IV – Obraćanje Kralja II dio

 

OD DANIELA DO NAS I DO BUDUĆNOSTI

 

DRUGI NABUKODONOZOROV SAN – OBRAĆENJE KRALJA II DIO

 

IV DIO

 dan. obraćenje kralja II

 

Kralj Nabukodonozor je u više prilika stekao iskustvo o NADMOĆI NEBESKOG BOGA, u odnosu na ljudsku silu, kojom je raspolagao kralj, vladar nad cijelim svijetom.

Kad je htio pogubiti zvjezdare, vračare i gatare koji mu nisu mogli otkriti što je sanjao, među njima i Daniela, Bog se umiješao. Zaštitio je Daniela, a kralju pokazao da nebeski Bog IMA MOĆ OTKRITI SVE TAJNE. Kad je pokušao natjerati predstavnike svih zemalja svijeta da se poklone njegovom zlatnom kipu, trojica mladića su se suprotstavila njegovoj sili, pozivajući se na živoga Boga. Nakon što je svojim očima vidio BOŽJE ČUDO u užarenoj peći, gdje je sa trojicom Židovskih mladića stajao Isus – Sin Božji, da bi ih sačuvao i zaštitio u užarenoj peći, Nabukodonozor je naredio predstavnicima svih naroda svijeta, da uzvisuju nebeskog Boga:

DANIEL 3; 28 – 29

Nabukodonozor viknu: „Blagoslovljen bio Bog Šadrakov, Mešakov i Abed Negov,

koji je poslao svoga anđela i izbavio svoje SLUGE, ONE KOJI SE UZDAHU U NJEGA, te se NE POKORIŠE kraljevoj naredbi, već radije PREDADOŠE SVOJE TJELO OGNJU NEGOLI DA ŠTUJU ILI SE KLANJAJU DRUGOME OSIM BOGU!

29NAREĐUJEM, dakle, o narodi, plemena i jezici, svatko između vas ko bi pogrdio Boga Šadrakova, Mešakova i Abed Negova neka bude raskomadan a njegova kuća pretvorena u smetlište, JER NEMA BOGA KOJI BI MOGAO IZBAVITI KAO OVAJ!“

Još jednom je uočljivo da, ono što je znao narediti drugima KRALJ NIJE ZNAO NAREDITI SEBI!

Mada je na sebi prvome mogao naučiti da se LJUBAV I POŠTOVANJE ŽIVOGA BOGA NE MOGU NAREDITI PRISILOM, već je to odluka pojedinca, kralj je ipak izdao takvu naredbu. Ovo je odavalo oholo i surovo srce, što nije bilo uspješno svjedočanstvo u korist ŽIVOG BOGA.

Ali Svemoćni, živi Bog, poveo je kralja Nabukodonozora u NOVE LEKCIJE, te ga je opet doveo u kontakt s Danielom. Bila mu je to ponovno prilika da se ponizno obrati živom Bogu ili da Ga odbaci. O tome je kralj Nabukodonozor govorio:

DANIEL 4; 1 i 2

Ja, Nabukodonozor, življah mirno u svojoj kući i sretno u svojoj palači 2kad vidjeh sanju koja me uplašila.“

DA, BOG JE NABUKODONOZORA POHODIO JOŠ JEDNIM SNOM. Kao i prije, zvjezdari, gatari, tumači znakova, zakazali su; pa je kralj pozvao Daniela i ispričao mu svoj san:

DANIEL 4; 7 – 15

Evo viđenja što mi se na postelji vrzlo po glavi:

Pogledam, kad evo jedno stablo usred zemlje vrlo veliko, 8stablo poraste, postade snažno, visina mu doseže nebo,

vidjelo se s krajeva zemlje.

9Krošnja mu bijaše lijepa, plodovi obilni; na njemu je bilo hrane za sve, na njegovoj sjeni počivaše zvjerje poljsko,

na njegovim se granama gnijezdile ptice nebeske, i svako se tijelo hranilo od njega.

10Ja promatrah viđenja što su mi se na mojoj postelji vrzla po glavi kad, evo, stražar, SVETAC, silazi s neba

11silnim glasom viče:

Posijecite stablo, okrešite mu grane, počupajte mu lišće, pobacajte mu plodove!

Neka se životinje razbjegnu ispod njega i ptice s grana njegovih!

12U zemlji ostavite panj i korijenje u gvozdenim i mjedenim okovima, u travi poljskoj!

13Neka mu se promjeni srce čovječje, srce životinjsko neka mu se dade!

Sedam vremena neka prođe nad njim!

14Tako su presudili STRAŽARI TAKO SU ODLUČILI SVECI, da sve živo upozna kako SVEVIŠNJI IMA VLAST NAD KRALJEVSTVOM LJUDSKIM: ON GA DAJE KOME HOĆE I POSTAVLJA NAD NJIMA NAJNIŽEGA OD LJUDI!

