LJUBOMORAN BOG

LJUBOMORAN BOG

 

DSC00223 (1)

 

Izlazak 20; 5

 

“Jer Ja, Gospod Bog tvoj, Bog sam ljubomoran.”

 

Tko ne zna za „noćnu moru“?

Za susret sa zlokobnim slutnjama u snu ili čak u stanju budnosti?

Slična „noćnoj mori“ je i „ljubavna mora“ ili LJUBOMORA: strah od toga kakvu

će odluku donijeti voljena osoba u odnosu na ljubavnu vezu ili savez zajedništva.

Ljubavna mora, ljubavna patnja poznata je svakome tko je želio da voljena

osoba pripada samo njemu.

 

Stvoritelj čovjeka, živi Bog, objavljuje da je i Njegovo srce prožeto osjećajem

ljubomore u odnosu na ljude koji su stvaranjem Njegovi i koje voli.

Svatko tko iskreno ljubi i život daje za voljenu osobu, ima pravo na želju da

ta osoba pripada samo njemu i to – uzvraćenom ljubavlju.

Kad zaljubljena osoba zamijeti, uoči i shvati da druga strana „potkrada“ njihovu

vezu u osjećajima iskrenosti i privrženosti u korist trećeg, dobiva težak udarac u srce.

Posljedice su nemili postupci osobe koja pati, potaknuti žarom i žestinom ljubomore.

 

Mlada zaručnica iz Biblijske knjige „Pjesma nad pjesmama“ strahovala je od ljubomore

i onoga uslijed čega dolazi do iste. U trenutcima predaje svom zaručniku, postavila je određene uvjete kao mjeru predostrožnosti za uspjeh njihove veze.

 

“Pjesma nad pjesmama” 8; 6–7

 

“Stavi me kao znak na srce,

 kao pečat na ruku svoju,

 jer ljubav je jaka kao smrt,

 a ljubomora tvrda kao grob,

 žar je njezin žar vatre

 i plamena Gospodnjeg.

 Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav

 niti je rijeke potopiti.”

 

Ponovljeni zakon 4; 24

 

“Jer, Gospod, Bog tvoj, oganj je što proždire;

 On je Bog ljubomoran.”

 

Mladu zaručnicu je ispunjavala snažna, jaka ljubav, u koju je ona uložila sav svoj život.

Kao što tijelo bude nadvladano snagom smrti, tako je srce osobe koja iskreno voli,

nadvladano snagom ljubavi.

U toj ljubavi mogu postojati samo „njih dvoje“! Stoga zaručnica traži da srce dragog zaručnika cijeli život bude određeno u znaku nje, te da sve što njegove ruke budu

činile u zajedničkom životu, bude zapamćeno njezinom prisutnošću.

Ona objavljuje zaručniku ljubav od koje je neodvojiva ljubomora, čiji je „žar vatre i

plamena Gospodnjeg.“

 

Kao što je grob tvrd i neumoljiv ožalošćenome, tako je i ljubomora neumoljiva i tvrda

kod iskrene ljubavi. Stoga za predanost, treba uzvratiti predanošću i ljubav će opstajati.

U svom savezu s ljudima, Bog želi biti ono što On jeste… a Bog je ljubav, radost, dobrota,

vjernost, milost, nježnost, brižnost, strpljivost, krotkost…

Bog je sve što čovjek može poželjeti. Sve ovo, i svoj život, Bog je predao ljudima.

I kad ljudi odstupaju od Božje ljubavi i predanosti, dolazi do očitovanja Božje ljubomore.

Žar vatre i plamena Gospodnjeg prikazao je Božje osjećaje kad su ga Izraelci iznevjerili

nezahvalnošću dok ih je oslobađao Egipatskog ropstva:

 

Biblijska knjiga brojevi 11; 1

 

“I stade narod zlobno mrmljati u Gospodnje uši.

 Kad to ču Gospod, planu gnjevom.

 Gospodnji oganj izbi među njima i spali jedan kraj tabora.”

 

Ovo nije bio jedini iskaz patnje Božjeg srca radi ljudske nevjere.

U odnosu na svoj savez, svoju vezu sa ljudima, otvarajući svoje srce, govoreći o svojim osjećajima ljubavi prema čovjeku, Bog postavlja deset nezaobilaznih uvjeta za uspješnost veze.

