I – Danielovo predanje Bogu u službi istine

 

OD DANIJELA DO NAS I DO BUDUĆNOSTI

 

I. DIO

 

Danielovo predanje Bogu u službi istine

 

danielovo predanje Bogu

 

Danijel se prvi put našao u službi Božjeg proroka kad je Babilonski kralj, ujedno vladar nad cijelim svijetom, zatražio od vračara, gatara i zvjezdara koji su obnašali te dužnosti na kraljevu dvoru, da mu kažu što je sanjao jedne noći. Kralj Nabukodonozor se nije mogao sjetiti što je sanjao, a radi tog sna nije imao mir. Vračari i ostali na sličnim dužnostima sa kraljevog dvora bili su nemoćni, pa je kralj naredio njihovo pogubljenje smatrajući ih nesposobnima.

Čuvši za ovo, Danijel se ponudio da mu on, uz Božju pomoć, kaže što je sanjao. Danijel je otišao svojoj kući, te se obratio Hananiji, Mišaelu i Azariji, svojim drugovima, da:

Danijel 2; 18,19-23

18 „… da mole milosrđe u Boga Nebeskoga radi te tajne, da Danijel i njegovi drugovi ne poginu s drugim mudracima babilonskim.

19 I objavi se tajna Danijelu u noćnom viđenju. A danijel blagoslovi Boga Nebeskoga.

20„Danijel prihvati riječ i reče:

Bilo ime Božje blagoslovljeno

Od vijeka do vijeka,

Njegova je mudrost i sila,

21 “On mijenja doba i vremena,

ruši i postavlja kraljeve,

daje mudrost mudrima

a znanje pronicavima.

22“ On otkriva dubine i tajne,

Zna što je u tminama

I svijetlost prebiva u Njega.

23 “ Tebe, o Bože otaca mojih,

Slavim i hvalim

Što si mi dao mudrost i jakost!

Evo, objavio si mi ono što smo Te molili,

Objavio si nam što kralj traži.“

Da, Danijel je bio dijete iz židovskog, Božjeg naroda, koji je dotjeran u Babilon sa ostalim Judejskim zarobljenicima, kad je kralj Babilona, Nabukodonozor, opsjeo i porobio Jeruzalem. Tada je u Judeji bio kralj Jojakim. U to vrijeme židovski narod živio je kulturom i moralom okolnih naroda koji nisu održavali zajednicu sa živim Bogom, nego su za bogove imali kipove i likove koje su gradili od kamena, metala, drveta,… Židovi su ih oponašali i svjesno, namjerno su odbacili Božju uputu da nikad tako ne čine. Proroke koji su im nosili ove upute, Židovi su surovo ubili i nastavili sa raskalašenošću, nemoralom, razbojstvima, klanjajući se kipovima, slaveći kipove, namjesto jedinog, živog, NEBESKOG BOGA.

Mada su ih snalazile brojne nesreće i mada su mogli shvatiti da Bog ne podupire i ne blagoslivlja njihov izbor i način života, oni se nisu zaustavljali, radeći zla djela. Bog je mogao učiniti samo ono što je učinio, dopustio je da taj njihov bezbožni životni stil bude nasilno prekinut. Povukao je svoju zaštitu i ogradu od Judejaca, i uskoro su oni bili ratni zarobljenici kralja Nabukodonozora.

Ni u tim prilikama Bog ih nije napustio: putem proroka Jeremije, dao im je upute da mirno i poslušno vrše poslove i svoje dužnosti u babilonskom ropstvu, koje je ujedno bilo njihova duhovna obnova, a vrijeme trajanja ove obnove (objavio im je prorok Jeremija) bilo je sedamdeset godina. Daleko od svojih domova, polja, vrtova, od slavnog Jeruzalema, dobili su priliku da se vrate Bogu Nebeskom ili Ga zauvijek odbace. Svaki pojedinac, kao ponižen i obespravljen zarobljenik, iz dana u dan mogao je sagledavati što je donio život bez Bog, te kakav je bio život dok su bili vjerni Nebeskom Bog. Nažalost, tek stravična blizina sotone, pokrene ljude da traže Nebeskog Oca.

Danijel je sa još trojicom židovskih dječaka određen da kao lijep, mudar, bistar, bez nedostataka iz židovske velikaške obitelji, bude priučen, školovan za službu kod kralja. U ovim okolnostima, mladi Danijel je donio odluku da svoju vjeru u živog Boga sačuva neokaljanu. Bog je blagoslovio Danijelov izbor i u svemu je Danijelu bio pomoć i podrška. Odmah na početku, sačuvao je Danijela i njegove drugove otkrivajući Danijelu tajnu Nabukodonozorova sna. Danijel je shvatio da je Bog nagradio njegovu vjernost i proslavio je Boga molitvom zahvalnosti.

Kralj Nabukodonozor bio je oduševljen otkrivenjem njegova sna koje je Bog objavio Danijelu, a ovaj kralju; Nabukodonozor je sanjao i u svom snu vidio:

Kip, golem kip, vrlo blistav.“

Objavom sna Nabukodonozoru, te objavom značenja toga sna putem Danijela, Bog Nebeski je cijelom svijetu objavio svoje nakane, ali i odnos svijeta prema Njemu – Bogu, te posljedice tog odnosa.

To je prilika ljudima svih vremena, i danas, da shvate Boga ozbiljno, da prihvate taj najviši autoritet i postanu Njegova djeca.

Hvala Bogu što nas je čekao, jer da Bog ne trpi i ne čeka, vrijeme bi se sasulo kao staklo, a nas više ne bi bilo.

AMEN

Nastavit će se…