15Ovo jesanja što je vidjeh ja, kralj Nabukodonozor. A, ti Baltazare, reci mi njezino značenje, jer mi ni jedan od mudraca moga kraljevstva to ne može reći: ti možeš, JER U TEBI JE DUH BOGA SVETOGA.“

DANIEL JE SHVATIO DA SE BOG JOŠ JEDNOM OBRATIO NABUKODONOZORU putem sna, stoga je, mada zabrinut za kralja, rekao kralju značenje sna:

Daniel je otpočeo svoj govor riječima:

DANIEL 4;16

Gospodaru moj, ova sanja neka bude tvojim dušmanima i njezino značenje tvojim neprijateljima.“

Daniel je objasnio kralju da je u slici velikog stabla koje je raslo i dosezalo do neba, te se vidjelo s krajeva zemlje, Bog prikazao Nabukodonozorovu vlast i moć. Riječi Stražara i Sveca koji je sišao s neba, BILE SU ODLUKA ŽIVOG BOGA, KOJA ĆE SE ISPUNITI NA KRALJU NABUKODONOZORU dvanaest mjeseci kasnije, dok oholo bude promatrao Babilon kao prijestolnicu svoje slave, moći i veličanstva. Daniel je objavio Božju odluku:

DANIEL 4; 22 – 24

Izagnat će te iz društva ljudi, i sa životinjama ćeš poljskim boraviti;

hranit ćeš se travom kao goveda,

tebe će prati rosa nebeska;

SEDAM ĆE VREMENA PROĆI NAD TOBOM dok ne upoznaš da Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim i da ga daje kome on hoće.

23A što se reklo „Ostavite panj i krojenje stabla“ – tvoje će se kraljevstvo obnoviti čim spoznaš da nebesa imaju svu vlast. 24Zato, kralju, NEKA TI BUDE MIO MOJ SAVJET: ISKUPI SVOJE GRIJEHE PRAVEDNIM DJELIMA I SVOJA BEZAKONJA MILOSRĐEM PREMA SIROMASIMA, DA BI TI POTRAJALA SREĆA.“

Dvanaest mjeseci kasnije, dok se kralj, unatoč upućenim opomenama, oholo divio svojoj moći u Babilonu:

DANIEL 3;28

S NEBA DOĐE GLAS…“

Glas s neba ponovio je kralju riječi koje mu je prorekao prorok Daniel.

DANIEL 3; 30

I smjesta se riječ izvrši na Nabukodonozoru: bi izgnan iz društva ljudi, jeđaše travu kao goveda, prala ga rosa nebeska; vlasi mu narastoše poput orlova perja, a njegovi nokti kao ptičje pandže.“

Nabukodonozor je mogao izbjeći ovo poniženje i strahotu samo da je poslušao riječ proroka.

Bilo bi dovoljno da je sa sebe samog, obratio pozornost na siromašne i napaćene. SUOSJEĆANJE I POMAGANJE NEMOĆNIMA U BIJEDI I SIROMAŠTVU, U ZAPUŠTENOSTI TE PATNJAMA SVAKE VRSTE, UDARAJU U KORIJEN SEBIČNOSTI I GORDOSTI. PRIBLIŽAVANJE LJUDIMA U NESEBIČNIM I DOBRIM NAMJERAMA, PRIBLIŽAVA – BOGU. SEBIČNOST JE OGROMNA PREPREKA ZA DJELOVANJE SVETOGA DUHA. SEBIČNOST JE SOTONSKOG PODRIJETLA.

OVAKVO STANJE NABUKODONOZOR JE SNOSIO „SEDAM VREMENA“, kao što mu je bilo objavljeno U SNU O DRVETU, nakon sna o kipu. Pojam „VRIJEME“, označava vremensko razdoblje od JEDNE GODINE.

U sličnim okolnostima, kad su Izraelci – uhode, donijeli lažan izvještaj Božjem narodu o zemlji u koju ih je vodio, Bog im je objavio VREMENSKO RAZDOBLJE u kom će snositi posljedice svoje pokvarenosti:

BROJEVI 14; 34

Prema broju dana u koje ste istraživali zemlju – DANA ČETRDESET, ZA SVAKI DAN – JEDNU GODINU – ispaštajte svoje opačine četrdeset godina. ISKUSITE ŠTO ZNAČI MENE NAPUSTITI.“

U knjizi Pavla Borovića „Biblijski priručnik 2“, nalazimo POVIJESNE PODATKE o kralju nabukodonozoru. RAZORIO JE HRAM U JERUZALEMU od 15. do 18. kolovoza 586. god. prije Krista. Potom je poživio još 26 godina, a umro je 7. listopada 562. god. prije Krista. U tim godinama svog života, Nabukodonozor vodi vojne pohode, od kojih je od 584. do 571. god. prije Krista neuspješno opsjedao grad Tir. Nakon toga slijedi, kako su zapisali povjesničari, SEDAM GODINA DUŠEVNE BOLESTI kralja Nabukodonozora. Ovih sedam godina „duševne bolesti“, jesu SEDAM VREMENA koja su objavljena kralju „DA PROĐU NAD NJIM“, i „NEKA MU SE PROMJENI SRCE ČOVJEČJE, SRCE ŽIVOTINJSKO NEKA MU SE DADE.“