Ako čovjek ima mjerila po kojima bira sebi životnog druga, Bog isto tako ima mjerila za izbor onih s kojima želi biti vječno.

Bog ne bira ljude po ljepoti lica, već po ljepoti srca. Bog je ostavio svoja mjerila ljubavi cijelom čovječanstvu, On je zapravo, dao na izbor ljudima, hoće li ga prihvatiti ili ne.

Svi ljudi su pozvani da prihvate Božanski Zakon ljubavi. Svi su pozvani da putem Deset Božjih Zapovijedi izgrade karakter, svoje duhovno biće onako kako je Božja promisao

za čovjeka.

 

 

BOŽJI ZAKON LJUBAVI

 

Izlazak 20; 2 – 17

 

“Onda Bog izgovori sve ove riječi:

 

I

“Ja sam Gospod, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Egipatske,

 iz kuće ropstva.

 

II

 

Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu,

ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom.

Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Gospod, Bog tvoj,

Bog sam ljubomoran.

Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze –

na djeci do trećeg i četvrtog koljena,

a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje

zapovjedi.

 

III

 

Ne uzimaj uzalud imena Gospoda, Boga svoga,

jer Gospod ne oprašta onome koji

uzalud izgovara ime Njegovo.

 

IV

 

Sjeti se da svetkuješ dan subotni.

Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao.

A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Gospodu,

Bogu tvojemu.

Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj,

ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja,

ni živina tvoja, ni došljak koji se nađe unutar tvojih vrata.

Ta i Gospod je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve

što je u njima, a sedmoga je dana počinuo.

Stoga je Gospod blagoslovio i posvetio dan subotni.

 

V

 

Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na

zemlji koju ti da Gospod, Bog tvoj.

 

VI

 

Ne ubij!

 

VII

 

Ne učini preljuba!

 

VIII

 

Ne ukradi!

 

IX

 

Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega!

 

X

 

Ne poželi kuće bližnjega svoga!

Ne poželi žene bližnjega svoga;

ni sluge njegova, ni vola njegova,

niti išta što je bližnjega tvoga!”

 

 

Božji zakon je uzvišen, svet, ali ujedno jasan i razumljiv čak i malom djetetu.

Božji zakon nam otkriva milu i divnu Božju prirodu. Otkriva da je Bog čvrsto stao

protiv zla i svatko tko učini isto bit će ograđen Božanskom ogradom i uživat

će Božansku zaštitu.

Živimo u vrijeme kad ljudi ne žele biti ičim vezani. Širi se mišljenje da ovih deset

Božjih zapovjedi treba doživjeti samo kao upute, ne kao zapovjedi.

Ali, kao što je sve u prirodi sve Bog stvorio po određenim zakonitostima potrebnim

da stvoreno opstaje, tako je opstojnost Božanskog u čovjeku, vezana uz deset

Božjih zapovjedi.

 

Dok upute ne drži presudnima, čovjek zna da za kršenje zapovjedi slijedi kazna.

Pored upute čovjek provlači i samovolju, ali riječ “zakon” ima drugačiji odziv

čovjekove svijesti.

Sigurno je, to su iskusili nebrojeni ljudi kroz povijest ljudskog roda, da vršenje Božjih zapovijedi donosi čovjeku mir, spokoj, zadovoljstvo…što je znak Božje prisutnosti

u životu, stoga nije čudno što PSALAM 119

Uzvisuje i slavi Božji zakon, naredbe, upute, pravila, zapovijedi, propise…

 

Psalam sadržava 176 redaka koji objavljuju zahvalnost i slavu Božjem zakonu.

Ovaj psalam započinje riječima:

 

01.”Blaženi oni kojima je put neokaljan, koji hode po zakonu Gospodnjem!”

18.”Otvori oči moje da gledam divote tvoga zakona”

47.”U zapovijedima tvojima moja je naslada jer ih ljubim”

48.”Prema zapovijedima tvojima ja podižem ruke, i o tvojim odredbama razmišljam”

67.”Prije nego bjeh ponižen, lutao sam, ali sada Tvoju čuvam riječ.”

 

To je nekoliko, od brojnih oduševljavajućih misli čovjeka koji je iskusio što znači

živjeti u skladu sa Božjim zakonom.

Pravosudne ustanove civiliziranog svijeta utemeljile su svoje zakone na šest Božjih

zapovijedi koje uređuju odnose među ljudima.

