Što je Tvoj dragi bolji od drugih

 

  PJESMA NAD PJESMAMA

što je 2

 

“PJESMA NAD PJESMAMA” 5,8-16

“ŠTO JE TVOJ DRAGI BOLJI OD 

DRUGIH…”

“Zaklinjem vas, kćeri jeruzalemske,

ako nađete dragoga moga,

što ćete mu reći?

Da sam bolna od ljubavi.”

 

Isus od svojih sljedbenika traži iskreno, javno,

nepokolebljivo, čvrsto i snažno određenje

prema Njemu. On zna da neodređenost,

kolebljivost, odugovlačenje i odgađanje donose

žalost i bolest nama osobno. Isus ne želi bolesnu

ljubav koja vodi u nemoći bol. Isus želi da mu

dođemo s jasnom određenošću, koja će biti naša

moć i snaga, sa silom Duha Svetoga, koji će ovo

podržati. Kolebljivost je dovela mladu zaručnicu

do izbezumljenosti. Znajući da je kolebljivošću

povrijedila voljenog čovjeka, očajno želi da ga

pronađe. Do sad je svoje prijateljice držala

podalje od svoje ljubavne veze, ali u ovom

trenutku ona im upućuje molbu posve drugačiju

od dosadašnje koja je bila:

“Ne budite ljubav moju.”

 

Ona ih sada zaklinje da ga pronađu i prenesu mu

poruku o njezinom jadu zbog ljubavi. Iznenađene

prijateljice postavljaju svojoj prijateljici pitanje

koje govori mnogo. One pitaju:

Što je tvoj dragi bolji od drugih,

o najljepša među ženama,

 što je tvoj dragi bolji od drugih,

te nas toliko zaklinješ?”

 

Djevojčine prijateljice bismo mogli usporediti s

ljudima koji odnos prema Bogu ne shvaćaju

životnim pitanjem:

“Što je tvoj dragi bolji od drugih?”

Ili ovako: „Što se brineš ako si zgriješio/la –

Bogu?

Zašto je Isus bolji od drugih?

U životima ljudi koje vodi Isus vidljive su

upečatljive promjene u karakterima u osobnosti.

Prisutnija je blagost, strpljenje, radost

opuštenost…ljepota karaktera.

Ova ljepota karaktera ne susreće se kod ljudi

koji još nisu prihvatili Isusa za svoga Boga i kojima

Isus nije iznad svega. Sjećam se sebe u vremenu

dok sam bila izvan Kristova domašaja, uslijed

nepoznavanja Biblijskih istina o Bogu. Trudila sam

se biti opuštena i radosna, strpljiva i blaga, ali ne

zato što mi je Isus bio najveće i neotuđivo blago,

tad ga nisam poznavala, stoga da bih ostavila

dojam nekoga tko zna što hoće.

 

To je maska izgubljenih. Onog što sam željela,

za čim sam čeznula – nije bilo. Život je prolazio,

a ni među najbližima nije bilo iskrenosti, vjernosti,

bezuvjetne ljubavi. Sve se promijenilo kad sam

shvatila da ovo sigurnopostoji i to u Isusu i

onima koji vjerno hodaju s Njim.

 

Sada mogu biti mirna, opuštena, zadovoljna,

radosna… jer slijedim Isusa koji je izvor sve ove

ljepote. Ja čeznem za onima koji imaju isti cilj –

Isusa. Mada „najljepša među ženama“, mlada

zaručnica nije prihvatila savjet svojih prijateljica

u prizvuku pitanja: “Što je tvoj dragi bolji od

drugih?” Ona nije mogla prihvatiti savjet u

smislu: “Što se patiš? Ima ih još, nije on jedini…”

Stoga im je otvorila svoje srce puno ljubavi

prema mladom zaručniku, opisujući svaki dojam

koji je čuvala,otkrivajući tako, zašto ga je voljela:

 

“Dragi je moj bijel i rumen,

ističe se među tisućama.

 Glava je njegova kao zlato,

zlato čisto,

uvojci kao palmine mladice,

crne poput gavrana.

