KRIZA NESLUĆENIH RAZMJERA

KRIZA NESLUĆENIH RAZMJERA“

Svaka kriza otpočinje kršenjem Božjeg moralnog zakona.

 

Ovaj zakon djelomično sačinjava pravosudne zakone sveg civiliziranog svijeta.

Govorimo o čuvenim Deset Božjih Zapovjedi:

U prve četiri Božje zapovjedi Bog objavljuje sebe i odnos prema Njemu koji je ispravan. U šest slijedećih zapovijedi Bog objavljuje kakav treba biti odnos među ljudima. Sve izvan ovih Božjih objava, unesrećilo je ljudski rod.

 

Ivanova I 3;4

Tko god počinja grijeh, krši zakon, grijeh je kršenje zakona.“

 

Kršenje Božjeg zakona uzrokuje pogrešan odnos prema Bogu i bližnjima, te početak svake krize.

 

Apostol Pavao se snažno zalagao za izgradnju ispravnog odnosa prema Bogu i prema ljudima:

 

Galaćanima 1;8,9

Ali ako bi vam tko – bili to mi, bio anđeo s neba – navijestio Evanđelje protivno onom koje smo vam navijestili, neka je proklet!9 Ponavljam ono što smo upravo rekli: ako vam zbilja tko navješćuje Evanđelje protivno onom koje ste primili, neka je proklet!“

 

Evanđelje je radosna vijest da je Isus, Božji Sin, dao svoj život za oprost grešnicima, kako bi po Njemu gradili ispravan odnos prema Bogu i bližnjima.

 

Kriza odnosa ima sveobuhvatne loše posljedice širokih razmjera koje pogađaju, prije svega ljude i sve ostalo na planeti Zemlji. Ovo odvaja planetu Zemlju i njezine stanovnike od zajednice sa ostalom Svemirskom obitelji.

 

Do prve krize odnosa došlo je u Svemiru, kod Božjeg prijestolja. Lucifer, anđeo kojeg je Bog stvorio sa obiljem ljepote i vrijednosti, usmjerio je svoju pažnju sa Stvoritelja na sebe. Odbacivši ispravan odnos zahvalnosti i divljenja prema Stvoritelju kojem je dugovao sve što je bio, odmah je djelovao sebično i monstruozno. Doživio je sebe dovoljno dobrim da bude iznad svog Stvoritelja i tako se postavio. Ostalim anđelima govorio je loše o Stvoritelju, optuživši Ga za stroge i preteške zakone.

 

Otac, Sin i Sveti Duh, nastojali su Lucifera vratiti na put ljubavi, ali on nije htio natrag. Radi klevete i širenja laži o Stvoritelju, Lucifer i anđeli koji su pristali sa njim, morali su napustiti krug Božjeg prijestolja. Sotona je obilazio sve nastanjene planete u Svemiru, nastojeći zadobiti stanovnike Svemira za sebe, a protiv Isusa Krista. Nije mogao slomiti vjeru brojnih Kristovih sljedbenika u Svemiru. Ipak, na planetu Zemlji, prva žena, majka svih ljudi, povjerovala je u Luciferovu priču o neiskrenom Bogu koji uskraćuje dobro svojim stvorenjima. Prekršila je zakon, ubrala nedopušten plod, te ga dala i mužu Adamu.

 

Njihovo protivljenje Bogu uzrokovalo je odmah krizu odnosa između njih i Boga, i među njima:

 

  • Pobjegli su od Boga skrivajući se
  • Optuživali su jedan drugoga za svoj postupak

 

Ovo je slika odnosa kakvog obnašaju krivci.

 

Kao što su Lucifer i njegovi anđeli morali napustiti okruženje prijestolja Boga kojeg su prezreli, Adam i Eva su morali otići iz vrta u kojem je bilo drvo života sa kog su obnavljali svoje životne snage.Ovim je za njihove snažne i zdrave organizme, otpočeo proces umiranja. Kriza odnosa obuhvatila je Adamovu i Evinu djecu. Proširila se na sav pretpotopni svijet.