 

Prve četiri Božje zapovjedi koje uređuju odnose između čovjeka i Boga, ne mogu biti ugrađene u ljudske zakone, jer Bog daje slobodnu volju svakom pojedincu hoće li Ga prihvatiti za svog Boga, ili ne.

Božje srce puno ljubavi prema ljudima vrlo je osjetljivo na nevjeru i odbacivanje.

Bog je vrlo potresen kad ljudi sebi izmisle bogove i božanstva od različitih stvari,

predmeta, stvorenja, pojava i odnose se prema istima kao prema Bogu. Ljudi vole

izmišljene bogove koji ne mogu utjecati na život čovjeka i uz te bogove, pod utjecajem

sotone i demona prepuštaju se samovolji koja vodi u raskalašenost, razvrat, kriminal i samouništenje širokih razmjera. U neko vrijeme ovakvo stanje postalo je u Božjem

narodu u Samariji i Jeruzalemu. Bog je poduzimao sve da odvrati ljude od izmišljenih,

lažnih božanstava kojima su demoni raspaljivali strasti u ljudima do te mjere da su svoju djecu žrtvovali lažnim bogovima. Kad su sva božja nastojanja ostala bez uspjeha,

kad su ga posve odbacili, Bog im je putem proroka Ezekijela uputio ove riječi,

koje je i izvršio na Samariji i u Jeruzalemu:

 

Ezekijel 23; 25

 

“Oborit ću na te svu svoju ljubomoru…”

 

Kako je velika opasnost nad ljudskim rodom danas, kad se ljudi prema svemu kupljenom

za novac, stečenom i zarađenom odnose kao prema Bogu, a živog, nebeskog Boga

zanemaruju ili potpuno odbacuju.

Velika i stvarna je opasnost da se svemu na svijetu očituje ljubomora njegovog Stvoritelja koji kaže:

 

“Kažnjavam grijehe otaca onih koji me mrze na djeci do trećeg i četvrtog koljena…”

Sav svijet je pun ljudi koji spominju i priznaju Isusa Krista za Spasitelja svijeta i Sina Božjega,

a žive kao da ga nema. Kakav primjer je ostavljen djeci njihove djece. Povijest je dokazala da Bog nijednu riječ nije rekao uzalud, ali je Bog objavio u svojoj Riječi Bibliji, da je odbacio svoju ljubomoru i gnjev, oprostio i smilovao se svima koji su Mu se vratili

i obnovili odnos sa Njim.

Isus o svom Zakonu ljubavi kaže:

 

Ivan 14; 21

 

“Tko pozna moje zapovjedi i vrši ih, taj me ljubi.

 A tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj,

 i ja ću ga ljubiti i objaviti mu samog sebe.”

 

U odnosu na Božji zakon, deset Božjih zapovjedi, Isus se odredio na svoj Božanski način,

pun veličanstvene mudrosti i posve jasno:

 

Matej 22; 37 – 40

 

“On mu odgovori: Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim,

 svom dušom svojom i svom pameti svojom.”

 To je najveća i prva zapovijed.

 Druga je toj jednaka: ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.”

 O tim dvjema zapovijedima ovisi sav zakon i proroci.”

 

TAKO JEDNOSTAVAN, A TAKO MOĆAN JE: TVOJ ISUS!

 

Naš Nebeski Zaručnik, Bog naš i Spasitelj, objavio je čovječanstvu putem

Deset Božjih zapovjedi, iskreno, pošteno i otvoreno svoj karakter. Sve dok ne

ostvare cilj, a tad ga razotkriju na užas druge osobe.

Bog nije postupio tako. Bog nije dvoličan. Sve nam je otvoreno otkrio, a sve što nam

je otkrio, neopisivo je divno. Divno je biti rasterećen od gorčine, bijesa, zaslijepljenosti, mržnjom, divno je biti miran i ići putem mira, dobre volje, divno je voljeti.

Divno je biti sličan Divnome, sličan Bogu.

 

 

Molitva

 

O, nebeski Oče naš!

Hvala, čast i slava Tvom svetom Imenu!

Otvori naš um i srce da vidimo ljepotu Tvog

Zakona u kom si otkrio sebe.

Smiluj nam se, učini po dragocjenoj Kristovoj

krvi da držimo Tvoj zakon svetim,

da ga živimo na slavu Tvog Imena.

Ostvari ovo u nama, molimo u Isusovo Ime,

Amen.

 

ljubomorni Bog