 

Oči su njegove kao golubi

nad vodom potočnom;

zubi mu kao mlijekom umiveni

u okviru poredani.

 

Obrazi su njegovi kao lijehe

mirisnog bilja, kao cvijeće ugodno,

usne su mu ljiljani

iz kojih smirna teče.

 

 Noge su mu stupovi od mramora

na zlatnom podnožju.

Stas mu je kao Liban,

vitak poput cedra.

 

Govor mu je sladak

i sav je od ljupkosti.

 Takav je dragi moj,

takav je prijatelj moj,

o kćeri Jeruzalemske.”

“PJESMA NAD PJESMAMA” 6,1-3

“Kamo je otišao dragi tvoj,

O najljepša među ženama?

Kuda je zamakao dragi tvoj,

da ga tražimo s tobom?

 

Dragi je moj sišao u svoj vrt,

k lijehama mirisnog bilja,

da pase po vrtovima

i da bere ljiljane.

 

Ja pripadam dragome svome,

dragi moj pripada meni,

on pase među ljiljanima.”

 

Mladi zaručnik kakvog nam predstavlja ova

djevojka, vrlo je naočit. Ali što je to u usporedbi

veličanstvenom slikom Isusa Krista Nebeskog

Zaručnika, koju nam Sveti Duh iznosi u Bibliji:

glava,lice,noge,glas,oči…

Otkrivenje 10,1-3

 

“Potom opazih nekoga drugoga silnog

anđela gdje silazi s neba,

ogrnut oblakom i s dugom nad glavom.

Licemu bilo kao sunce,

a noge kao ognjeni stupovi

U ruci je držao otvorenu knjižicu.

I kad stade desnom nogom na more,

a lijevom na Zemlju,

viknuo jako poput lava kad riče.

A kad on poviče, odjeknu sedam gromova

svojim jezicima.”

 

Otkrivenje 14,14

 

“Potom sam imao ovo viđenje:

bijel oblak i na oblaku opazih nekoga,

slična sinu čovječjemu kako sjedi sa

zlatnom krunom na glavi i oštrim

srpom u ruci.”

 

Otkrivenje 19,11-16

 

“Zatim opazih otvoreno nebo, i

pojavi se bijel konj.

Jahač na njemu zove se vjerni i istiniti;

On sudi i vojuje pravedno.

Očisu mu plamen ognjeni,

na glavi mu mnoge krune.

On nosi napisano ime koje nitko

ne zna osim Njega.

Obučen je u ogrtač umočen u krv,

a Njegovo ime glasi: Riječ Božja.

Pratile ga nebeske vojske na bijelim konjima,

obučen u bijel, čist lan.

Iz Njegovih usta izlazi oštar mač da

njime pobije pogane.

On će nad njima vladati željeznim žezlom.

On  gazi tijesak vina uskipjelog gnjeva Boga,  

Svemogućega.

A na svom ogrtaču – na boku – nosi napisano ime

Kralj kraljeva“ i „Gospodar gospodara”.

 

Luka 4,22 (Isusov govor):

 

“Svi su mu odobravali i divili se

lijepim riječima što su izlazile

iz Njegovih usta.

 

Luka 11,27-28

 

Dok je on to govorio,

povika neka žena iz naroda:

“Blago utrobi koja te nosila

i prsima koje si sisao!”

On odvrati:

“Većma blago onima koji

slušaju Riječ Božju i drže je !

 

Matej 22,33

 

“Kad to ću narod, bi zanesen Njegovom naukom.”

 

Ivan 7,46

 

“Stražari odgovoriše:

“Nikad čovjek nije govorio kao ovaj čovjek.”

 

 

I sada: što je naš nebeski Zaručnik, naš Bog i

kralj, Isus Krist, što je bolji od drugih?

Nema drugoga osim Njega.

Nema nikoga s kim bi smo ga usporedili.

Isus je jedan jedini živi Bog i nema drugoga.

I kad ljudi pitaju: „Gdje je?“

(Kamo je otišao tvoj dragi? Kuda je zamakao

dragi tvoj?“) mi znamo, jer nam je otkrio u svojoj

Riječi Bibliji:

Ivan 14,1-4

 

“Neka se ne uznemiruje vaše srce!

