narod svetaca, rukovodi se prijevarom, uzvisuje se u svom srcu i bez razloga uništava mnoge, suprotstavlja se Knezu nad knezovima. (To je Biblijsko ime Isusa Krista).

Ova objava anđela Gabrijela otkriva lažan, pogrešan odnos prema Bogu, koji se razvio kroz četvrto – rimsko kraljevstvo, opisano slikom četvrte nemani. Između njezinih deset rogova (deset dijelova rimskog kraljevstva) poraste jedan mali rog sa očima („kao oči čovječje“) – odraz ljudske inteligencije, imao je i usta („koja govorahu velike hule“) – potvrda suprotnosti izvornoj Božjoj volji.

Podudarnost sa ovim proroštvom nalazimo i u našem suvremenom svijetu, u ustanovi papastva, ustoličenoj u religijskoj državi Vatikan, u Rimu. Putem ljudi koji dođu u službu pape, još uvijek se održava religijska nauka neusuglašena sa Božjom riječi Biblijom.

Anđeo Gabrijel objavio je Danijelu i to, da bez obzira na silno napredovanje vlasti koja govori „velike hule“, ta vlast, taj kralj, posljednji koji će imati utjecaj na cijeli svijet, bit će skršen, neće opstati, jer laž ne može opstati pred Bogom, tko god stajao iza nje.

Mada najutjecajnija u svijetu, koja doseže do naših dana, religijska sila rimskog kraljevstva, doživjet će sudbinu koju je opisao anđeo Gabrijel Danijelu:

Danijel 7; 11

Ja gledah tada, zbog buke velikih hula

Što ih govoraše rog, i dok gledah,

Neman bi ubijena, njezino tijelo

Raskomadano i predano ognju.“

Što će se dogoditi kad dođe kraj svakom tragu četvrtog rimskog kraljevstva i njegove religijske moći nad svijetom?

Danijel 7; 13

Gledah u noćnim viđenjima

I gle, na oblacima nebeskim dolazi

Kao Sin čovječji.“

Sva svjetska kraljevstva imala su „jedno vrijeme i rok“, ali im je vlast bila „oduzeta“. Objavljujući kralju Nabukododnozoru značenje njegova sna o kipu, Bog je kroz Danijela objavio:

Danijel 2; 44

U vrijeme ovih kraljeva Bog Nebeski

Podići će kraljevstvo koje neće nikada

Propasti i neće prijeći na neki drugi narod,

Ono će razbiti i uništiti sva ona kraljevstva,

a samo će stajati – dovijeka. „

Povijesni događaji koji su povezani sa našom današnjicom, ukazuju na to da smo blizu, vrlo blizu konačnom ostvarenju proroštva koje je Bog uputio kroz Danijela.

AMEN

Nastavit će se…