Backup-naslovna

 

Dobrodošli na stranice internet

Crkve – kućna crkva “PULS LJUBAVI”

 

fp

 

DOBRODOŠAO

 

Drhtava srca, al’ sigurno dođi,

gdje već dugo bio nisi,

u predvorje hrama, u Crkvu Božju

 

DOBRODOŠAO SI TI.

Ti sve ih dobro poznaješ,

i nema tajne tebi skrivene,

samo jedno ne razaznaješ;

što Isus čini za tebe.

 

Mada pogledi nepovjerenja

se susreću,

Božje srce dirnuto je

što si tu.

Stisak neke ruke će ti otkriti;

pusti sada sumnje, VOLJEN SI.