Vjeruj u Boga i u me vjerujte!

U kući Oca mog imamnogo stanova.

Kad ne bi bilo tako, zar bih vam rekao:

“Idem da vam pripravim mjesto!”

Kad odem te vam pripravim mjesto,

vratit ću se da vas uzmem k sebi i

da vi budete gdje sam ja.

Tamo kamo ja idem već znate put.”

 

S početka biblijske knjige „Pjesma nad pjesmama“,

mlada zaručnica se raspitivala gdje može pronaći

svog zaručnika. Ali sada, nakon upoznavanja i

druženja s izabranim mladićem, ona zna da je njen

dragi savjesna i odgovorna osoba, te da u vrijeme

kad nije uznju, on vodi brigu o svojim ovcama

kojima želi dati najbolju pašu.

Trenutci bola uslijed razdvojenosti, ublaženi su

čvrstim uvjerenjem i povjerenjem u ljubav svoga

zaručnika. Ona kaže svojim prijateljicama:

“Pjesma nad pjesmama” 6,3

 

Ja pripadam dragome svome,

dragi moj pripada meni,

on pase među ljiljanima.”

 

Nakon upoznavanja i druženja s Isusom kroz

Njegovu Svetu Riječ Bibliju, ti možeš svesvoje

povjerenje predati njemu, biti dio Njegove

Crkve – Zaručnice, biti ovca u Njegovu stadu

za koju se Isus brine. Neki od židova u Jeruzalemu

koji se nisu željeli družiti s Isusom, i nisu htjeli

slušati Njegove porukeIsusove govore, izazivali

su Isusa na „rat riječima“, prepirku i raspravu.

No Isus je imao samo jedan odgovor.

Evo tog događaja:

Ivan 10,22-30

 

“Tad se u Jeruzalemu slavila svetkovina

posvećenja hrama. Bila je zima.

Isus je hodao u hramu po Salamonovu trijemu.

Tada ga opkoliše Židovi te mu rekoše:

“Dokle ćeš nas držati u neizvjesnosti?

Ako si zbilja ti Mesija, reci nam otvoreno!”

Isus im odgovori:

 

“Rekoh vam, a ipak ne vjerujete.

Djela koja ja činim u ime Oca svog svjedoče za me,

ali vi ne vjerujete, jer niste od mojih ovaca.

Moje ovce slušaju glas moj.

Ja ih poznajem, i one idu za mnom.

Ja im dajem vječni život.

One sigurno neće nikada propasti i

nitko ih neće oteti iz moje ruke.

Otac moj koji mi ih dade,

veći je od svih i nitko ih ne može oteti

iz ruke Oca mog. 

Ja i Otac jedno smo.”

 

Ako djevojka smogne snage da se s povjerenjem

preda svom mladiću za sav život,ako mladić

smogne snage da se s povjerenjem preda svojoj

djevojci za sav život, tko ne bi smogao snage da

se s povjerenjem osloni na Isusovo obećanje i

prihvati Ga za svoga Boga?

Isusovo obećanje njegovim ovcama koje slušaju

Njegov glas, jeste:

Ivan 10,28

 

One sigurno nikada neće propasti

i nitko ih neće oteti iz moje ruke.”

 

Ovo obećanje Isus je zajamčio vrhunskim

obećanjem u Bogu Ocu.

Ivan 10,29.30

 

“Otac koji mi ih dade,

veći je od svih i nitko ih ne može

oteti iz ruke Oca moga.

Ja i Otac jedno smo.”

Amen.

 

MOLITVA:   

 

Gospode Isuse,

hvala ti za veličanstvena saznanja,

divne objave kroz Tvoju Riječ.

Hvala što Ti se možemo potpuno predati,

hvala Ti za vjeru i povjerenje.

Gradi to sve u meni i neka budem

predan na Tebi po Tvojoj volji iskazanoj u Bibliji.

Ova zahvalnost i molitva neka dođu

pred Oca Nebeskog u Isusovo ime.

Amen.

 

što je 3