Povijesni navodi služe kao pojašnjenje, da se u IZRAZU „ SEDAM VREMENA“ radi o SEDAM GODINA prorečenih kralju U SNU O DRVETU, o čemu je Nabukodonozor osobno svjedočio, a prorok Daniel je zapisao to svjedočanstvo koje je, milošću Božjom, dostupno svima putem Biblije.

Sa Biblijskim, proročkim načinom mjerenja vremena: DAN ZA GODINU, susrest ćemo se nadalje proučavajući proročke objave koje je DANIEL PRIMIO OD BOŽJEG ANĐELA.

Nakon što je sedam godina bio ponižen sa ljudskog, kraljevskog, moćnog, na razinu životinje, NABUKODONOZOR JE U TOM JADNOM STANJU, NAKON SEDAM GODINA, UČINIO ONO ŠTO OPISUJE

PSALAM 123

Oči svoje uzdižem k Tebi koji u nebesima prebivaš. 2Evo, kao što su uprte oči slugu u ruke gospodara, i oči sluškinje

u ruke gospodarice, tako su OČI NAŠE UPRTE U GOSPODA, BOGA NAŠEGA.

Dok nam se ne smiluje.

3Smiluj nam se, Bože, smiluj se nama, jer se do grla nasitismo prezira.

4Presita nam je duša podsmjeha objesnih, poruga oholih.“

NABUKODONOZOR O SVEMU SVJEDOČI:

DANIEL 4; 31 i 34

Pošto se NAVRŠIŠE ODREĐENI DANI, JA, NABUKODONOZOR, PODIGOH OČI PREMA NEBU, RAZUM MI SE VRATI, TADA BLAGOSLOVIH SVEVIŠNJEGA HVALEĆI I UZVISUJUĆI ONOGA KOJI ŽIVI DOVIJEKA…“

34SADA JA, NABUKODONOZOR, HVALIM, UZVISUJEM I SLAVIM KRALJA NEBESKOG ČIJA SU SVA DIJELA I ISTINA, SVI PUTOVI PRAVDA I KOJI MOŽE PONIZITI ONE KOJI HODE U OHOLOSTI.“

Nbukodonozor više nije imao potrebu da cijelom svijetu zapovijedi i naredi uzvisivanje i proslavljanje Boga koji je na nebu. SAD JE TO BILA NJEGOVA OSOBNA POTREBA I ŽELJA:

SADA JA, NABUKODONOZOR, HVLIM, UZVISUJEM I SLAVIM KRALJA NEBESKOGA…“

Bog je pokazao na ovom oholom i tvrdom kralju, DA VLADAR SVIJETA, ILI SAMO DRŽAVE, MORA BITI POBOŽNO, PONIZNO DIJETE BOŽJE, MEKOG SRCA.

Ovo se odnosi na svakog vođu u društvu i u obitelji:

MATEJ 20; 27, 28

A tko želi biti prvi među vama, neka bude vaš sluga 28po primjeru SINA ČOVJEČJEGA, koji nije došao da mu služe, NEGO DA ON SLUŽI I DA DADNE SVOJ ŽIVOT KAO OTKUP MJESTO SVIH.“

Nabukodonozor, surovi silnik i moćnik, postao je vjerno, ponizno dijete Božje. Kako je bio vladar nad cijelim svijetom, ZA NJEGOVO OBRAĆANJE JEDINOM, ŽIVOM I SVEMOGUĆEM BOGU, ČUO JE CIJELI SVIJET, a njegovo kraljevstvo i vlast, postali su još moćniji.

Bog nije odustao od namjere da svakog čovjeka, osobu, sjedini sa sobom u poštovanju i dubokoj ljubavi. Bog ne uskraćuje prisutnost svog Svetog Duha ljudima i ne srozava ih na razinu životinje, osim, ako se oni sami ne ograde od Boga i odbace ga. Mada je puno „VREMENA“ prešlo preko ovog ljudskog roda, od kako mu Sveti Duh ukazuje na krv Kristovu, krv oprosta i očišćenja karaktera, ljudi sve manje liče na Boga, a sve više su slični surovim zvijerima.

ALI SAD JE TRENUTAK, SAD JE VRIJEME, DA PODIGNEMO SVOJE OČI PREMA NEBU, DA BI NAM SE VRATIO RAZUM, DA BI HVALILI I UZVISIVALI BOGA NEBESKOG AMEN.

– nastavit će se –