 

Kako je vrijeme odmicalo, povećavao se broj ljudi koji su uživali ismijavati pobožnost i odanost Bogu, te su s veseljem odbacivali objavu ispravnih odnosa u Božjem zakonu. Odbacivši ispravan odnos prema Bogu, nadahnuti neprijateljskim duhom sotone, postavljali su se jedni prema drugima „kao Bogovi“. Njihova težnja je bila: ovladati i upravljati nad drugim ljudima nasilno.

 

Pohlepa i lakomstvo za posjedovanjem, uzrokovali su pljačke i otimanje na svakom koraku. Ubojstva su bila uobičajena. Izmišljali su lažne bogove i njima su prinosili svoju djecu kao znak štovanja. Ovu krizu odnosa Bog Nebeski okončao je potpunim uništenjem svih zlikovaca i svih zala – potopom. Život je poklonjen vjernom, pobožnom Noi i njegovoj obitelji.

 

Isus, Sin Božji u svojoj spasiteljskoj misiji na Zemlji objavio je završnu krizu odnosa između ljudi i Boga i među ljudima, a uslijed odbacivanja Božjeg moralnog zakona.

 

Marko 13;19

Jer će to biti dani takve nevolje kakve nije bilo od početka stvorenja, koje Bog stvori, do sada, i sigurno je više neće biti.“

 

Matej 24;37 – 39

Kao što je bilo u Noino vrijeme, tako će biti za dolaska Sina čovječjega. 38 Kao što su ljudi jeli i pili, ženili se i udavali u vrijeme što je prethodilo potopu, i to sve do dana kad Noa uđe u lađu, 39 a da ništa nisu naslućivali dok ne dođe potop i sve ih odnese, tako će biti i za dolaska Sina čovječjega.“

 

Isus je objavio kakvi će odnosi nastati među najbližima, uslijed pogrešnog odnosa prema njemu, Sinu Božjem:

 

Luka 12; 51 – 53

Mislite li da sam došao donijeti na Zemlju mir? Ne, kažem vam, nego razdor. 52 Od sada će, uistinu, u jednoj kući od pet članova biti zavađeni: trojica s dvojicom, dvojica s trojicom: 53 Zavadit će se otac sa sinom, a sin sa ocem, majka sa kćeri, a kći sa majkom, svekrva sa snahom, snaha sa svekrvom.“

 

Apostol Pavao govori o krizi odnosakoja će se širiti među ljudima i činiti život nemogućim kao u Noino vrijeme;

 

Timoteju II 3; 1 – 5

Ali ovo znaj: u posljednje će doba nastati teška vremena, 2 jer će ljudi biti samoživi, lakomi, umišljeni, oholi, psovači, nepokorni roditeljima, nezahvalni, bezvjernici, 3 bez ljubavi, nepomirljivi, klevetnici, razuzdani, neotesani, neprijatelji dobra, 4 izdajnici, naprasiti, bahati, ljubitelji požude mjesto ljubitelji Boga. 5 Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile. Njih se kloni.“

Studirajući ove tekstove sa tugom i brigom možemo zaključiti da kriza, uslijed pogrešnog odnosa prema Bogu, poprima sve većerazmjere u krizi odnosa među ljudima. Pritisak zla uslijed bezbožnosti će biti tako snažan, da Apostol Pavao poručuje: „Njih se kloni.“

Isus je objavio koji će događaji smjenjivati jedni druge dok se kriza bude uvećavala. On govori kakve će trenutke proživljavativjerni Božji sljedbenici.

Kroz prizor propasti Jeruzalema Isus oslikava konačnu propast svijeta zla u kom sotona razara i uništava, te tako daje odgovor učenicima na njihovo pitanje:

Matej 24;3

…Kaži nam kad će to biti i koji je znak tvoga dolaska i svršetka svijeta?“

 

Da, Isusov dolazak, na oblacima, u pratnji svih anđela, okončat će prilike koje uzrokuje pogrešan odnos prema Božjem moralnom zakonu. O svemu ovome detaljno izvješćuje evanđelje po Mateju 24. poglavlje, ali i druga evanđelja.

 

Kristov dolazak, kako je objavljen u evanđeljima bit će „kovčeg – barka“ izbavljenja, vjernima koji su svoj odnos prema Bogu i bližnjima, uskladili sa Božjih 10 zapovjedi – Božjim Zakonom. Ljudi odani Kristu bit će uzneseni na nebo, Kristu, rukama anđela:

 

Matej 24; 31

I On će poslati anđele svoje s glasnom trubom da skupe izabranike Njegove od četiri vjetra, od jednog kraja nebesa do drugoga.“

 

Dolazak Kralja nad Kraljevima, Gospodar nad Gospodarima, Isusa Krista, bit će veličanstven događaj kakav nije zabilježen u povijesti:

 

Matej 24; 30

Tad će se ukazati na nebesima znak – Sin Čovječji: tad će proplakati sva plemena na zemlji i vidjet će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim s velikom moći i slavom.“

 

Matej 24; 34

Zaista, kažem vam, ovaj naraštaj neće proći dok se sve to ne zbude!“

Matej 24; 35

Nebo će i zemlja proći, ali riječi moje neće proći.“

 

Matej 24; 36

Što se tiče onog dana i časa, o tome nitko ništa ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, već jedino Otac.“

 

Matej 24; 42

Dakle, bdijte, jer ne znate u koji dan dolazi vaš Gospodin!

43 Ovo zapamtite: Kad bi domaćin znao u koju će noćnu stražu doći lopov, bdio bi i ne bi dopustio da mu prokopa kuću! 44 Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovječji doći u čas kad se ne nadate.“

 

Ove je upute Isus dao putem svojih učenika, svima koji mu se žele pridružiti u vječnosti.

 

U čemu se sastoji njihova priprema za ovaj slavni događaj? O kakvom bdijenju je riječ?

Održati po svaku cijenu upute Božjeg moralnog zakona, čak ako bi to zahtijevalo uklanjanje u nepristupačne krajeve, ili polaganje života za Kristovu Istinu.

Zašto?

Zato što će vjerni Kristu morati poduzeti sve da ne padnu pod utjecaj zlih i da i sami ne upadnu u iste sotonske zamke:

 

Samoživost, lakomstva, umišljenosti, oholosti, psovanja, nepokornosti roditeljima, nezahvalnosti, bezvjernosti, neljubaznosti, nepomirljivosti, klevetništva, razuzdanosti, neotesanosti, neprijateljstva dobra, izdajništva, naprasitosti, bahatosti, ljubitelja požude mjesto ljubitelja Boga.

 

Ove zamke će biti prikrivene lažnom pobožnošću:

 

Timoteju II 3; 5

Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti iako su se odrekli njezine sile.“

 

Već sad gledamo ljude koji u Isusovo Ime, ili za Isusa, čine ovo i ono, ali nisu poslušni Božjem moralnom Zakonu i odnos prema bližnjima im je surov i grub-

 

Apostol poručuje “njih se kloni“

 

 

Konačno stanje pred Isusov dolazak, Apostol Pavao sažeto je opisao ovim riječima:

 

Timoteju 3; 12 i 13

A i svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu bit će progonjeni, 13 dok će zli ljudi i varalice, ujedno zavodnici i zavedeni, napredovati iz zla u gore.“

 

Kotač događaja više nitko ne može zaustaviti. Ti i ja se možemo zaustaviti na putu zla i još uvijek se možemo vratiti Bogu na put dobra. Ova priprema je hitna i neodgodiva za sve koji žele odati slavu i priznanje Stvoritelju: Gospodaru Svemira, koji je sve utemeljio na ljubavi i svoj život dao za oprost svima koji su činili pogrešno. On čeka da još nekolicina ljudi donese svoju odluku i tad će biti kraj odlaganja Njegova dolaska.

 

Hitno je! Neka naša priprema započne ovaj tren! Neka nam Bog da snagu da svoj život uskladimo po Njegovom moralnom Zakonu. U Božjoj sili održimo ispravan odnos sa Bogom i sa bližnjima. Neka se oko nas zatvori krug dobra, nikako krug zla!

 

AMEN